Muhammed Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem)- 81

12 Aralık 2009 Cumartesi

DSC05070 Fuad Yusufoğlu Mescid-i Nebevi (s.a.v.) nin kuzey batısında Hazret-i Ebû Bekir (r.a.) in helife seçildiği yer.

Ebû Bekir (r.a.) ın Halife olarak seçilmesi için istişare olunan yer;

Muhammed (Aleyhis selam)- 81

Eshab-i Kiram, Resulullah (s.a.v.) ın vefatı üzerine pek çok üzülüp gözyaşı döktüler. Çoğunun dili tutulup bir müddet konuşamaz oldular. Hazret-i Ebû Bekir (r.a.) Resulullah (s.a.v.) ın yanına girip mübarek yüzünden örtüyü kaldırarak mübarek alnından öptü.

Sonra başını kaldırıp, mübarek alnından tekrar öptü;

-“Ah Sâfi” dedi.

Bir daha öpüp;

-“Ah dost” dedi.

Sonra mübarek pazusunu öpüp, ağladı;

-“Annam babam sana feda olsun! Dirin ve ölün tayyib, temiz ve ne güzeldir.”dedi.

Ve de;

-“Eğer ihtiyarımız elimizde olsaydı canlarımızı yoluna fedâ ederdik. Eğer sen bizi men etmeseydin, gözlerimizden pınarları akıtırdık.”

Selatü Selam okuyup;

-“Ya Resulallah, bizi Rabbinin katında hatırla.” Dedi.

Sonra dışarı çıktı. Mescid’e minber’e çıkarak Eshab-i Kiram’a bir hutbe okudu. Allah-u Teâlâ’ya hamd ve sena etti ve Resul-i Ekrem efendimiz (s.a.v.) e salat okudu,

Ve şöyle dedi.

-“Her kim Muhammed Aleyhis selam’a iman etmişse bilsin ki Muhammed Aleyhis selam vefat etti. Her kim Allah-u Teâlâ’ya tapıyorsa O, Hay (diri) ve bâki’dir. Ölmez, ebedidir.” Buyurdu.

Ve sonra Âl-i İmran suresinin yüzkırkdördüncü;

-“Muhammed (s.a.v.) de kendinden önce geçen Resuller gibi Resuldür. Eğer O vefat eder, yahut öldürülürse, siz dininizden, yahut cihadden, eski halinize dönecek misiniz? Böyle değişen, Allah-u Teâlâ’ya zarar vermez, kendine zarar verir. İslam ve sebatta şükredenlere muhakkak mükafat verecektir.” Âyetini okudu.

Hazret-i Ebu Bekir (r.a.) Eshab-i Kiram ve ehl-i beyti teselli etti. İlk anda acı haber üzerine çok şaşıran Hazret-i Ömer (r.a.), Hazret-i Ebû Bbekir (r.a.) i dinleyince kendine geldi. Peygamberimiz (s.a.v.) in vefat ettiği gün Eshab-i Kiram yapılan umumi bir bi’atle Hazret-i Ebû Bekir (r.a.) i halife seçtiler.

Devam edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) bizleri ve sizleri son Peygamber olan Habibi Muhammed (Sallallahu aleyhi ve Sellem) ın şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı aff eylesin. Amin.

Fuad Yusufoğlu

“Muhammed Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem)- 81” için 1 Yorum

  1. Muhammed Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem)- 80 « بسم الله الرحمن الرحيم diyor ki:

    [...] (c.c.) ın rahmeti « Muhammed Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem)- 79 Muhammed Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem)- 81 [...]

Yorum Yapın