Seyyid Burhâneddin Muhakkık Tirmizi (Radiyallah-u anhu) – 2

29 Ocak 2013 Salı

Minberi Nebi Aleyhis selam

Seyyid Burhâneddin Muhakkık Tirmizi (Radiyallah-u anhu) – 2

Mevlânâ hazretleri (r.a.) mektubu alınca, merhum babasının bu çok kıymetli tâlebesinin kendisiyle meşgül olmak, kendisini yetiştirmek üzere Konya’da bulunmasına “pek fazla” sevinip derhâl yola çıktı. Konya’ya geldi. Büyük bir aşk ve şevk ile bu yüksek zâtın derslerine devâm etti.

Seyyid Burhâneddin Muhakkık Tirmizi hazretleri (r.a.), hem mübarek hocası’nın “yadigarı” ve hem de ilim öğrenmekteki garet ve isti’dâdı pek çok olan bu kıymetli tâlebesinin ma’nevi terbiyesi, yetişmesi için çok gayret gösterdi.

Mevlânâ Celâlâddin-i Rûmi hazretleri (r.a.) tahsilini tamamlayıp, zâhiri v e bâtını ilimlerde kemâle geldikten ve maddi, ma’nevi olgunluklara, tasavvuf’ta çok yüksek derecelere, kavuştuktan sonra, Burhâneddin Muhakkık hazretleri (r.a.) Kayseri’ye gidip yerleşti ve vefâtına kadar orada kaldı.

Rivâyet edilir ki;

Bağdad’teki evliyânın büyüklerinden olan Şihâbüddin-i Sühreverdi hazretleri (ra.) Anadolu’ya geldiği zaman, Seyyid Burhâneddin Muhakkık hazretleri (r.a.) ni ziyaret etti. Huzurıuna vardığında, ona hürmeten yanına tam yaklaşmadı ve biraz uzakta, karşısına oturdu. Aralarında hiç konuşma olmadı.

Daha sonra tâlebeleri Şihâbüddin hazretleri (r.a.) ne bu hâlin hikmetini suâl ettiklerinde;

-“Hâl ehli önünde, hâl lisânı lazımdır. Konuşma lisânına ne hâcet var? Buyurdu.

-“O’nu (Seyyid Burhâneddin’i) nasıl buldunuz?” diye tekrar suâl ettiklerinde de Buyurdu ki;

-“Hakikat ve ma’rifet deryâsının çok usta bir dalgıcı, ma’nâlar âleminin parlayan bir yıldızı ve gizli sırların kaynağı olan yüksek bir zat’tır.”

Rivâyet edilir ki;

Şeyh Selahaddin ismindeki bir zât da, Hazret-i Mevlânâ (r.a.) dan nakl ederek bildirdiğine göre, Seyyid Burhaneddin Muhakkık (r.a.) ru’yada, hocasından aldığı işaret ile Konya’ya gelirken, yolda, Horasan ile Irak arasında bulunan “Beyâbân” isimli kasabaya uğradi.

Bunun geldiğini haber alan ahâli, onu karşılamak üzere yollara döküldüler. O belde’de bulunan ve ilim sâhibi olan bir kimse, insanların buna hürmet ve âlaka gösterdiklerini çekemeyip, hâsed etti ve karşılamaya çıkmadı.

Devam edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri bizleri ve sizleri Seyyid Burhâneddin Muhakkık Tirmizi (Radiyallah-u anhu) nin yüzü suyu hürmetine günahlarımızı af eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

“Seyyid Burhâneddin Muhakkık Tirmizi (Radiyallah-u anhu) – 2” için 1 Yorum

  1. Seyyid Burhâneddin Muhakkık Tirmizi (Radiyallah-u anhu); « بسم الله الرحمن الرحيم diyor ki:

    [...] (Radiyallah-u Anh)- 4Tefekkür- 2 « Selâhaddin Feridün Konevi (Radiyallah-u anhu)- 3 Seyyid Burhâneddin Muhakkık Tirmizi (Radiyallah-u anhu) – 2 [...]

Yorum Yapın