Muhammed Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem)- 72

06 Aralık 2009 Pazar

DSC_0462  Fuad Yusufoğlu Mescid-i Takva (Kûba camisi)

Takva üzerine kurulmuş olan Mescid-i Kûba

Muhammed (Aleyhis selam)- 72

Bu yılın mühim bir hadiasesi de çevreden Medine’ye akın akın heyetlerin gelmesidir. Bu bakımdan bu yıla “Senet-ül Vüfûd=Elçiler yılı” denildi.

Peygamberimiz (s.a.v.) e bu heyetler; ya Müslüman olmak için veya Müslüman olduklarını bildirmek üzere yahut da kabul ettikleri İslamiyet’in esaslarını öğrenmek için geliyorlardı.

Peygamberimiz (s.a.v.) Müslüman olan bu kabilelere İslamiyet’i öğretmek, işlerini yürütmek üzere muallimler ve valiler gönderdi.

Hicret’ten önce iman etmemiş olan ve hicret’in sekizinci yılında Taif muhaseresı sırasında Peygamberimiz (s.a.v.) e karşı çıkan Taif’liler de hicretin dokuzuncu yılında Tebük seferinden sonra herkesten önce heyet göndererek Müslüman oldular.

İslâm’ın beş şartından biri olan hac da hicretin dokuzuncu yılında farz kılındı. Âl-i İmran suresinin 96 ve 97. ayetleri nazıl olunca Peygamberimiz (s.a.v.) bunu Eshab-i Kiram (r.anhüm) a bildirdi.

O sene Hazet-i Ebû Bekir (r.a.) i üç kişilik bir kafileye hac emiri tayin etti. Bu kafilede bulunan Eshab-i Kiram (r.anhüm) Hazret-i Ebû Bekir (r.a.) in emirliğinde Mekke’ye gitti.

Bu sırada “Berâe” suresinin ilk âyetleri nazil oldu. Bu âyetlerde muahede hakkındaki bazı hükümler bildirildi. Peygamberimiz (s.a.v.) bunu bildirmek üzere Hazret-i Ali (r.a.) yi de Mekke’ye gönderdi.

O zaman Araplar arasında yaygın olan bir geleneğe göre bir antlaşma yapılır ve yapılmış olan Bir antlaşma bozulursa bunu bizzat yapan veya onu tayin ettiği bir akrabası tarafından ilân olunurdu.

Peygamberimiz (s.a.v.) bu iş için Hazret-i Ali (r.a.) yi hac kafilesinin arkasından Mekke’ye gönderdi.

Hazret-i Ali (r.a.) de kafileye yetişip Mekke’ye girdiler. Hazret-i Ebû Bekir (r.a.) bir hutbe okudu. Hac ibadetini anlattı. Eshab-i Kiram öğretilen esaslara göre Hac yaptılar.

Hac ibadeti edâ edilirken Hazret-i Ali (r.a.) de Mina’da “Cemre-i Akabe” denilen yerde bir hutbe okudu.

Bu hutbesinde;

-“Ey insanlar beni size Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem) gönderdi.” Diyerek söze başladı ve “Berâe” suresinin ilk Ayetlerini okudu.
-“Bundan sonraben size dört şeyi bildirmeye memurum.” Dedi.

Bu dört hususu şöyle bildirdi.

-“1-Mü’minlerden başka hiç kimse Cennet’e giremez.,
-“2-Bu seneden sonra hiçbir müşrik Kâbe’ye yaklaşmayacak.
-“3-Hiçbir kimse Kâ’be’ye çıplak tavaf etmeyecek (O zaman müşrikler Kâ’be’yi çıplak oldukları halde tavaf ederlerdi.)
-“4-Her kimin Resulullah (s.a.v.) ile antlaşması varsa, müddeti bitinceye kadar muteber olacak. Bunlar dışındakilere dört ay mühlet tanınmıştır. Bundan sonra hiçbir müşrik için ahd ve himaye yoktur.”

Devam edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) bizleri ve sizleri son Peygamber olan Habibi Muhammed (Sallallahu aleyhi ve Sellem) ın şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı aff eylesin. Amin.

Fuad Yusufoğlu

“Muhammed Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem)- 72” için 1 Yorum

  1. Muhammed Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem)- 71 « بسم الله الرحمن الرحيم diyor ki:

    [...] (c.c.) ın rahmeti « Muhammed Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem)- 70 Muhammed Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem)- 72 [...]

Yorum Yapın