‘Resulullah Efendimizin vefatı’ olarak etiketlenmiş yazılar

Girnavas şelalesi (Nusaybin)

Abbas bin Abdulmuttalib (Radiyallah-u Anhu)- 7

Peygamber Efendimiz (Sallallahu aleyhi ve sellem) in mübarek cenazelerini yıkamak üzere Hazret-i Ali, Hazret-i Abbas, Hazret-i Abbas’ın oğulları Fadl ve Kusem, Hazret-i Usame bin Zeyd ve Hazret-i Salih (r.anhüm) odaya girip kapıyı kapadılar.

Peygamber Efendimiz (Sallallahu aleyhi ve sellem) i gömleği üzerinde olduğu halde yıkamağa başladılar. Hazret-i Abbas ve oğulları (r.anhüm) su döküp, Peygamber Efendimiz (Sallallahu aleyhi ve sellem) sağa sola döndürdüler.

Hazret-i Ali (r.a.) de yıkadı. Yıkadıkça evin içine misk kokusu ve benzerini daha görmedikleri çok güzel bir koku yayıldı. Sonra üç parça kefen ile kefenledikten sonra, vefat ettiği yere kabri şerifi kazılıp, lahd şekline getirildi. Hazret-i Abbas (r.a.) da kabre girerek, Resulullah Efendimiz (Sallallahu aleyhi ve sellem) i kabri şerifine koydular.

Peygamber Efendimiz (Sallallahu aleyhi ve sellem) bir gün Hazret-i Abbas (r.a.) a;

-“Ey Abbas sana bir ihsanda bulunayım mı? Sana akrabalık hakkını ödeyip faydalı alayım mı?” buyrdular.

Hazret-i Abbas (r.a);

-“Evet Yâ Resulallah” deyince

Peygamber Efendimiz (Sallallahu aleyhi ve sellem);

-“Ben sana bir şey öğreteyim ki, onu işlediğin zaman, Allah-u Teâlâ, senin günahının evvelini ve ahirini yenisini ve eskisini, kasıtlısını ve kasıtsızını, küçüğünü, büyüğünü, gizlisini ve açığını bağışlasın. Dört rekat namaz kılarsın. Her rek’atda Fatiha’dan sonra bir sure okuyup ayakta iken onbeş defa (Sübhanallahi velhamdulillahi vela ilahe illallahü vallahü ekber) dersin. Rüküye eğilince bunu on defa söylersin. Rüküden ayağa kalktığında, ayakta olduğun halde, bunu on defa söylersin sonra secdeye varır, orada on defa söylersin. Secdeden kalkıp oturduğunda on defa söylersin. Tekrar secdeye vardığında on defa söylersin. Sonra secdeden başını kaldırıp oturduğun halde on defa daha söylersin. Sonra ikinci rek’ata kalkarsın. Birinci rek’attaki gibi dört rekatı da kılarsın. Bu her rek’atta yetmişbeş, dört rek’atte üçyüz eder. Artık senin günahlarının ‘Alic’in’ (yürümekle dört gecede katedilen kumluk bir yer.) kumlarının sayısı kadar da olsa, Allah-u Teâlâ seni bağışlar. Bunu hergün bir defa kılmağa gücün yeterse kıl.” Buyurdu.

Hazret-i Abbas (r.a.);

-Ya Resulallah (Sallallahu aleyhi ve sellem), bunu hergün yapmağa kimin gücü yeter?” deyince

Peygamber efendimiz (Sallallahu aleyhi ve sellem) de;

-“Her gün kılmağa gücün yetmezse, her Cuma bir defa kıl, her Cuma kılmazsan, ayda bir defa kıl. Ayda bir defa kılmazsan senede bir defa kıl. Senede bir defa kılamazsan ömründe bir defa olsun kıl.” Buyurdu.

Devam Edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Abbas bin Abdulmuttalib (Radiyallah-u anhu) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

Kutbe köyü

Muaz bin Cebel (Radiyallah-u anhu)- 2

Bu sefer Hazret-i Ömer (r.a.);

-“Ben giderim Ya Resulallah.” Dedi.

Peygamber Efendimiz (Sallallahu aleyhi ve selem) biraz sonra tekrar;

-“İçinizden Yemen’e kim gider?” buyurdu.

Muaz bin Cebel (r.a.) ayağa kalkıp;

-“Yâ Resulallah (a.s.v.)! ben giderim.” Dedi

Bunun üzerine Pygamber Efendimiz (Sallallahu aleyhi ve sellem);

-“Ey Muaz! Bu vazife senindir.” Buyurdu.

Bütün malını, cihad için Allah yolunda harcayan Muaz bin Cebel (r.a.), Yemen’de valilik yapmak, halka İslamiyet’i anlatmak, Kur’an-i Kerimi öğretmek ve Yemen ülkesinde toplanan Zekat mallarını vazifelilerden teslim almak ve onların arasındaki ihtilafları çözüp hükme bağlamak üzere Ymen’e gitmek için hazırlandı.

Yola çıkmadan önce, Peygamberimiz Efendimiz (Sallallahu aleyhi ve sellem) O’na şöyle buyurdu;

-“Sen ehl-i Kitaptan (Yahudilerden ve Hiristiyanlardan) olan bir kavimle karşılaşacaksın. Onların yanına varınca, önce onları Allah’tan başka İlah olmadığına ve Muhammed (s.a.v.) in Allah’ın Resulü olduğunu tasdike (inanmaya) davet et. Eğer bunu kabul ederlerse onlara, Allah’ın beş vakit namazı farz kıldığını haber ver. Bunu da yaptıkları takdirde, Allah’ın zenginlerin fakirlere zekat vermesini emrettiğini bildir. Bunu da kabul ederlerse Zekat alırken sakın mallarının (sadece) en iyilerini seçme! Mazlumun ahını almaktan çekin. Çünkü Allah mazlumun duâ’sını (ahını) hemen kabul eder.”

Hazret-i Muaz bin Cebel (r.a.) diyor ki;

-“Resulullah (Sallallahu aleyhi ve selem) onlardan, her 30 sığırdan bir yaşında erkek veya dişi bir dana, her bülûğ çağındeki Gayri müslim’den de, bir dinar veya onun dengi Yemen kumaşı, yağmur suyu ile sulanan her mahsülden öşür (onda bir) ve ücretle sulanan şeylerden de yarım öşür (yirmide bir) alınmasını emretti.”

Devam Edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Muaz bin Cebel (Radiyallah-u anhu) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu