Hamza bin Abdülmuttalib (Radiyallah-u anhu)- 2

08 Mayıs 2009 Cuma

Uhud dağı (şehidlik)  Hazret-i Hamza ile yeğeni Abdullah bin Cahş ( r.anhüm) kabirleri (Çok eski resim)

Hamza bin Abdülmuttalib (Radiyallah-u anhu)- 2

Hazret-i Hamza (r.a.) bu sözlere hayret ederek süratle evine haraket etti. Hazret-i Hamza (r.a.) adeti üzere, av’dan dönünce, tavaf yapmak için Harem-i Şerif’e uğrar, ondan sonra evine giderdi.

O gün Tavaf yaparken, hizmetçi kız, yanına geldi;

-“Ebû Cehil, kardeşinin oğluna, şöyle şöyle söyledi.” Dedi.

Hazret-i Hamza (r.a.), Peygamber efendimiz (Sallallahu aleyhi ve selem) e hakaret edildiğini işitince, akrabalık damarları haraket etti. Silahları üzerine alarak, Kureyş kafirlerinin bulunduğu yere geldi;

-“Kardeşimin oğluna, kötü söz söyliyen, kalbini inciten sen misin?” diyerek, boynundaki yay ile, Ebû Cehil’in başını yedi yerinden yardı.

Orada bulunan kafirler Hazret-i Hamza (r.a.) ya saldıracak oldular. Bu durumda büyük çarpışma çıkacaktı.

Fakat Ebû Cehil;

-“Dokunmayınız, Hamza haklıdır. O’nun kardeşi oğluna bilerek kötü şeyler söyledim.” Dedi.

Hazret-i Hamza (r.a.) oradan ayrıldıktan sonra, Ebû Cehil, etrafındakilere;

-“Aman, ona ilişmeyiniz! Bize kızar da Müslüman olur. Bununla Muhammed (s.a.v.) kuvvetlenir.” Dedi.

Hazret-i Hamza (r.a.) müslüman olmasın diye, kendi kafasının yarılmasına razı oldu. Çünkü Hamza (r.a.), hatırı sayılır, kıymetli ve kuvvetli idi.

Hazret-i Hamza (r.a.), Peygamber Efendimiz (Sallallahu aleyhi ve selem) in yanına gelip;

-“Ya Muhammed (s.a.v.) Ebû Cehil’den intikamını aldım. O’nu kana boyadım üzülme, sevin!” dedi.

Sevgili peygamberimiz (Sallallahu aleyhi ve selem);

-“Ben, böyle şeylere sevinmem.” Buyurdu.

Hamza (r.a.);

-“Seni sevindirmek, üzüntüden kurtarmak için, ne istersen yapayım.” Dedi.

O zaman Peygamber Efendimiz (Sallallahu aleyhi ve selem);

-“Ben ancak senin iman etmen ile, kıymetli bedenini Cehennem ateşinden kurtarmam ile sevinirim.” Buyurdu.

Hazret-i Hamza (r.a.) hemen Müslüman oldu. Hakkında âyet-i kerime geldi.

Hazret-i Abdullah İbn-i Abbas (r.a.) a göre;

-“Kur’an-i Kerim’de En’âm suresi 122. ayet-i kerimesinde; (“Diriltildiği ve nûra kavuşturulduğu” anlatan zatın Hazret-i Hamza (r.a.) ve aynı ayet-i kerimede; ”Karanlıklarda bocalayan” şeklinde anlatılanın da Ebû Cehil olduğu açıklandı.

Devam Edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Hamza Bin Abdülmuttalib (Radiyallah-u anhu) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

“Hamza bin Abdülmuttalib (Radiyallah-u anhu)- 2” için 1 Yorum

  1. Hamza bin Abdülmuttalip (Radiyallah-u anhu); « بسم الله الرحمن الرحيم diyor ki:

    [...] bin Abdülaziz (Radiyallah-u anh)- 22Tefekkür- 11 « Ebû Hureyre (Radiyallah-u anhu)- 11 Hamza bin Abdülmuttalip (Radiyallah-u anhu)- 2 [...]

Yorum Yapın