Muhammed Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem)- 67

04 Aralık 2009 Cuma

Bedir şehidliği

Bedir şehidliği

Muhammed (Aleyhis selam)- 67

Nihayet miladi 624 ve hicretin ikinci yılında müşriklerin bin kişilik bir orduyla Medine’ye yürümeleri üzerine Medine dışında “Bedir” denilen yerde “Bedir” savaşı yapıldı.

Bedir savaşında Müslümanların sayısı 313 kişi idi. Müşriklerle yapılan bu ilk savaşta Müslümanlar ilk parlak zaferi kazandılar. Başta Ebû Cehil olmak üzere müşriklerin ileri gelenleri bu savaşta öldürüldü. Yine bir kısım ileri gelenleri olmak üzere 70’i esir alındı.

Peygamber efendimiz (s.a.v.) bu esirlerin bir kısmını fidye karşılığı, okuma yazma bilenleri de Medine’li 10 çocuğa okuma yazma öğretmek şartılyla serbest bıraktı.

Bu hadise Mekke’den ve Medine’den bir çoık kimsenin Müslüman olmasına sebep oldu.

Bedir Savaşında Müslümanların galip gelmesi, Medine’de bulunan Yahudileri endişelendirmişti. Münafıklarla birleşen Beni Kaynuka Yahudileri Peygamberimiz (s.a.v.) le yaptıkları vatandaşlık anlaşmasını bozarak harbe karar verdiler.

Bunun üzerine yapılan Beni Kaynuka gazâsında yenilip teslim olan Yahudiler Medine’den çıkarıldı. Muhammed Aleyhis selam müşriklere önce İslâm’ı anlatarak ve nasihat ederek iman etmelerini bildirdi.

Yine iman etmeyip düşmanlık yapmalarına sabrederek onları daima imân etmeye çağırdı. Nihayet Allah-u Teâlâ’nın önce müdafaa, sonra da haktan kaçınanlara cihad emriyle savaş yaptı.

Bu savaşlardan ilki Bedir Savaşında müşrikler ağır bir yenilgiye uğradı, Müslümanlar ise artararak kuvvetlendi. Günden güne yeni vak’alarla yayıldı.

Hicretin üçüncü yılında meydana gelen başlıca hadiseler şunlardır;

Sevik gazâsi, Necd gazâsi, Zeyd bin Harise (r.a.) Seriyyesi, Muhammed bin Mesleme Seriyyesi yapıldı.

Peygamberimiz (s.a.v.) kızı Ümm-ü Gülsüm (r.anha) ü, Hazret-i Osman (r.a.) ile evlendirdi. Hazret-i Ömer (r.a.) in kızı Hafsa (r.anha) yı kendi nikahlarına aldılar. Hazret-i Ali (r.a.) nin oğlu, Hazret-i Hasan (r.a.) dünyaya geldi.

Şevval ayında Uhud gazvesi yapıldı.

Devam edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) bizleri ve sizleri son Peygamber olan Habibi Muhammed (Sallallahu aleyhi ve Sellem) ın şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı aff eylesin. Amin.

Fuad Yusufoğlu

“Muhammed Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem)- 67” için 1 Yorum

  1. Muhammed Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem)- 66 « بسم الله الرحمن الرحيم diyor ki:

    [...] (c.c.) ın rahmeti « Muhammed Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem)- 65 Muhammed Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem)- 67 [...]

Yorum Yapın