‘Resulullahın zevceler’ olarak etiketlenmiş yazılar

Zülhuleyfe (Bir Ali) Mikat (eski resim)

Hazret-i Aişe-i Sıddıka (Radiyallah-u anha) – 17

Abdurrahman bin Avf (r.a.) hazretleri’nin oğlu Ebû Seleme;

-“Sünneti Resulullah (s.a.v.) ı G-Hazret-i Âişe (r.anha) den daha iyi bilen, dindetebahhür etmiş (derya gibi geniş ilme sahib olmuş) âyet-i kerimelere vahıf ve sebeb-i nuzûllerini bilen, feraiz ilminde mâhir olan bir kimseyi görmedim.” Buyurmuştur.

Hazret-i Âişe validemiz (r.anha) bütün islâm ilimlerine vakıf, müctehid,edip, zühd ve ver’a sahibi çok cömerd bir zevce-i Resulullah (s.a.v.) idi. Onu vefatında, bütün Müslümanlar aladı. Çünkü o “Ümmül Mü’minin” idi.

Hazret-i Âişe (r.anha) hakkında bir çok hadis-i şerif vardır. Bunlardan biri İmâm-i Münavi (r.a.) nin Ebi Şeybe (r.a.) den bildirdiği;

-“Âişe cennet’e de benim zevcemdir.” Hadis-i şirfleridir. Ramuz-ül ehadis’dekendisine hitaben buyurulduğu bildirilen, hadis-i şeriflerden bazıları şunlardır;

Resulullah (Sallallahu aleyhi ve selem);

-“Ey Âişe, hiç hayasız söz söylediğimi gördün mü? Kıyamet gününde Allah katında en kötü insan, şerrinden kaçarak insanların terk ettiği kimsedir.”

Yine Resulullah (Sallallahu aleyhi ve selem) buyurdu ki;

-“Ey Âişe, Allah kullarına lutf ile muamele edicidir. Her işe yumuşak davranılmasını sever.”

Resulullah (Sallallahu aleyhi ve selem) buyurdu ki;

-“Ey Âişe, yumuşak ol; zıra Âllah-u Teâlâ bir ev halkına iyilik murad ederse onlara rıfk (yumuşaklık) kapısını gösterir.”

Yine Resulullah (Sallallahu aleyhi ve selem) buyurdu ki;

-“Ey Âişe bilmezmisin; kul secde ettiği zaman, Allah onun secde yerini yedikat yerin sonuna kadar tertemiz kılar.”

Yine Resulullah (Sallallahu aleyhi ve selem) buyurdu ki;

-“Ey Âişe, sana birisi, istemeden bir şey verirse, kabul et; çünkü o, Allahu Teâlâ’nın sana gönderdiği bir rızıktır.”

Devam edecek…

İslâm âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri bizleri ve sizleri Hazret-i Âişe-i Sıddıka radiyallahu anha’nın yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

Zülhuleyfe (Bir Ali) Mikat (yeni resim)

Hazret-i Aişe-i Sıddıka (Radiyallah-u anha) – 18

Hazret-i Âişe (r.anha) bir gün Resulullah efendimiz (s.a.v.) e;

-“Şehidlerin derecesine yükselen olur mu? Diye sorunca

Resulullah (Sallallahu aleyhi ve selem);

-“Hergün yirmi kerre ölümü düşünen kimse, şehidlerin derecesini bulur.” Buyurmuşlardır.

Resulullah (Sallallahu aleyhi ve selem);

-“Ey Âişe! Geceleri şu dört şeyi yapmadan uyuma!”

-“1-Kur’an-i kerim hatim etmeden,”

-“2-Benim ve diğer Peygamberlerin şefaatlarına kavuşmadan,”

-“3-Mü’minleri kendinden hoşnut etmeden,”

-“4-Hac etmeden!.”

Bunları söyledikten sonra namaza durdu. Namazını bitirip de yanıma geldiğinde kendilerine dedim ki;

-“Ey iki cihanın güneşi olan efendim! Annem, babam, canım sana feda olsun; Bana dört şeyi yapmamı emrediyorsun ben bunları bu kısa müddet içinde nasıl yapabilirim.”

Resulullah (Sallallahu aleyhi ve selem) tebessüm ederek buyurdular ki;

-“Ya Âişe! Ondan kolay ne var? Üç ihlası şerif ve bir Fatiha suresini okursun Kur’an-i kerimi hatmetmiş; bana ve diğerPeygamberlere salavat getirirsen, şefaatımıza kavuşmuş; önce mü’minlerin ve sonra da kendi affını dilersen, mü’minleri kendinden hoşnut etmiş; (Subhanallahi velhamdulillahi ve La ilahe illallahü vahdehü la şerike leh, lehül mülkü velehül hamdu ve hüve ala külli şeyin kadir) tesbihini okursan hac etmiş sayılırsın.

Tabiinden gençler Hazret-i Âişe (r.anha) ye geldiler ve Resulullah (Aleyhisselam) ın ahlakını sordular.

Âişe valideiz (r.anha) Buyurdu ki;

-“Onu ahlakı Kur’an dı.. Kur’an-i kerimin hoş gördüğünü kabul edip razı olurdu, hoş görmediğini kendisi de hoş görmez ve kaçınırdı.”

Devam edecek…

İslâm âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri bizleri ve sizleri Hazret-i Âişe-i Sıdık radiyallahu anha’nın yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

Mescid-i Kaba (Çok eski resim)

 

Hazret-i Aişe-i Sıddıka (Radiyallah-u anha) – 19

Resulullah (Sallallahu aleyhi ve selem) iki şey arasında muhayyer kılındığı zaman, o iki işin en kolayını alırdı. -günah olamdıkça- günah olduğu zaman, ondan herkesten çok uzalaşırdı. Hiçbir zaman Allah’ın Resulu (s.a.v.) kendi nefsi için intikam almaya kalkmamıştır. Yalnız Allah’ın emri çiğnendiği zaman müstesna.”

-“Resulullah (sallallahu aleyhi ve selem) yatağı, içi hurma lifi dolu geri idi.”

Peygamberin (s.a.v.) karnı (hiçbir zaman) yemek ile doymamıştır. Bu hususta hiç kimseye yakınmamıştır. İhtiyaç, onun için zenginlikten daha iyi idi. Bütün gece açlıktankıvransa bile, O’nun bu durtumu, gündüz orucundan alıkoymazdı. İsteseydi, Rabbinden yeryüzünün bütün hazinelerini, meyvelerini ve refah hayatını isterdi. And olsun ki, O’nun o halini gördüğüm zaman acırdım ve ağlardım. Elimle karnını sıvazlardım ve derdim ki;

-“Canım sana feda olsun!Sana güç verecek şu dünyadan bazı menfaatlar (yiyecek ve içecekler) temin etsem olmaz mı?”

-“Ey Âişe, dünya benim neyime! Ulû’l azm’den olan Peygamber kardeşlerim, bundan daha çetin olanına karşı tahammül gösterdiler. Fakat o halleri ile yaşayacaklarına devam ettiler, rablarına kavuştular, bu sebeple Rableri onların kendisine dönüşlerini çok güzel bir şekilde yaptı, sevaplarını artırdı. Ben refah bir hayat yaşamaktan hayâ ediyorum. Çünkü böyle bir hayal beni onlardan geri bırakır. Bnenim için en güzel ve sevimli şey, kardeşlerime, dostlarıma kavuşmak ve onlara katılmaktır.” Buyurdu.

Âişe (r.anha) dedi ki;

-“Bu sözlerden bir y sonra (fazla) kalmadı vefat etti. (s.a.v.)”

-“Resulullah (s.a.v.) bütün gece tek bir ayetle namaz kılardı.”

Allah-u Teâlâ’nın, insanların en üstünü olan Hazret-i Muhammed (Sallallahu aleyhi ve selem) e Peygamberliklele birlikte şehidlik derecesini de vermiş olduğu, Hazret-i Âişe-i Sıddıka (r.anha) nın haber vermiş olduğu şu Hadisi şeriftenanlaşılmaktadır.

-“Hayberde yidiğim zehirli etin acısını duymaktayım. O zehrin tesiri ile ebher (aort) damarım şimdi çalışmıyacak hale geldi.”

Ebû Davud, Hazret-i Âişe (r.anha) dan bildiriyor ki; kız kardeşim Esmâ, Resulullah (Sallallahu aleyhi ve selem) ın yanına geldi. Arkasında ince elbis vardı. Derisinin rengi belli oluyordu.

Resulullah (Sallallahu aleyhi ve selem) baldızına bakmadı. Mübarek yüzünü çevirdi ve;

-“Ya Esmâ! Bir kadın; Namaz kılacak yaşa geldiği zaman onun yüzünden ve iki ellerinden başka yerlerini erkeklere göstermemsi lazımdır.” buyrudu.

Devam edecek…

İslâm âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri bizleri ve sizleri Hazret-i Âişe-i Sıdık radiyallahu anha’nın yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu