Muhammed Bâki-billah (Radiyallah-u anhu) – 5

23 Haziran 2008 Pazartesi

Muhammed Bâki-Billah (r.a.) nin içerden kabirlerin görüntüsü

Muhammed Bâki-billah (Radiyallah-u anhu) – 5

Muhammed Bâki-billah hazretleri (r.a.), Mâverâünnehr şehirlerinden birine giderken, bir gece rü’yasında Mevlânâ Hâcegi İmkengi hazretleri (r.a.) ni görmüş ona şöyle buyurmuştur;

-“Ey oğul, senin yolunu gözliyordum.”

Mevlânâ Hâcegi İmkenegi (r.a.) nin huzuruna kavuşunca, çok yardım ve ihsanlar gördü. Hocası onun yüksek hâllerini dinledikten sonra üç gün üç gece onunla birlikte yalnız bir odada sohbet etti. Bir müddet ona feyz verdi.
Muhammed Bâki-billah (r.a.), hocası olan evliyanın büyüklerinden Hâcegi İmkenegi (r.a.) ye talebe olmasını şöyle anlatmıştır;

-“Nihayet inâyetlerinin çekmesiyle, hakikatlar sahibi, irşad dergâhı, mevlânâ Hâcegi İmkengi hazretleri (r.a.) nin huzuruna kavuştum. Candan bir arzu ve istek ile bi’at edip, müsâfeha eyledik. Büyükler yolunu ondan aldım. Hâcegi İmkenegi hazretleri (r.a.) nin sohbetinde bulunmakla ve Behâeddin Nakşibend (k.s.) in ve halifelerinin yüksek ruhaniyetlerinin imdadı ile, bu büyükler silsilesine dahil olup, Hâcegi İmkenegi (r.a.) nin halifesi olup makamına geçtim.”
Hâcegi İmkenegi hazretleri (r.a.), Muhammed Bâki-billah’ı kısa zamanda tasavvufta yetiştirip, yüksek derecelere kavuşturduktan sonra ona şöyle buyurdu;

-“Sizin işiniz, Allah-ü teâlâ’nın yardımı ve bu yolun büyüklerinin ruhlarının terbiyesi ile tamam oldu. Tekrar Hindistan’a gidiniz. Çünkü bu Silsile-i aliyye’nin sizin sayesinde parlayacağını görüyorum. Bereket ve terbiyenizden orada, sizden çok istifâde edip, büyük işler yapanlar gelecek.”

Böylece ikinci bin yılının müceddidi İmâm-i Rabbâni hazretleri (r.a.) nin orada yetişeceğini müjdeliyordu.
Hâcegi İmkenegi hazretleri (r.a.) nin Muhammed Bâki-billah (r.a.) a hilâfet ve tam icazet verip, Hindistan’a gönderdiğini duyan talabelerinden ba’zıları gayrete gelip, afralarında bir huzursuzluk hâsıl oldu. Kendileri uzun müddet orada oldukları için yeni gelen bir gencin kısa zamanda tam bir icazetle dönmesi onları düşündürmüştü.

Hâcegi İmkenegi hazretleri (r.a.) bu durumu duyunca şöyle buyurmuştur;

-“Dostlarım bilsinler ki, bu gencin işini tamamlayıp buraya bizim yanımıza gönderdiler Yanımıza hâllerinin doğru olup olmadığını kontrol için geldi. Şüphesiz öyle gelen böyle gider.”

Muhammed Bâki-billah hazretleri (r.a.), hocası Hâcegi Muhammed İmkenegi (r.a.) nin sohbetinde yetişip icâzet aldıktan sonra, onun emriyle Hindistan’a gidip, bir sene Lâhor’da kaldı. Oradaki âlimler ve fâdıllar onun sohbetine gelip, istifade ettiler.

Sonra Delhi’ye gidip, vefâtına kadar orada kalıp, insanlara doğru yolu anlattı. İki-üç sene gibi kısa bir müddet irşâd makamında bulunmasına rağmen, pek çok âlim ve evliyâ yetiştirdi. Onun yetiştirdiği büyüklerin başında, kendisinden sonra halifesi olan, hicri ikinci bin yılının müceddidi, İslâm âlimlerinin g ö z b e b e ğ i İmâm-i Rabbâni Ahmed Fâruki Serhendi (r.a.) gelir.

Devam edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri bizleri ve sizleri “Silsile-i âliyye” denilen büyük âlim ve velilerin Yirmiikincisi olan Muhammed Bâki-billah (Radiyallah-u anhu) yüzü suyu hürmetine günahlarımızı aff eylesin. Amin.

Fuad Yusufoğlu

“Muhammed Bâki-billah (Radiyallah-u anhu) – 5” için 1 Yorum

  1. Muhammed Bâki-billah (Radiyallah-u anhu) – 4 « بسم الله الرحمن الرحيم diyor ki:

    [...] anh) 2Makbul dua’lar – 22 « Muhammed Bâki-billah (Radiyallah-u anhu) – 3 Muhammed Bâki-billah (Radiyallah-u anhu) – 5 [...]

Yorum Yapın