Muhammed Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem)- 3

02 Kasım 2009 Pazartesi

Resulullah (s.a.v.) ın doğduğu ev (yeni resim)

Muhammed (Aleyhis selam)- 3

Âdem Aleyhis Selam vefat edeceği zaman oğlu Şit Aleyhis Selam’a dedi ki;

-“Yavrum! Bu alnında parlayan nûr, SON PEYGAMBER olan Muhammed aleyhis selam’ın nurûdur. Bu nurû, mü’min, temiz ve afif hanımlara teslim et ve oğluna da böyle vasiyyet et!”

Muhammed Aleyhis selam’a gelinceye kadar, bütün babalar, oğullarına BÖYLE VASİYYET ETTİ. Hepsi bu vasiyeti yerine getirip, en asil ve en kibar kızlarla evlendiler. Nûr, temiz alınlardan, temiz kadınlerdan geçerek sahibine ulaştı.

Resulullah (Sallallahu aleyhi ve Selam) ın dedelerinden birinin iki oğlu olsa, yahut bir kabile iki kola ayrılsa Muhammed Aleyhis selam’ın soyu, en şerefli ve hayırlı olan tarafta bulunurdu.

Her asırda O’nun dedesi olan zat, yüzündeki nûr’dan belli olurdu.

O’nun nûr’unu taşıyan seçilmiş bir soy vardı ki, her asırda bu soydan olan zatın yüzü pek çok güzel ve nûr’lu olurdu. Bu nûr ile kardeşleri arasında beli olur, içinde bulunduğu kabile başka kabilelerden daha üstün, daha şerefli olurdıu.

Âdem Aleyhis selam’dan beri evlad’dan evlad’a geçerek gelen bu nûr İbrahim aleyhis selam’a, ondan da oğlu İsmail aleyhis selam’a geçmiştir. O’nun da alnında sabah yıldızı gibi parlayan nûr, evlatlarından Adnan’a, Ondan da Me’ad ve Nizar’a intikal etmiştir.

Nizar doğunca babası Me’ad, oğlunun alnındaki nûr’u görüp sevinmiş, büyük bir ziyafet vererek böyle oğul için, bu kadar ziyafet az bir şey’ dediği için oğlunun adı Nizar (az bir şey) kalmıştır.

Bundan sonra da nûr oğuldan oğla intikal ederek asıl sahibi Sevgili Peygamberimiz Muhammed aleyhis selam’a ulaştı.

Peygamberimiz (Sallallahu aleyhi ve Sellem) hadis-i şerifte şöyle buyurdu;

-“Ben, Abdullah, Abdulmuttalib, Haşim, Abdü Menaf, Kuseyy, Kilab, Mürre, Kâ’b, Lüveyy, Gâlib, Fihr, Mâlik, Nadr, Kinane, Huzeyme, Mudrike, İlyas, Mudar, Nizar, Me’ad, Adnan oğlu Muhammedim. Mensub olduğum topluluk, ne zaman ikiye ayrılmış ise, Allah beni muhakkak onların en hayırlı olan tarafında bulundurmuştur. Ben cahiliyet, ahlaksızlıklarından hiçbir şey bulaşmaksızın ana ve babamdan meydana geldim. Ben Âdem’den babama ve anneme gelinceye kadar, hep nikahlı anne ve babadan meydana geldim. Ben ana ve baba itibariyle en hayırlınızım.”

Başka bir hadis-i şerif’te de;

-“Allah-u Teâlâ, İbrahim oğullarından İsmail’i seçti. İsmail oğullarından Kinane oğullarını seçti. Kinane oğullarından Kureyş’i seçti. Kureyş’ten Hâşim oğulları’nı seçti. Hâşim oğulları’ndan Abdülmuttalib oğulları’nı seçti. Abdülmuttalib oğulları’ndan da beni seçti.” Buyurdu.

Devam edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) bizleri ve sizleri son Peygamber olan Habibi Muhammed (Sallallahu aleyhi ve Sellem) ın şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı aff eylesin. Amin.

Fuad Yusufoğlu

“Muhammed Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem)- 3” için 1 Yorum

  1. Muhammed (Aleyhis selam)- 2 « بسم الله الرحمن الرحيم diyor ki:

    [...] şerif’in fazileti « Muhammed (Aleyhis selam); Muhammed (Aleyhis selam)- 3 [...]

Yorum Yapın