Muhammed Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem)- 82

13 Aralık 2009 Pazar

DSC05248 Fuad Yusufoğlu Bi'ritefle

Resulullah (s.a.v.) ın su içtiği bir tifle kuyusundan görünüş

Muhammed (Aleyhis selam)- 82

Hilye-i Seâdet;

Sevgili Peygamberimiz, Muhammed Aleyhis selam’ın görünen bütün uzuvlarının şekli, sıfatları, güzel huyları, hayatının tamamı bütün incelikleri ile çok geniş ve açık olarak İslam âlimleri tarafından senetleri, vesikaları ile yazılmıştır.

Bu bilgiler bizzat Peygamber efendimiz (s.a.v.) in kendi beyanları olan Hadis-i şeriflerden ve eshabının bildirdiği haberlerden toplanmıştır. Bunlara “Siyer” kitabları denir.

Binlerce “Siyer” kitabı arasında Peygamber efendimiz (s.a.v.) in Hilye-i seâdetini bildiren en meşhur kitablar, İmâm-i Tirmizi (r.a.) nin “Eş-Şemail’ür Resül” adlı eseri ve Kadı Iyad (r.a.) ın “Şifa-i şerifi” İmâm Beyhaki (r.a.) nin İsbehaninin “Delâil’ül-Nübüvve” adlı kitabları meşhurdur.

Hadis-i Şeriflerden ve Eshab-i kiramın bildirdiği haberlerde Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) in Hilye-i seâdeti şöyle bildirilmektedir.

Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) in mübarek yüzü, bütün uzuvları ve sesi bütün insanların yüzlerinden, azâlarından ve seslerinden daha güzeldi. Mübarek yüzü bir miktar yuvarlaktı. Neşeli olduğu zaman yüzü ay gibi nurlanırdı. Sevindiği alnından belli olurdu. Gündüz nasıl görülse gece de öyle görürdü. Önünde olanları gördüğü gibi arkasındaolanları da görürdü. Bunları isbat eden yüzlerce hadise kitablarda yazılıdır. Yana ve geriye bakacağı zaman bütün bedeni ile dönüp, bakradı. Mübarek gözleri büyük, kirpikleri uzundu. Gözlerinde bir miktar kırmızılık vardı.

Gözlerinin karası gayet siyahtı. Alnı açıktı. Mübarek kaşları ince ve arası açıktı. İki kaşın arasında olan damar, hiddetlenince kabarırdı. Mübarek burunu gayet güzel olup, orta yeri bir miktar yüksekti. Başının büyüklüğü gayet normaldı. Mübarek ağzı küçük değildi. Dişeri beyazdı, ön dişleri seyrekti. Söz söylediği zaman, dişleri arasından nur saçılırdı.

Allah-u Teâlâ’nın kulları arasında, ondan daha fasih ve tatlı sözlü kimse görülmedi. Mübarek sözleri gayet kolay anlaşılır, gönülleri alırdı ve ruhları kendine çekerdi. Söz söylediği zaman, kelimeleri inci gibi dizilirdi. Bir kimse saymak istese, kelimeler sayılmak mümkündü. Ba’zen iyi anlaşılması için üç kere tekrar ederdi. Cennet’e Muhammed Aleyhis selam gibi konuşulacaktır. Mübarek sesi, kimsenin sesinin yetişemediği yere yetişirdi.

Peygamberimiz (s.a.v.) in mübarek kolları etli, parmakları iriydi. Avuçlarının içi genişti. Bütün vucudunun kokusu miskten güzeldi. Bedeni hem yumuşak, hem de kuvvetliydi. Koları, ayakları ve parmakları uzundu. Ayak parmakları iriydi, ayaklarının altı çok yüksek olmayıp yumuşaktı. Mübarek karnı geniş olup, göğsü ile karnı beraberdi. Omuz başının kemikleri iriydi. Göğsü genişti.

Devam edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) bizleri ve sizleri son Peygamber olan Habibi Muhammed (Sallallahu aleyhi ve Sellem) ın şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı aff eylesin. Amin.

Fuad Yusufoğlu

“Muhammed Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem)- 82” için 1 Yorum

  1. Muhammed Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem)- 81 « بسم الله الرحمن الرحيم diyor ki:

    [...] (c.c.) ın rahmeti « Muhammed Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem)- 80 Muhammed Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem)- 82 [...]

Yorum Yapın