‘Ammar bin Yâser’ olarak etiketlenmiş yazılar

Bab’üs-Selam kapısının görünüşü (Medine-i Münevvere)

Ammar bin Yâser (Radiyallah-u anh);

Eshab-ı Kiramın büyüklerinden. Ammâr bin Yâser bin Mâlik bin Kinane bin Kays, Miladi 563 yılında Mekke’de doğup, 37 (M. 657) yılında Sıffın savaşında doksandört yaşında iken şehid düştü.

Künyesi Ebû Yekzan’dır. Babası aslen Yemenli olup, Yemen’deki Kâhtani’lerin Mezhic kabilesinin Ana kolundandır.

Hâris ve Mâlik adında iki oğlu ile birlikte üçüncü oğlunu aramak üzere Mekke şehrine geldiklerinde, hürriyetini kayıbederek, Beni Mahzum kabilesinde Ebû Huzeyfe bin Mugire’nin kölesi olmuştur.

Ebû Huzeyfe (r.a.) Yâser’i kendi cariyelerinden Sümeyye bin İtayyat ile evlendirdi. Bu evlilikten Ammâr doğmuştur. Annesi ve babası ile beraber ilk İslâm’a gelenlerdendi.

İlk Müslümanların OTUZUNCUSUDUR.

Ammâr (r.a.) Süheyb (r.a.), Dâr’ül-Erkâm’da aynı vakitte Müslüman olmuşlardır.

O zaman Peygamberimiz (Sallallahu aleyhi ve sellem) Dar’ül-Erkâm’da bulunuyordu.

Ammâr (r.a.) bunu şöyle anlatıyor;

-“Dâr’ül-Erkâm’ın kapısında Süheyb (r.a.) e rastladım.

Ben;

-“Burada ne yapıyorsun?” dedim.

Süheyb (r.a.) da bana;

-“Sen ne yapıyorsun?” dedi.

Ben de;

-“Hazret-i Muhammed (Sallallahu aleyhi ve sellem) in huzuruna girip, sözlerini dinlemek istiyorum.” Dedim.

Süheyb (r.a.);

-“Ben de bunu istiyorum.” Dedi.

Beraber huzura girdik.

-“Bize İslâmi arzetti. Biz de Müslüman olduk.”

Kendisinin arkasından ailesi de de İslâm ile şereflendi.

Devam edecek….

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Ammar bin Yâser (Radiyallah-u anhu) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

Makam-i İbrahim Aleyhis selam (Kabe-i Muazzama)

Ammar bin Yâser (Radiyallah-u anh)- 2

Ammâr bin Yaser (r.a.) ın kendisi, annesi ve babası Müslüman oldukları için, müşriklerden çok ezâ ve cefâ gördüler.

Muhammed bin İshak (r.a.) der ki;

-“Ebû Talib hayatta iken putperestlerden bir kimse, Resul-i Ekrem (Sallallahu aleyhi ve sellem) e kötülükte bulunamazlardı. Eshab (r.anhüm) den tanınmış kimselere dahi, kavimlerinin himayesi ve aşirtelerinin kalabalık oluşu sebeiyle istedikleri gibi ezâ ve cefâ edemezlerdi.”

-“Lakin Müslümanların kimsesizlerini ve fakirlerini bulup, bunlara çeşit-çeşit azâb ile eziyet edip, türlü cefâlar ederlerdi. Bunların içinde en çok eziyet görenler Bilâl (r.a.) Süheyb (r.a.), Habbab (r.a.) ve Ammâr bin Yâser (r.a.) dir.”

-“Bunlardan kimini günün sıcağında kızmış taşlarla dağlarlar, kimini kızgın güneş altında aç ve susuz bırakıp; (-“Muhammed (s.a.v.) in dininden dön”) derlerdi. Onlar bu dayanılmaz cefâlara sabr edip, İslâm dininden dönmezlerdi.”

Beni Mahzum kabilesinin ileri gelenleri, Ammâr bin Yâser (r.a.) babasına ve Sümeyye (r.anha) adındaki validesine işkence edip, sıcak günde kum içinde gömerler ve üzerinde et pişecek kadar sıcak taşları gövdesine dizerlerdi.

Sonra;

-“Lât ve Uzzâ, Muhammed (s.a.v.) in diniden iyidir deyin.” Derlerdi.

Eshab-i Kiram (r.anhüm) de;

-“Demeyiz.” Derlerdi.

Bir keresinde Resul-i Ekrem (Sallallahu aleyhi ve sellem) yanlarından geçip;

-“Sabır edin ey Yâser ehli; Size va’dedilen yer Cennettir.” Buyurdu.

Ammâr bin Yâser (r.a.) ın Müşrik kureyş’lilerden görmüş olduğu işkence dillere destan olacak şekildedir.

Ezâya ve bir müsibete uğramadığı gün, hemen hemen yok gibi idi.

Bir gün Ammâr (r.a.) ın validesi olan Sümeyye (r.anha) yi iki devenin arkasına bağlamışlardı. Ebû Cehil arkasında kamçı ile vurup öldürdü. Babası Yâser (r.a.) i de şiddetli azap yaparak öldürdüler.

İslâm’da İLK ŞEHİD OLAN BUNLARDIR.

Lakin Ammâr (r.a.), kafirlerin dediklerini, ikrah ile diliyle söyledi.

Resul-i Ekrem (Sallallahu aleyhi ve sellem) e;

-“Ammâr (r.a.) kafir oldu.” Dediler.

Devam edecek….

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Ammar bin Yâser (Radiyallah-u anhu) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

Ammâr nin Yasâr (r.a.) tarafından teşvik edilen KUBA CAMİSİ

Revda-i Muttahhara (Medine-i Münevvere)

Ammar bin Yâser (Radiyallah-u anh)- 3

Resul-i Ekrem (Sallallahu aleyhi ve sellem) e;

-“Ammâr (r.a.) kafir oldu.” Dediler.

Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem) buyurdu ki;

-“Haşa! O kafir olmaz. Başdan ayağa kadar imândır ve eti ile derisi arası imân ile doludur.”

Ammâr (r.a.) küffar elinden kurtulup, Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem) ın yanına geldi. Kafirlerin ezâ ve cefâsından ağladı.

Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem) iki mübarek eliyle gözünün yaşını sildi ve teselli buyurdu.

Bu hadise üzerine, Nahl suresinin yüzaltıncı;

-“Kim Allah’a küfrederse, onlara şiddetli bir azâb vardır. Ancak kalbi imân ile kararlaşmış olduğu halde (küfür kelimesini söylemeye) zorlanıp, sadece diliyle söyleyenler müstesnâ.” Ayet-i kerimesi nazıl oldu.

Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem) de Hazret-i Ammâr (r.a.) a;

-“Müşrikler eziyet ederlerse, yine böyle söyle.” Buyurdular.

Ammâr bin Yâser hazretleri (r.a.), Mekke devrinde görmüş olduğu işkenceler karşısında Habeşistan’a HİCRET edenler arasında bulunmuştur.

Bilahare tekrar Mekke’ye dönmüş ve hicret-i Nebevi ‘de Medine’ye hicret ederek Hazret-i Münzir bin Abdü’l-Mübeşşir (r.a.) in misafiri olmuştur.

Daha sonra Resul-i Ekrem (Sallallahu aleyhi ve sellem) onu, Ensar (r.anhüm) den Huzeyfe bin Yemân (r.a.) ile din kardeşi yapmıştır.

Medine-i Münevvere’ye gelince, Resulullah (s.a.v.) için bir ibadet ve istirahat yerinin gerekli olduğunu söyledi. İSLAM’DA MESCİD YAPILMASINA İLK TEŞVİK EDEN O OLDU. Kubâ Mescidini O yapmıştı.

Hazret-i Ammar (r.a.); Bedir, Uhud, Hendek, diğer gazâlar ve Biat-ı Rıdvan’da bulundu.

Müseylemet-ül-Kezzab’a karşı yapılan Yemâme muharebesinde bir kulağı kesildi. Kanlar akarken bile Müslüman askerleri harbe teşvik etti. Hucumdan da geri kalmadı.

Hazret-i Ömer Halife olunca, Onu Kufe Valiliğine tayın etti. Cemel, Sıffın muharebelerinde Hazret-i Ali (r.a.) nin yanında yer aldı. 37 (M. 657) Sıffın muharebesinde doksandört yaşında iken şehid oldu. Cenaze namazını Hazret-i Ali (r.a.) kıldırdı.

Elbisesiyle, yıkanmadan defnedildi.

Ammâr bin Yâser (r.a.), ahlaken yüksek bir zattı. Son derece doğru ve hakkaniyete riayetkar idi. Zühd ve takva sahibi idi. Sade yaşardı.

Devam edecek….

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Ammar bin Yâser (Radiyallah-u anhu) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

Revda-i Muttahhara (Medine-i Münevvere)

Ammar bin Yâser (Radiyallah-u anh)- 4

Gayet beliğ (açık) ve veciz hitabete sahipdi. Namazına çok dikkat ederdi. Hiçbir namazını kazaya bırakmazdı.

Öyle ki,

Bir gün su bulunmayan yerde gusül abdesti almak icab edince, yerlerde sürünerek Teyemmüm yapmış ve namazını edâ etmiştir.

Fitne ve fesaddan çok sakınmasına rağmen kendisini fitne ve fesadın içinde bulmuştur.
Kİ,
BU DA İLAHİ BİR İMTİHANDIR.

Ammâr bin Yâser (r.a.), Hadis-i şerifleri en doğru bilenler arasında sayılmaktadır.

Şöhretini dünyaya düşkün olmamasına ve haramlardan sakınmasına, insanlar üzerinde bıraktığı itimada, dâvâsına sadakatle bağlılığına borçudur.

Hazet-i Ammâr (r.a.), uzun boylu, buğday tenli, aksakallı idi. Başının tepesi saçsız NUR YÜZLÜ bir zât idi.

Sahabe ve tabi-inden bazısı Ammâr (r.a.) dan hadis-i şerif rivayet etti. Hazret-i Ali (r.a.), İbn-i Abbas (r.a.), Oğlu Muhammed (r.a.) bunlardandır.

İbn-i Abbas (r.a.) ın rivayetine göre;

-“Hiç (evvelce) küfürlü ölü olup, (sonra) kendisini hidayetle diriltiğimiz ve ona insanlar arasında da bir nur (iman) verdiğimiz kimse; karanlıklar içinde (küfürde) kalmış olan ve ondan bir türlü çıkamayan kimse gibi olur mu?” Ayet-i Celilesinde karşılaştırılan iki kişiden İlki Ammâr bin Yâser (r.a.), İkincis, Ebû Cehl’dir.

Hazret-i Ammâr (r.a.) ın faziletleri çoktur. Hakkında Hadis-i şerifler vardır.

Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem) buyurdu ki;

-“Ammâr’a düşman olana Allah-u Teâlâ düşman olur. O’na buğzedene Allah-u Teâlâ buğzeder.”

Yine Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem) buyurdu ki;

-“Cennet; Ali, Ammâr, Selman ve Bilal’i şiddetle arzu etmektedir.”

Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem) buyurdu ki;

-“Her Peygamberin seçkin yardımcısı ve yakınları yedidir. Benim ki ONDÖRTTÜR. Bunlar; Hamza, Ca’fer, Ebû Bekir, Ömer, Ali, Hasan, Hüseyin, Abdullah bin Mes’ud, Selman, Ammâr, Ebû Zer, Huzeyfe, Mikdâd ve Bilâl’dır.”

Resul-i Ekrem Efendimiz (Sallallahu aleyhi ve sellem) den 62 Hadis-i şerif rivayet etmiştir. Sahih-i Buhari ve Müslüm de 7 Hadis-i vardır.

Ammâr bin Yâser (r.a.) in bilinen çocukları Muhammed bin Ammâr (r.a.) ile Ümmü’l Hakem (r. Anha) adında bir kızıdır. Oğlu Muhammed bin Ammâr bin Yâser (r.a.), hadis ilminde sika (güvenilir sağlam) sayılmaktadır.

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Ammar bin Yâser (Radiyallah-u anhu) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu