Molla Câmi (Radiyallah-u anhu) – 13

17 Temmuz 2012 Salı

Zeynelâbidin Cami-i nin damından restore görüntüsü

Molla Câmi (Radiyallah-u anhu) – 13

Mevlânâ Abdurrahman Câmi (r.a.), 1313’de Hindistan’da basılan Fârisi (Nefehât-ül-üns) kitabının başında buyuruyor ki;

-“Tasavvuf yolunda nihayete varanlar iki türlüdür;

Birincisi;

Resulullah (Sallallahu aleyhi ve selem) izinde gidrek kemâle erdikten sonra, insanları irşad için, halk derecesine indirilmiş olan mürşid’lerdir.”

İkincisi;

-“Yükseldikleri derecelerde bırakılıp, insanların yetişmesi ile vazifeli olmayan “evliya”dır.

Tasavvuf yolunda yürüyenler de iki kısımdır,

Birincisi;

-“Allah-ü teâlâ’dan başka her şeyi unutup, yalnız O’nu istiyen müridlerdir.”

İkincisi;

-“Ahreti, cenneti istiyen tâliblerdir.”

Allah-ü teâlâ’yı irâde edenler, istiyenler de iki türlüdür.

Biri;

-“Sufi” ler olup,nefslerini temizleyip, nihayetten birkaç şeye kavuşmuşlardır.

İkincisi;

-“”Melâmi”lerdir. Bunlar, sıdk ve ihlas kazanmağa çalışır. İbadetlerini ve hayrâtı gizler, sünnetleri, nafile ibadetleri de çok yaparlar. Bu ibadetlerin görünmesinden korkarlar. Bunlar çok kıymetli ise de, mahluk ile meşgül olduklarından, tevhid makamına varamıyorlar. Melâmiler muhlisdir. Sufiler ise muhlasdır.

Ahiretin tâlibleri dört türlüdür; Bunlar; zahidler, fakırler, huddam ve abdilerdir.

Zahid;

-“İmanın nuru ve hakka olan yakınlığı ile ahretteki halleri müşahede eder. Dünyaya meyl etmez, kötü görür. Onun yaldızlı ve gelip geçici süslerine iltifat etmez. Ondan yüzünü çevirip, bâki ve hakiki olan Cemâl’e rağbet eder.”

Fakir;

-“Dünya mallarında hiçbir şeye sahip değildir. Fakirler, dünya mallarını, Allah-ü teâlâ’nın rızasını taleb etmelerinden dolayı terk ettiler.”

Devam edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri bizleri ve sizleri büyük âlim ve veli olan Molla CÂmi (Radiyallah-u anhu) yüzü suyu hürmetine günahlarımızı aff eylesin. Amin.

Fuad Yusufoğlu

“Molla Câmi (Radiyallah-u anhu) – 13” için 1 Yorum

  1. Molla Câmi (Radiyallah-u anhu) – 12 « بسم الله الرحمن الرحيم diyor ki:

    [...] (Sallallahu aleyhi ve sellem)- 86Gıybet- 2 « Molla Câmi (Radiyallah-u anhu) – 11 Molla Câmi (Radiyallah-u anhu) – 13 [...]

Yorum Yapın