Hamza bin Abdülmuttalib (Radiyallah-u anhu)- 3

08 Mayıs 2009 Cuma

Hazret-i Hamza (r.a.) nın Kabri Şehidlik (Medine)

Hamza bin Abdülmuttalib (Radiyallah-u anhu)- 3

Hazret-i Hamza (r.a.), Kureyşin yanına gidip Müslüman olduğunu ve Allah’ın Peygamberi (Sallallahu aleyhi ve selem) ni her suretle koruyacağını bildirip bir kaside okudu.

Okuduğu Kaside şudur;

-“Kalbimi İslamiyyet’e ve Hakk’a meylettirmiş olduğu için Allah-u Teâlâ’ya hamdolsun. Bu din, kullarının her yaptığını bilen, herkese lütfu ile muamele eden, kudreti her şeye galip gelen, âlemlerin Rabbi olan Allah-u Teâlâ tarafından gönderilmiştir. Kur’an-i Kerim okuduğu zaman, kalb ve akıl sahibi olanların gözlerinden yaşlar akar. Kur’an-i Kerim, açık bir lisan ile açıklanmış ayetler halında hazret-i Muhammed (s.a.v.) e nazil olmuştur. O, Muhammed Mustafa (Sallallahu aleyhi ve selem) içimizde sözü dinlenir, kendisine boyun eğilir bir mübarek kimsedir. Ey Müşrikler! Aklınız başınızdan gidip, gözünüz kararıp da O’nun hakkında sert, ağır ve kaba sözler, söylemeyin. Eğer böyle bir düşünceye kapılıranız, biz Müslümanların cesedine basıp geçmeden, onu hiç kimseye vermeyiz.”

Hazret-i Hamza (r.a.) nın Müslüman olması ile, Muhammed (s.a.v.) çok sevindi. Müslümanlar, pek çok kuvvet buldu. Hazret-i Hamza (r.a.) nın Müslüman olamsıyla vaziyet değişti.

Çünkü;

Bütün Mekke’liler biliyordu ki, Hamza (r.a.) cengaver, cesur, mert, pehlivan ve kahramandır. Bunun için Kureyş müşrikleri artık Müslümanlara, hiçbir sebep yokken, fena muamele yapamadılar. Bilhassa Hazret-i Hamza (r.a.) nın kılıcının şiddetinden çekindiler.

Peygamber Efendimiz (Sallallahu aleyhi ve selem) Hazret-i Hamza (r.a.) ve diğer bir kısım Müslümanlar Hazret-i Erkam bin Erkam (r.a.) ın evinde bulunuyorlardı. Bir ara kapı vuruldu. Gelen kimsenin silahlarını kuşanmış şekilde Hazret-i Ömer (r.a.) olduğu görülünce, bazıları endişeye kapıldı.

Hazret-i Hamza (r.a.);

-“Gelen tek kişidir. Bu kadar endişeye lüzüm yok. Eğer hayır için geldi ise hoş geldi. Yok eğer şer için geldi ise kendi kılıcı ile başını keserim.” Dedi.

Dışarı çıktı ve;

-“Ya Ömer! Sen ne zannedersin. Biz Abdülmuttalib evledıyız. Her birimiz Allah-u Teâlâ’nın izni ile demiri çiğneyip havaya püskürtürüz. Allah ve Resulu (s.a.v.) için can ve baş feda ederiz. Sen Muhammed (s.a.v.) e zarar vereceğini zan ediyorsan aldanıyorsun.” Dedi.

Sevgili Peygamberimiz (Sallallahu aleyhi ve selem), bu konuşmaları işitti. Kendileri gelerek, iltifat ile Hazret-i Ömer (r.a.) i karşıladı. Hazret-i Ömer (r.a.) de Müslüman oldu.

Bu iki kahraman sayesinde Müslümanlar kuvvet buldular. İbadetlerini açıkta yapmağa başladılar.

Devam Edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Hamza Bin Abdülmuttalib (Radiyallah-u anhu) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

“Hamza bin Abdülmuttalib (Radiyallah-u anhu)- 3” için 1 Yorum

  1. Hamza bin Abdülmuttalip (Radiyallah-u anhu)- 2 « بسم الله الرحمن الرحيم diyor ki:

    [...] Muhammed Rûmi (Radiyallah-u anhu) – 18 « Hamza bin Abdülmuttalip (Radiyallah-u anhu); Hamza bin Abdülmuttalip (Radiyallah-u anhu)- 3 [...]

Yorum Yapın