‘Ömer bin Muhammed el-Ceziri (Radiyallah-u anhu)’ olarak etiketlenmiş yazılar

Aşke keşe Nusaybin

Ömer bin Muhammed el-Ceziri (Radiyallah-u anhu);

Şafi-i fıkıh âlimlerinden. İsmi, Ömer bin Muhammed bin Ahmed bin İkrime el-Ceziiri’dir. Künyesi; Ebü’l Kasım olup, “İbnü’l-Bezri” diye meşhur oldu. Zeynüd-din ve Cemal-ül-İslâm lakabları ile tanınırdı. 471 (M. 1078) senesinde doğdu. Çezire şehrinin en büyü âlimi, fakıhı ve müftüsü idi.

Önce, Cezire’de, Şeyh Ebü’l-Ganaim Muhammed bin Ferec bin İbrahim bin Hasen es-Sülemi el-Fariki’den fıkıh ilmini öğrendi. Sonra Bağdad’a gelip İmâm-ı Ğazali, Kıyâ el-Herâsi ve Eb’u Bekr eş-Şâşi’den de (R.anhüm) ilim öğrendi. Eü’l-Ganaim (r.a.) in sohbetlerinde çok bulundu.

Bunlardan ve kardeşi Ahmed (r.a.) den hadis-i şerif dinledi. O, daha birçok âlime yetişip, onlardan istifade etti.

Bir müdet sonra Cezire’ye dönüp, orada ders verdi. Çeşitli beldelerden kimseler gelip, onun derslerine katıldı.

Ebû İshâk-ı Şirazi (r.a.) nin “Müzehheb” isimli kitabında bulunan müşkil mes’eleleri, garib lafızları, eserde zikredilen şahısların isimlerini şerh edip, “El-Esâmi vl-ilel min kitab-il-müzehheb” adını verdi. Bu muhtasar bir eserdir.

560 (M.1165) senesi Rabi’ül-evvel ayında Cezire’de vefat etti.

İbn-ül-Bezri, Şafi-i mezhebinin en meşhur âlimlerinden ve hafızlarından idi. Dinine çok bağlı ve vera’ sahibi idi. Hatta yaşadığı asırda “Şafi-i mezhebinin mes’elelerini, yeryüzündeki insanların en çok ezberliyenidir.”  Denildi. “Kitab-ı-Şerh-il-müzehheb” adındaki kitabından başka “fetva’sı da meşhürdur. Kendisinden ilim öğrenip yetişen çok talabesi vardır.

İslam âlimleri ansiklopedisi

Kaynaklar;
(1-Mü’cem-ül-müellifin cild- 7 sahife-306)
(2-Tabakat-üş-şafiiyye cild- 7 sahife 251)
(3-Vefeyat-ül-a’yan cild-3 sahife- 444)
(4-Keşf-üz-zünun sahife- 1913)

Allah-u Teâlâ hazretleri bizleri ve sizleri Ömer bin Muhammed el-Ceziri (Radiyallah-u anhu) nin yüzü suyu hürmetine günahlarımızı af eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu