‘Ümmü Hirâm (Radiyallah-u anha)’ olarak etiketlenmiş yazılar

Ravda-i Mutahhara

Ümmü Hirâm (Radiyallah-u anha);

Hala Sultan olarak tanınan kadın Sahabilerden. Ümmü Hirâm künyesi olup, ismi bilinmemektedir. Babası Milhan bin Halid, annesi Mülkiye binti Mâlik’tir.

Hazrec kabilesinin Beni Neccar koluna mensuptur. Nesebi; Ümmi Hirâm binti Milhan bin Halid binZeyd bin Hiram bin Cendeb bin Amr bin Ganem bin Adiyy bin Neccar’dır.

Bi’setten önce Medine’de doğup, 28 (M. 647) senesinde Kıbrıs’da şehid oldu.

Ensar-i Kiram’ın büyüklerinden Enes bin Mâlik (r.a.) in teyszesidir. Resulullah (s.a.v.) da teyzeleri tarafından akrabası olup, SÜT TEYZESİDİR.

Cahiliye devrinde Amr bin Kays ile evlendi. İman ile şereflenip, Müslüman oldu. Kocası iman etmeyince, ayrıldılar. Ondan Kays ve Abdullah adında iki oğlu oldu.

Eshab-i Kiram ve Ensarın büyüklerinden Ubade bin Sâmit (r.a.) ile evlendi. Bundan da Muhammed adında bir oğlu oldu.

Medine-i Münevvere’deki evini Resulullah (s.a.v.) ziyaret ederdi. Resulullah (s.a.v.) a çok ikramda bulunup, hizmet etmekle şereflenirdi.

Yine Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem) ziyareti esnasında evinde uyumuştu.

Gülerek uyandı.

Ümmü Hirâm (r.anha);

-“Ya Resulallah niçin güldünüz?” diye sordu.

Hazret-i Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem) da;

-“Ya Ümmü Hirâm! Ümmetimden bir kısmını gemilere binip kafirlerle gazâya giderler gördüm.” Buyurdu.

Ümmü Hirâm (r.anha);

-“Ya Resulallah! Dua et, ben de onlarla olayım!”dedi.

Peygamber efendimiz (Sallallahu aleyhi ve sellem) de arzusunu geri çevirmeyip kabul etti.

-“Ya Rabbi! Bunu da onlardan eyle.” Diye duâ buyurdu.

Resulullah (s.a.v.) tekrar uyuyup, yine gülümseyerek uyandı.

Ümmü Hirâm (r.anha) tekrar gülme sebebini sorunca;

Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem);

-“Bu defa da ümmetimden bir kısmının padişahların tahtlarına kuruldukları gibi debdebeli bir kalabalık halinde gazâ’ya gittiklerini gördüm.”

Devam edecek….

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Ümmü Hirâm (Radiyallah-u anha) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

Ravda-i Mutahhara

Ümmü Hirâm (Radiyallah-u anha)- 2

Ümmü Hirâm (r.anha) bu sefer de;

-“Ya Resulallah! Dua et, ben de bir gazi olarak onların arasında bulunayım.” Deyince

Peygamber efendimiz (Sallallahu aleyhi ve sellem);

-Hayır, sen öncekilerdensin.” Buyurdu.

Böylece O’nun deniz seferinde bulunacağını önceden haber vermiş oldu. Resulullah (s.a.v.) ın vefatından sonra Ubade bin Samit (r.a.) Şam’a gönderilen ilmi heyet içinde olduğundan Humus’a yerleştiler.

Halife Hazret-i Osman (r.a.) in izniyle, hazret-i Mu’âviye (r.a.), Kıbrıs Adasındaki insanların da seâdete kavuşmaları, Cehennm’den kurtulmaları için 28 (M. 647) senesinde bir deniz seferi düzenledi.

Bu sefer Müslümanların İLK DENİZ SAVAŞIYDI. Bu sefere gönüllü seçilen kimseler arasında Eshab-i Kiram’ın ileri gelenleri da katıldı.

Bunlar;

Hazret-i Ebû Zer, Hazret-i Ebû’d Derda, Hazreti Ubade bin Samit (r.anhüm) ve hanımı Ümmü Hirâm (r.anha) idi.

Hazret-i Mu’âviye (r.a.), bu orduya Hazret-i Abdullah İbn-i Kays (r.a.) ı kumandan tayin etti. Deniz yoluyla yolculuk başladı.

Hazret-i Ümmü Hirâm (r.anha), seksen altı yaşında olmasına rağmen bu zahmetli yolculuğa katlanıyor, oradaki insanlara İslamiyet’i bildireceklerini, onların da kurtuluşa, seâdete kavuşacaklarını düşünerek, teselli buluyordu.

Bu uğurda şehid olmak en büyük arzusuydu. Çünkü şehidler hakkında Peygamber efendimiz (Sallallahu aleyhi ve sellem);

-“Şehidleri yıkamayınız. Çünkü kıyamet gününde her yere miskü anber gibi gibi koku saçacaktır.”

Yine Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem) in;

-“Şehidin kul borcundan başka bütün günahlarını Allah-u Teâlâ afv eder.”

Yine Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem) in;

-“Kanının ilk damlasıyla şehidin bütün günahları bağışlanır.”

Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem) in;

-“Şehid cennete makamını görür.”

Yine Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem) in;

-“Kabir azabından kurtulması için kendisine imdad ve yardım olunur.”

Yine Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem) in;

-“Şehidin başına, dünyadan ve dünyadakilerden daha hayırlı ve değerli olan Yakuttan Vakar Tacı konur.”

Yine Resulullah (Sallallahu aleyhi vesellem) in;

-“Şehid, yakınlarından yetmiş kişiye şefaat eder.”

Yine Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem);

-“Şehidler Cennetteki nimetleri görünce, Keşke, Allahın bize neler ikram ettiğini, kardeşlerimiz de bilselerdi de cıhadden çekinmeseler, çarpışmaktan korkup düşmandan yüz çevirmeselerdi. Derler.” Buyurmuşlardır.

Devam edecek….

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Ümmü Hirâm (Radiyallah-u anha) nın şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

Ravda-i Mutahhara

Ümmü Hirâm (Radiyallah-u anha)- 3

Bu müjdelerin yanında birkaç günlük zahmetin hiç kıymeti olmadığını, en iyi Peygamberimiz (s.a.v.) in arkadaşları biliyordu. Çektikleri eziyet ve sıkıntılar bunu çok güzel anlatıyordu.

Ümmü Hirâm (r.anha) da bu arzu ve istekle yaşının çok ileri olmasına rağmen ordunun içindeydi.

Mısır’dan gelen İslam askerleri de kendileriyle, birleşince Kıbrıs Rumlarına; Müslüman olmalarını, yoksa cizye vermelerini, bunu da kabul etmezlerse savaş yapacaklarını bildirdiler.

Kıbrıs’lılar teslim olmayacaklarını bildirince şiddetli çarpışmalar oldu. Kıbrıs Rum donanması İstanbul’a kaçtı.

Hazret-i Ümmü Hirâm (r.anha), çok yaşlı olmasına rağmen, yerinde duramıyor, bir an önce neticeye varmak istiyordu. Genç askerler, Hazret-i Ümmü Hirâm (r.anha) ın bu halına şaşıyorlardı. O’na bakarak gayrete geliyorlardı.

Rumların donanması kaçınca savaş sahilde devam etmeye başladı. İslam askeri bir çıkarma kareketiyle iç kısımlara daldılar. Askerle çıkarmaya katılan Hazret-i Ümmü Hirâm (r.anha), Larnaka yakınlarında atının ayağının sürçmesiyle düşerek çok özlediği şehidliğe kavuştu.

İslam askerlerinin karşısında tutunamayan Rumlar emân dilediler. Barış teklif edip, cizye vermeyi kabul ettiler.

Hazret-i Ümmü Hirâm (r.anha) ın kabri Kıbrıs’ta Larnaka şehrinin Tuz gölü kıyısındadır. Osmanlılar Kıbrıs Ada’sını 978 (M. 1570) senesinde feth edince Kabrini imâr ettiler. “Hala Sultan” deyip, kabri üzerine türbe, yanına tekke ve cami yaptırdılar.

Ümmü Hirâm (r.anha) alemlere rahmet olarak yaratılan, İKİ CİHAN SULTANI Hazret-i Muhammed (s.a.v.) ın akrabası, Eshab-i Kiram ve Ensar’dan mücahide ve şehid olması gibi pek çok üstünlükler sahibidir. Fazilet ve kemali çoktur.

Resulullah (s.a.v.) a hizmet edip, hürmet gördü. Müslumanlar O’na daime hürmet edip, duâsını alırlardı. Kabrinden dahi yüzyıllardır feyz ve bereket saçmaktadır. Kabri devamlı ziyaret edilir.

Kurak zamanlarda Müslümanlar O’nu araya koyarak (vesile ederek) Allah-u Teâlâ’dan yağmur isteğinde bulunurlar. Osmanlılar O’na “Hala Sultan” deyip çok hürmet eder onların zamanında ve sonrasında gemiler “Hala Sultan” türbesi istikametinde geçerken, toplarını çevirirler ve mübarek makamı ziyeret maksadiyle selamlarlardı.

Ümmü Hirâm (r.anha) cihad hakkında hadis-i şerif rivayet etti. Kendisinden Enes bin Mâlik (r.a.), Ubade bin Samit (r.a.), Amr bin Esved (r.a.), Atâ Yesâr (r.a.) Ya’lâ bin Şeddad bin Evs (r.a.), hadis-i şerif rivayet ettiler.

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Ümmü Hirâm (Radiyallah-u anha) nın şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu