Çakır el-Kürdi (Radiyallah-u anhu); – 4

28 Şubat 2013 Perşembe

Osmanlıların Kâbe çevresinde diktikleri amudlar

Çakır el-Kürdi (Radiyallah-u anhu); – 4

Arkadaşları yemin ederek;

-“Hocamız bir an gözümüzden ayrılmadı. Sen de oraya bizzat geldiğini, sizi kurtardığını söyliyorsun.” Dediler.

Bu hadise üzerine talebeleri anladılar ki;

-“Allah-u teâlâ hazretleri (c.c.), evliyasına pek çok kerametler ihsan etmiştir. Evliyanın aynı anda başka başka yerlerde görülmesi de, onların kerametleri nev’indendir. Hatta bu büyük velinin, birisi şarkta, diğeri ğarbda olan iki talebesi olsa ve bu iki talebe ayni anda vefat edecek olsalar, son nefeste, şeytanın onların imanlarını çalmamaları için, her ikisinin de imdadına yetişir.”

Çakır-ı Kürdi hazretleri (r.a.) nin vefatından sonra, yerine kardeşi Ahmed, ondan sonra Ahmed oğlu Gars, ondan sonra bunun oğlu Muhammed (rahmatullahi aleyhim) geçip talebelere ders vermişlerdir.

Çakır el-Kürdi hazretelri (r.a.);

-“Şunlar ki, Rabbimiz Allah-u teâlâ’dır deyip, (O’nun Rububiyyetini ve vahdaniyetini i’tiraf ve ikrardan) Sonra (gizlide ve açıkta yalnız Allah-u teâlâ’dan korkmak ve yalnız O’nadan ümidli olmakla, amellerinde ihlas ve) istikamet üzere oldular.” Fussilet Suresi 30. mealindeki ayet-i kerimeyi okuyup, burada geçen (“İstikamet üzere oldular.” Kelimesinin tefsirinde şöyle buyuruyor;

-“İstikamet üzere olmak demek, müşahede üzere bulunmak demektir. (Allah-u teâlâ’dan başka hiçbir şeyin sevgisinin kalbde bulunmamasına müşahede denir.) Çünkü Allah-u teâlâ’yı tanıyan, O’ndan başka hiçbir şeyi bilmez.O’ndan başka her şeyi unutur. Kim bir şeyi severse, O’ndan başka bir şeye muttali olmaz. Başka şeye itâat etmez. Tabi olmaz.

İslam âlimleri ansiklopedisi

Kaynaklar;

(1-Camiu keramet-il-evliya cild -1; sahife 378)
(2-Tabakat-ül-kübre Cild- 1; sahife 145)
(3-Kalaid-ül-cevahir sahife -112)
(4-Tabakat-ül-evliya sahife- 425)
(5-Şezerat-üz-zeheb cild- 4; sahife 305)

Allah-u Teâlâ hazretleri bizleri ve sizleri Çakır el-Kürdi (Radiyallah-u anhu) nin yüzü suyu hürmetine günahlarımızı af eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

“Çakır el-Kürdi (Radiyallah-u anhu); – 4” için 1 Yorum

  1. Çakır el-Kürdi (Radiyallah-u anhu); – 3 « بسم الله الرحمن الرحيم diyor ki:

    [...] ile anlaşılan ölülerin halleri- 3 « Çakır el-Kürdi (Radiyallah-u anhu); – 2 Çakır el-Kürdi (Radiyallah-u anhu); – 4 [...]

Yorum Yapın