Feridüddin-i Attâr (r.a.) nın“Tezkiret-ül-evliyâ” kitabından bazı bölümler -8

11 Şubat 2013 Pazartesi

Osmanlılar zamanında yaptırılan Tren Garı istasyonundan kalan bir vagon

Feridüddin-i Attâr (r.a.) nınTezkiret-ül-evliyâ” kitabından bazı bölümler -8

Ebû Ali Sakâfi (r.a.) buyuruyor ki;

-“Sağlam bir dal, ancak sağlam bir kökten çıkar. Şimdi hareketlerin sıhhatlı ve sünnet üzere olmasını isteyen kimse, önce kalbindeki ihlası, sıhhatlı hâle getirmelidir. Zira zâhir amellerdeki sıhhat, bâtın amellerdeki sıhhattan hasıl olur.”

Ebû Bekr Kettani (r.a.) şöyle buyuruyor ki;

-“İstiğfar tövbedir. Tövbe şu altı şeyi ihtiva eder. Yaptığına pişman olmak. Bir daha günah işlemiyeceğine azm etmek. Kaçırdığı farzları yerine getirmek. Üzerinde olan hakları sahiplerine vermek. Haramdan hâsıl olan vücûddaki fazlalıkları atmak. Bedene, günahın tadını tattığı gibi, ibâdet zevkini tattırmak.”

Ebû Bekr-i şibli (r.a.) buyurdu ki;

-“Muhabbet davasında bulunup da başkası ile meşgül olan, dost ile alay etmiş olur. Muhabbet makamında iş oraya varır ki, kendinden bile habersiz olur ve Hâk ile bekâya kavuşur. Zira O’ndan başkasının muhabbeti kalbde olursa, tevhid ve muhabbet sırrı gönül tahtasına yazılmaz.”

Ebû Bekr vâsiti (r.a.) buyuruyor ki;

-“İnsanlar üç sınıftır;”
-“İlk sınıfa, Allah-u Teâlâ hidayet nurları ihsan etmiştir. Bundan dolayı bunlar; küfr, şirk ve nifaktan uzaktırlar.”
-“İkinci sınıfa; Allah-u Teâlâ inâyet nurları ihsan etmiştir. Bunlar ise büyük ve küçük günahları işlemezler.”
-“Üçüncü sınıfa da Allah-u Teâlâ gaflet ehline has hareketleri yapmamayı ihsan etmiştir.”

Ebû Hasen bin Sâi (r.a.) şöyle buyuruyor;

-“Ma’rifet; her durumda kulun Allah-u Teâlâ’nın vermiş olduğu ni’metlere şükretmede âciz olduğunu, genç ve kuvvetli olduğu zamanlarda zayif olduğunu bilmesidir.”

Ebü’l Hasen Bûşenci (r.a.) buyuruyor ki;

-“Nefsini zelil kılan kimseyi, Allah-u Teâlâ aziz kılar ve derecesini yüksek eyler. Nefsini bir şey zaneden kimseyi, Allah-u Teâlâ zelil eder.”

Devam edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

(Kaynaklar)

Feridüddin-i Attâr (r.a.) nınTezkiret-ül-evliyâ” kitabından alınmıştır

Allah-u Teâlâ hazretleri bizleri ve sizleri Feridüddin-i Attâr (Radiyallah-u anhu) nin yüzü suyu hürmetine günahlarımızı af eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

“Feridüddin-i Attâr (r.a.) nın“Tezkiret-ül-evliyâ” kitabından bazı bölümler -8” için 1 Yorum

  1. Feridüddin-i Attâr (Radiyallah-u anhu) – 10 « بسم الله الرحمن الرحيم diyor ki:

    [...] Ahmed bin Hanbel (Radiyallah-u anh)- 3 « Feridüddin-i Attâr (Radiyallah-u anhu) – 9 Feridüddin-i Attâr (Radiyallah-u anhu) – 11 [...]

Yorum Yapın