Muhammed Bâki-billah (Radiyallah-u anhu) – 19

23 Haziran 2008 Pazartesi

Girnavas civarı (Nusaybin)

Muhammed Bâki-billah (Radiyallah-u anhu) – 19

-“Ne söylese Haktan söylerdi, ne bildirse, Haktan bildirirdi.. Ne yaptıysa, Hakkın kudretiyle yapardı. Şimdi de öyledir, ileride de öyle olacaktır.”

Muhammed Bâki-billah hazretleri (r.a.) buyurdular ki;

-“Kalbinde ma’rifet-i ilâhi isteği olmayanla sohbet etme, arkadaşlık yapma. İlmini; mevki, makam ve övünmek için vesile eden âlimlerden, aslandan kaçar gibi kaçınız.”

-“Cahil tarikatçılarla beraber bulunmaktan sakınınız.”

-“Ma’rifetin kısım ve mertebeleri çoktur. İşin esâsı dinimizin esâsı üzere olmaktır.”

-“Oruç tutmak, Allah-u teâlâ’nın sıfatıyla sıfatlanmaktır. Zira Allah-u teâlâ yemekten ve içmekten münezzehtir.”

-“Bu yolun büyükleri son derece gayretli ve naziktirler. Onların yolu, hiç eksiksiz Resulullah (Sallalahu aleyhi ve selem) ın yoludur.”

-“Rıza sâhiplerine, belâler musibet değildir: Onlar belâleri beğenmezlik etmezler. Çünkü, belâleri veren yine Allah’dır.”

-“Resulullah (Sallallahu aleyhi ve selem) a tabi olmak, Ehl-i sünnet vel-cemâat i’tikadında bulunmak ve bu büyüklerin nisbetini (bağlılık ve muhabbetlerini) kalbinde saklamak, dünyanın her ni’metinden iyidir.”

-“Sâdıklar ve hakikate erenler sözbirliği ile diyoruz ki; “Sırât-ı müstekim, yanı şaşmayan” doğru yol, Ehl-i sünnet vel-cemâatin yoludur.”

-“Müslümanlık; yapmak, yaşamak, ahkam-ı ilahiyi yerine getirmek demektir.”

-“Sözün özü şudur ki; Gönül dostla olmalı, beden de işte bulunmalıdır.”

-“Sakın helâl ve haramdan her bulduğunu korkusuzca yiyenlerden olma!”

-“Haram ve şüpheli bir lokma yememek için, çok gayret ve dikkat etmelidir.”

-“Ümid ipinin ucunu hiçbir zaman elden bırakmamalıdır.”

-“Tevekkül, sebebe yapışmayıp, tembel oturmak değildir. Çünkü böyle olmak, Allah-u teâlâ’ya karşı edepsizlik olur. Müslüman meşru olan bir sebebe yapışması lazımdır. Sebebe yapıştıktan ve çalışmağa başladıktan sonra tevekkül edilir. Yani istenilen şey, bunun hasıl olmasına sebep olan şeyden beklenilmez. Çünkü Allah-ü teâlâ sebebi, istenilen şeye kavuşmak için, bir kapı gibi yaratmıştır. Birşeyin hasıl olmasına sebep olan işi yapmayıp da sebepsiz olarak gelmesini beklemek, kapıyı kapayıp pencereden atılmasını istemeye benzer ki, edebsizlik olur. Allah-ü teâlâ ihtiyaçlarımıza kavuşmak için kapıyı yaratmış ve açık bırakmıştır. Onu kapamamız doğru değildir. Bizim vazifemiz kapıya gidip beklemektir. Sonrasını o bilir. Çok zaman kapıdan gönderir. Dilediği zaman da pencereden atarak verir.”

İslam âlimleri ansiklopedisi

(Kaynak)

1-Mektubat-i İmâm-i Rabbânı
2-Tam ilmihal Seâdeti Ebediyye sah.1040
3-Mebde2 ve Me’âd risalesi sah. 59
4-Mükaşefet-i Gaydiyye ah. 241
5-Eshab-i kiram sah. 314
6-Zübdet-ül-makâmât sah. 5
7-Umdet-ül makâmet sah. 84
8-Hadart-ül-Kuds sah.34
9-Hadaik-ül-verdiyye sah. 178
10-İrgam-ül-merid sah. 68
11-ehcet-üs-seniyye sah. 77
12-Hadikat-ül-evliya cild 1 sah. 92
13-Külliyat-i Bâki-billah
14-İrfaniyyât-ı Bâki sah. 7,8,9,10
15-Hülâsat-ül-eser cild 4 sah. 288
16-Rehber ansiklopedisi cild 12 sah. 287

Allah-u Teâlâ hazretleri bizleri ve sizleri “Silsile-i âliyye” denilen büyük âlim ve velilerin Yirmiikincisi olan Muhammed Bâki-billah (Radiyallah-u anhu) yüzü suyu hürmetine günahlarımızı aff eylesin. Amin.

Fuad Yusufoğlu

“Muhammed Bâki-billah (Radiyallah-u anhu) – 19” için 1 Yorum

  1. Muhammed Bâki-billah (Radiyallah-u anhu) – 18 « بسم الله الرحمن الرحيم diyor ki:

    [...] – 281001 Hatim SevabıCömertlik « Muhammed Bâki-billah (Radiyallah-u anhu) – 17 Muhammed Bâki-billah (Radiyallah-u anhu) – 19 [...]

Yorum Yapın