Muaz bin Cebel (Radiyallah-u anhu);

27 Mayıs 2009 Çarşamba

DSC06850  Fuad Yusufoğlu Muaz bin Cebel Radiyallah-u anhu'nun mübarek kabirleri

Muaz bin Cebel Radiyallah-u anhu’nun mübarek mezarları

Muaz bin Cebel (Radiyallah-u anhu);

Eshab-i Kiram (r.anhüm) ün büyüklerinden, helal ve haram ilmini en iyi bilenlerden. Adı, Muaz bin Cebel bin Amr bin Evs Abid bin Adiy bin K’b el-Ensaridir.

Künyesi; Ebû Abdullah’dır. Miladi 605 senesinde Medine’de doğdu. Hicretin 18. (M. 604) yılında Kudüs ile Remle arasındaki ‘Amvas’ köyünde vefat etti.

İkinci Akabe bıatında, kendi canlarını ve mallarını korudukları gibi Peygamber Efendimiz (Sallallahu aleyhi ve sellem) e yardım ederek İslâmiyet’e hizmet edeceklerine söz verip, Müslüman olan yetmiş Medine’liden birisi de Muaz bin cenel (r.a.) dir

Onsekiz yaşında iken Müslüman oldu. Peygamber Efendimiz (Sallallahu aleyhi ve selem) ve Eshab-i Kiram Mekke’den Medine’ye hicret ettiklerinde bütün malları ve mülkleri Mekke’de kalmıştı.

Peygamber Efendimiz (Sallallahu aleyhi ve selem) in emriyle Medine’de bulunan Müslümanlar, Mekke’den hicret eden Müslümanlarla kardeşlik kurarak evlerini, mallarını ve eşyalarını paylaştılar. Muaz bin Cebel (r.a.) de Abdullah bin Mes’ud ve Cafer-i Tayyar (r.a.) ile kardeşlık kurmuştu.

Hazret-i Muaz bin Cebel (r.a.) Ensar adı verilen medine’li Müslümanlardandır. Hazret-i Muaz bin Cebel (r.a.); Bedir, Uhud, Hendek, bnei Kureyza savaşlarına ve Hayber’in fethine katılmıştı.

Mekke’nin fethinde de bulundu ve bunda sonra yapılan Huneyn savaşı sırasında Peygamberimiz (Sallallahu aleyhi ve selem) in onu mekke’de emir olarak bıraktı. Halka Kur’an-i Kerim öğretmesini ve dini esasları anlatmasını emretti.

Bu vazifesini yapıp Medine’ye döndükten sonra da Kur’an-i Kerim ve dini bilgilerini öğretmeye devam etti.

Peygamberimiz Efendimiz (Sallallahu aleyhi ve selem) Müslüman beldelerine vali ve Zekat tahsil memurları gönderdiği sıralarda, bir gün sabah namazında sonra Eshab-i Kiram (r.anhüm) a;

-“İçimizden hanginiz Yemen’e gider?” Buyurdu.

Hazret-i Ebû Bekir (r.a.);

-“Ben giderim Ya Resulallah.” Dedi.

Peygamberimiz (Sallallahu aleyhi ve selem) bir müddet sonra;

-“Hanginiz Yemen’e gider? Buyurdu.

Bu sefer Hazret-i Ömer (r.a.);

Devam Edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Muaz bin Cebel (Radiyallah-u anhu) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

Yorum Yapın