Muhammed Bâki-billah (Radiyallah-u anhu) – 18

23 Haziran 2008 Pazartesi

Girnavas civarı (Nusaybin)

Muhammed Bâki-billah (Radiyallah-u anhu) – 18

82’nci Mektup;

-“Hazret-i Muhammed Mustafa (Sallallahu aleyhi ve selem) insan idi. İnsanların en yüksek ve en temiz yaradılışlısı idi. Zâhiren bir kimseden ders almamıştı, okumamıştı. Doğduğu ve büyüdüğü şehirdekiler de onu okutmamışlardı. Evet, onun dedeleri, insanlara lazım olan şeyleri çok iyi bilirlerdi ve yeryüzünün en iyi insanları idiler ama, zaman geçtikçe onların da ilimleri azaldı ve neredeyse bitti. İşte o zaman Allah-u teâlâ Muhammed (Sallallahu aleyhi ve selem) ı yarattı ve kendisinin mahbûbu eyledi. Hâk teâlâ’yı O’ndan daha iyi bilen olmadı. Melek göndrip Muhammed (s.a.v.) e bildirdi ki;

-“Benim sıfatlarımı insanlara ve cinlere bildirsin, benim rızamın bulunmadığı her şeyden onları men etsin. Namazı, orucu, zekâtı, haccı ve kafirlerle Allah yolunda cihadı onlara öğretsin.” Önce, melek bunları Allah-u teâlânın buyurduğu ve bildirdiği şekilde Muhammed (s.a.v.) e ulaştırdı. Bundan sonra Muhammed Mustafa (s.a.v.) mübarek yüzünü görmekle şereflenen cemâate, yani Eshab-i kirâm (aleyhimürrıdvan) ına bildirdi. Allah-u teâlâ, ismi Kur’an-ı kerim olan şerefli kitabı, Muhammed Mustafa (s.a.v.) nın vasıtasıyla, insanlara ve cinlere gönderdi. İşte mü’min olan kul, kalbinden yakın ile “Bu kitabta olanların ve onun insanlara seçip gönderdiği Peygamberi Muhammed Mustafa (Sallallahu aleyhi ve selem) nın söylediklerinin hepsi doğrudur.” Diye inanmalı, kabul etmeli ve dili ile de; “Allahtan başka ma’bud yoktur, O birdir ve Muhammed (a.s.) o’nun peygamberidir” demelidir.

Bu kadarını bildikten sonra, âlimlere gidip;

-“Bize bu kitabta neler buyurmuştur? Hangi şeyleri bilmeliyiz hangi şeyleri, amelleri yapmalıyız, yahut yapmamalıyız” diye sormak lazımdır.”

İşte Kur’an-i kerimde buyuruldu ki;

-“Ben Hayy’ım diriyim, Her şeye kâdirim. Dilediğimi yaparım. Herşeyi işitirim. Herşeyi görürüm. Herkese boynundaki şah damarından daha yakınım. Herkese gâlibim, herkese hâkimim, Kahhâr ve Cebbârım. Bununla beraber herkesten merhametliyim. Bütün âlemi, insanları, cinlri melekleri, yeri göğü, taşı, toprağı, ağaçları, yerde ve göklerde olanları ben yarattım, ben yaptım ve yaratmaktayım. Var olan her şeyi var eden benim. Yok olanı da yok eden benim. Ama ateşin o şeye ulaşması bahâne kılınmıştır. Böylece herkes onu bilsin ve onun yaptığını görmesin. Biliniz ki, O birdir. Fiilinde, yaptıklarında ortağı, yasrdımcısı hiç yoktur. Herşeyi O yarattı.”

Yine O kitabta buyuruldu ki;

-“Bana kulluk ediniz, ibadetten geri kalmayınız. Kulluk ve ibadetlerin esâsı; Namaz kılmak, oruç tutmak, zekât vermek, hac yapmak ve kafirlerle cihad etmektir. Biri de, hak sahiplerinin haklarını gözetmenizdir. Ana-baba ve benzeri hak sahiplerinin haklarına riâyet etmektir. Hiç kimseye zülüm ve haksızlık etmeyiniz. Böyle bilgiler çoktur. Âlimlerden yavaş yavaş öğreniniz.”

-“Biliniz ki; Muhammed Mustafa (Sallallahu aleyhi ve selem) insanların en sevimlisi ve en güzel ahlaklısı idi. Zâtı bütün zâtlardan temizi kalbi bütün kalblerden nûrludur. Evliyanın hepsi, onun yüce kapısının dilencileridir. Her insanda olan iyiliğin daha çoğu onda vardı. Allah-u teâlâ O’nun mübarek kalbini kendi evi yapmıştı.”

Devam edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri bizleri ve sizleri “Silsile-i âliyye” denilen büyük âlim ve velilerin Yirmiikincisi olan Muhammed Bâki-billah (Radiyallah-u anhu) yüzü suyu hürmetine günahlarımızı aff eylesin. Amin.

Fuad Yusufoğlu

“Muhammed Bâki-billah (Radiyallah-u anhu) – 18” için 1 Yorum

  1. Muhammed Bâki-billah (Radiyallah-u anhu) – 17 « بسم الله الرحمن الرحيم diyor ki:

    [...] (26) İmanın dereceleri…2… « Muhammed Bâki-billah (Radiyallah-u anhu) – 16 Muhammed Bâki-billah (Radiyallah-u anhu) – 18 [...]

Yorum Yapın