Muhammed Bâki-billah (Radiyallah-u anhu) – 6

23 Haziran 2008 Pazartesi

Muhammed Bâki-billah (r.a.) in başka bir açıdan mezarlarının görüntüsü

 

Muhammed Bâki-billah (Radiyallah-u anhu) – 6

İmâm-i Rabbâni hazretleri (r.a.) yetişip kemâle gelince, Muhammed Bâki-billah bütün talebesini ona bıraktı. Hâce Ubeydullah ve Hâce Muhammed Abdullah adında iki oğlu vardı. Bunların da yetiştirilmesini İmâm-i Rabbâni hazretleri’ne bıraktı

İmâm-i Rabbâni hazretleri (r.a.) nin “Mektubat” ında bunlara yazılmış mektubları vardır. Oğulları tasavvuf’ta yetişmiş kıymetli zâtlardan idi.

Muhammed Bâki-billah (r.a.) in eserleri şunlardır;

1-Külliyât-ı Bâki-billah; Bir kitabta toplanmıştır.

2-Mektubları;

3-Rubâ’iyyat; Bu eserini İmâm-i Rabbani hazretleri “Şerhu Rubâ’ıyyat” adıyla şerh etmiştir.

Menkıbeleri ve kerâmetleri;

Muhammed Bâki-billah hazretleri (r.a.), daima hâllerini gizlerdi. Çok tevâzu sâhibi idi. Suâl soranlara zaruret miktarınca, kısa cevap verirdi. Bununla beraber, tasavvuf yolunda karşılaşılan detrin ma’nâların halli için sorulan suâlleri, soranın tamamen anlıyabileceği şekilde, çok açık olarak izâh ederdi. Belki yanlış anlar ve yanlış yola gider düşüncesiyle, bu hususta çok dikkatlı davranırdı. Daima hüzünlü ve üzüntülü olduğu halde, huzuruna gelenlerle neşeli ve tebessüm ederek konuşurdu. Müslümanlara çok yardım eder, iyi işlerinde onlara faydalı olmaktan aslâ kaçınmazdı. Âlimlere ve büyüklere, aşırı bir ta’zim ve hürmetleri vardı.

Amele âit küçük ve büyük meselelerde, vera’ sâhibi (şüphelilerden sakınan) fıkıh âlimlerine ve kitaplarına başvururdu. Bir talebe istifade için huzuruna gelseydi, tevazusunun çokluğundan ve daima kendisini kusurlu gördüğünden, özür dileyip, bu büyük işten kendisini çekmek isterdi. Eğer, o gelen sâdık bir talebe ise, onun ni’met sofrasından, rızkını ve nasibini almasına yardım ederdi.. Gelen talebelerin metânetini, şiddetli arzusunu görünce, ona yardım kucağını açar, kendi terbiye dairesine alırdı.

Derler ki;

-“Horasanlı bir genç, bir müddet, Hâce Kutbüddin-i Bahtiyarı Üveysi (r.a.) nin feyz ve nur saçan mezarına gider, bu mübarek zâtın ruhniyetinden, hayatta olan bir murşid-i kâmilin kendisine bildirilmesini ister. Muhammed Bâki-billah (r.a.) Delhi’ye geldiği gece, rü’yada Nakşibenddi büyüklerinden birinin geldiğini gösterirler. Rü’yayı gören, emre uyarak, Muhammed Bâki-billah (r.a.) ın huzuruna gelip, rü’yada gördüklerini arzeder ve kabul edilmesi için yalvarır.

Fakat cevabında;

-“Bu miskin kendimi bu işe lâyık görmiyorum. Herhalde başkası olsa gerek.” Buyurur.
Çok fazla tevazu gösterdiği ve çeşit çeşit özürler dilediği için, genç tekrar kaldığı yere döner.

Devam edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri bizleri ve sizleri “Silsile-i âliyye” denilen büyük âlim ve velilerin Yirmiikincisi olan Muhammed Bâki-billah (Radiyallah-u anhu) yüzü suyu hürmetine günahlarımızı aff eylesin. Amin.

Fuad Yusufoğlu

“Muhammed Bâki-billah (Radiyallah-u anhu) – 6” için 1 Yorum

  1. Muhammed Bâki-billah (Radiyallah-u anhu) – 5 « بسم الله الرحمن الرحيم diyor ki:

    [...] Nakşibend Kaddasallahu sirreh)- 3 « Muhammed Bâki-billah (Radiyallah-u anhu) – 4 Muhammed Bâki-billah (Radiyallah-u anhu) – 6 [...]

Yorum Yapın