İtikadi mezheblerin bölümleri:

07 Ocak 2009 Çarşamba

DSC01654 Fuad Yusufoğlu Girnavas mevki-i (Nusaybin)

Girnavas mevki-i (Nusaybin)

İtikadi mezheblerin bölümleri:

Ehl-i sünnete gelince:

Hak yolu üzerinde olan peygamber ve ashabının gidişini takip eden islamın gerçek mümessillerinin ve çoğunluğunun yoluna, mütekaddimine selef-i salihin yahut kısaca selefiyye denir. Milattan sonra 10.asra kadar yaşayan ashap, tabiin ile onların izinden giden bilginler, fakihler, müctehidler ve muhaddislere selef veya selefiyyun denir.

Bunlar, Allah tealayı kemal sıfatlarıyla muttasıf, noksan sıfatlarından münezzeh bilmişler ve kitap ve sünnetin açık ve zahiri manalarından ayırmamışlardır. Kuranı kerim ve hadisi şerif yoluyla münazara ve münakaşayı kabul edip başka usullerle mücadeleyi sevmezlerdir. Anladıkları kadar anlarlar, anlamadıklarını ilahi ilme bırakırlardır temiz, saf ruhulu insanlardır. Ayet ve hadisleri kat’iyyen te-vil etmezlerdir.

Müteahhirine gelince:

Selefiyy’nin yürüdüğü temiz yolun dışında, imanın berrak havasını bulunduran bir takım sapıklar türemeye başlayınca ehl-i sünnet itikadını korumak için müteahhirin adına verdiğimiz mütekellimin ortaya çıktı. Bunlar, ehl-i sünnete karşı yapılan saldırılara kuranı kerim ve hadislere dayanan, felsefi ve akli metotlardan istifade eden müdafaalarda bulunmuşlardır. Bu süretle ortaya çıkan müteahhirin, başlıca iki kola ayrılmıştır.

Matüridiyye,

Eş’ariyye

Gerek matüridiyye ve gerekse eş’ariyye esasda ittifak halinde olup teferruatta bazı görüş ve anlayış farklarına sahiptir. Bu ise “ümmetinin ittifakı hücced, ihtilafı rahmettir” hadisi şerife uygun düşmektedir.

EHL-İ SÜNNETİN AKAİD İMAMLARI:

Ehl-i sünnet mezhebini akaide başlıca imamları, imam-ı matüridi ile imam-ı eş’ari dir. Bu iki imamın mezhebelerine de matüridiyye ve eşariyye adı verilir. Bunlardan imam-ı matüridi daha ziyade Hanefi mezhebinin imamıdır.

İmam-ı matüridi:

Esas adı, Muhammed bin Muhammed bin Mahmud-il matüridi olup, künyesi ebu mansurdur. Hicri 280 tarihinde semer kandı matürid köyünde doğmusştur. Doğduğu yer nisbetle matüridi diye anılır. Bu münasebetle mezhebine de matüridiyye adı verilmiştir.

Hicri 333 veya 336 tarihinde semer kand da vefat etmiştir. İmam-ı matüridi, maveraünnehir’ de yaşamıştır. Çok zeki ve kuvvetli bir lisana sahip müthiş bir mücadele kabiliyetine haiz idi. Kuranı kerim ve hadis-i şerifler üzerindeki vukufiyeti eşsiz idi. Dini ilimlerin hepsinde, bil hassa ilm-i tevhid ve kelamda pek mahir idi.

İmam-ı matüridi, elh-i sünnet itikadını müdafaa ve batıl itikadları red ve iptal hususunda çok çalışmıs, çeşitli eserler meydana getirmiştir. Kitapları tamamen akli ve nakli delillerle doludur. Hanefi mezhebinin akaide imamıdır.

Ehl-i sünnet akidesini tamamen açıklayarak ilmi delillerle yıkılmaz bir duruma sokmuştur. Fikirleri bu zamana kadar değişikliğe uğramamış olup ancak şerh edilmiştir. Bu itibarle kendisine “İmâmü-l-Mütekellimin” denilmiştir.

İmâm-i Eş’ari;

Selefler gibi ön planda imanı, ikinci planda aklı kabul eden İmâm-i Eş’ari’nin esas adı Ali bin İsmail-El-Eş’ari-yıl Basridir. Künyesi Ebü’l-Hasandır. Nesebi cihetiyle Eshab-i kiramdan Ebû Mus-el-Eş’ari (r.a.) ye dayandığı için Eş’ari adını almıştır.
Amelde mezhebi Şafii olduğu için fikirleri daha ziyade Şafiiler arasında kabul bulmuştur.

Diyanet işleri bakanlığı

Allah’u Teâlâ hazretleri bizleri ve sizleri Fırka-i Naciye olan Ehl-i Sünnet vel-Cemaat ehlinden eylesin. Amin.

Fuad Yusufoğlu

“İtikadi mezheblerin bölümleri:” için 5 Yorum

 1. hasan diyor ki:

  “benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacak BİR,İ hariç 72,si cehennemdedir.” sahih hadis-i şerif var.gerçi mezhebsizler mevzu diyorlar amma. asıl mevzu onlardır.müslümanda “İTİKAD” çok önemli.mutlaka DÖRT HAK MEZHEBDEN birine tabii olmalıyız.”HANEFİ.ŞAFİİ.HANBELİ.MALİKİ.” işte kurtulan fırka fırka-i naciye bu 4 hak mezheb mensubları..ayet..her cemaat imamı ile haşr olacaktır….selamlar.

 2. Fuad Yusufoğlu diyor ki:

  Sevgili canım kardeşi Hasan;
  Mezhebler hakkındaki bütün bilgileri okumakta yarar vardır.
  Ehl-i Sünnet vel cemaat ehli olmak bir lütuftur. Allah bizleri ve sizleri Ehl-i sünnet vel cemaat mensublarından eylesin. Amin.
  Dualarını beklerim.
  Sevgilerimle…

 3. mehmet bozkurt diyor ki:

  merhaba değerli kardeşim;

  ÖNSÖZÜNDE YAZMIŞ OLDUĞUN KISSADA KADININ SÖYLEDİĞİ
  ”Ya Rabbi evim yıklırken ben burada değildim Sen de mi Burada değildin?
  SÖZLERİNDE İSYAN VAR. SZÖDE BU KADIN ALLAH’IN BURADA OLUP OLMADIĞINI SORGULUYOR. TABİ KADIN BELKİ DE ALLAH’IN SIFATLARINI BİLMİYOR. ALLAH IN MEKANDAN VE ZAMANDAN MÜNEZZEH OLDUĞUNU HER İNSANIN BİLMESİ-İNANMASI EHLİ SÜNNET VE CEMAAT İNANCIDIR. DİNİMİZDE İSYAN YOKTUR, ANCAK EĞER BEDDUA BİLE EDECEKSE İNSAN(Kİ DİNEN UYGUN DA DEĞİL; MAKBUL OLAN ALLAH HİDAYET ETSİN VEYA ALLAH ISLAH ETSİN GİBİ DUALARDIR) ALLAHIN SIFATLARINI SORGULAMAMAK VE KADERİN, HAYRIN VE ŞERRİN ALLAHTAN GELDİĞİNE İNANMASI LAZIMDIR. ALLAH İYİ VE KÖTÜYÜ YARAMIŞTIR, ANCAK İYİYİ EMREDER, KÖTÜYÜ DE NEHYEDER. ALLAH RIZASI İÇİN GÖRÜŞLERİMİ BİLDİRDİM. EMAIL ADRESİM VE MESSENGER : MADMEMED@HOTMAIL.COM . KONUŞMAK İSTERSENİZ EMAIL VEYA MESSENGER VEYA FACEBOOKTAN BANA ULAŞABİLİRSİNİZ. http://www.facebook.com/madmemed
  diye yakarmış.

 4. Fuad Yusufoğlu diyor ki:

  Kardeşim Mehmet Bozkurt;
  Defalarca da yorumlarımda da belirtiğim gibi ben alim falan değilim…Ama Allah’ın sevgili veli kulları ile gezmişliğim oldu… Onlardan hafızamda kalan bazı bilgileri ile Tasavvuf ehlinin üstadı sayılan İmam-i Ğazali hjazretleri ve onun gibi derin alim ve VELİ kulların kitablarından alıntılar alıyorum. Yani anlayacağın ben sadece yazıyorum…
  Şayet bir sorgulama varsa sen bir zahmet İmam-i Ğazali hazretlerine sor…Cevablarını o versin çünkü ben kendi kafamdan bir şey yazmamışım ki cevab vereyim O mubarek zatın kitablarından alıntılar almışım…Dolayısıyla bu tavsiyeleri bir zahmet ona sor…Tabiki sorabilirsen…
  Kardeşim bu yazıyı da dikkatla okursan bu fakir kadının Kalb kırıklığı ile Yüce Allah bir sitemde bulunmuş olmasıdır.. Yoksa Allahın Burada olup olmadığını sorgulamıyor…
  Sen yorumunda şöyle demişsin;
  -”DİNİMİZDE İSYAN YOKTUR, ANCAK EĞER BEDDUA BİLE EDECEKSE İNSAN(Kİ DİNEN UYGUN DA DEĞİL; MAKBUL OLAN ALLAH HİDAYET ETSİN VEYA ALLAH ISLAH ETSİN GİBİ DUALARDIR) ALLAHIN SIFATLARINI SORGULAMAMAK VE KADERİN, HAYRIN VE ŞERRİN ALLAHTAN GELDİĞİNE İNANMASI LAZIMDIR.”
  isyanmıdır, değilmidir, sitemmidir yoksa kalb kırıklığı ile yapılan bir duamıdır? ben bilmiyorum istersen Onu da bir zahmet o zavalı kadına sorabilirsin…
  Dualarını beklerim…
  Sevgiyle kalın…

 5. Mezheblerin çıkışları; « بسم الله الرحمن الرحيم diyor ki:

  [...] Burhâneddin Muhakkık Tirmizi (Radiyallah-u anhu) – 2 « İtikadi Mezhebler; İtikadi mezheblerin bölümleri: [...]

Yorum Yapın