Muhammed Bâki-billah (Radiyallah-u anhu) – 7

23 Haziran 2008 Pazartesi

 

Muhammed Bâki-Billah (r.a.) nin baş ucundaki kitabe;

Muhammed Bâki-billah (Radiyallah-u anhu) – 7

Ertesi gece rü’yada kendisine;

-“O büyük, huzuruna çıktığın ve sana inkisârını beyan eyleyen zâttır.” Buyururlar.

Sabahlayın tekrar huzuruna gelir, fakat bir daha geri çevrilemz. İhtimamla kabül edilip, her ne gördüyse orada görür.
Çok defa tevâzu’unun çokluğundan, çeşit çeşit özürler diler, hâller sahibi, akidesi doğru ve sağlam talebelerine;

-“Bu zavallı sizin düşündüğünüz gibi değilim. Başka yere gidiniz, eğer hakiki bir rehber, mutlak bir doğru yol gösterici bulursanız, bu fakire de haber veriniz ki, hemen huzuruna gidip ona hizmet edeyim, belki kalbimin derdine bir derman bulurum.” Derlerdi.

Muhammed Hâşim-i Keşmi şöyle nakletmiştir;

-“ Muhammed Bâki-Billah’in talebelerinden olan Hâce Hüsameddin’den bizzat işittim ki şöyle anlattı;

-“Muhammed Bâki-Billah (r.a.) a beni talebeliğie kabul etmesini arz ettiğimde, bana da aynı şekilde hareket etti.

Tevâzu’unun çokluğundan, talebeliğe kabul etmeye layık olmadığını söyledi. Hatta bu hususta o kadar ısrar etti ki, yanlarında durmağa edebe aykırı görüp, Akra’ya hareket ettim.”

Şehre gelince hayretler içinde kalıp, şaşkın bir vaziyette;

-“Ben şimdi na yapayım?” Gideyim, tekrar huzurlarına kavuşup, verdiğiniz emri yerine getirdim, söylediğiniz şekilde bir kimse bulamadım diyeyeim” dedim. Bu sırada bir evin önünden geçerken, can kulağıma, kalbleri çeken bir ses geldi. İyice dinleyince, bunun Sa’d-i Şirâzi (r.a.) nin beytlerinden olduğunu anladım.

Beyt;

-“Ellerini salarsın eteğini toplarsın,”

-“Ayrılmaz tatlıcıdan, sineği ne koğarsın.”

Bu beytin te’sirinden, şaşkın ve perişan bir hâlde, o yüksek huzurlarına gidip, gördüklerimi ve işittiklerimi onlara arz ettim.

Lahor şehrinde olup, Muhammed Bâki-Bilah hazretleri (r.a.) nin sohbetlerine kavuşarak feyz alan bir zât, sohbete kavuşmasını şöyle anlatmıştır;

-“Bir gece rü’yamda Muhammed Bâki-Billah hazretleri (r.a.) ni gördüm. Çıplak bir at üzerinde gidiyordu. Arkasında da onu takib eden büyük bir kalabalık vardı;

-“Bu zât zamanın kutbu’dur” diyorlardı.

Devam edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri bizleri ve sizleri “Silsile-i âliyye” denilen büyük âlim ve velilerin Yirmiikincisi olan Muhammed Bâki-billah (Radiyallah-u anhu) yüzü suyu hürmetine günahlarımızı aff eylesin. Amin.

Fuad Yusufoğlu

“Muhammed Bâki-billah (Radiyallah-u anhu) – 7” için 1 Yorum

  1. Muhammed Bâki-billah (Radiyallah-u anhu) – 6 « بسم الله الرحمن الرحيم diyor ki:

    [...] anhu) – 6-Riyazus-Salihin; Hadis- 70 « Muhammed Bâki-billah (Radiyallah-u anhu) – 5 Muhammed Bâki-billah (Radiyallah-u anhu) – 7 [...]

Yorum Yapın