Talha bin Ubeydullah (Radiyallah-u anhu)- 3

13 Nisan 2009 Pazartesi

Girnavas tepesinden Bir görünüş (Nusaybin)

Talha bin Ubeydullah (Radiyallah-u anhu)- 3

Hazret-i Mes’ud bin Hiraş (r.a.), gördüğü bir hadiseyi şöyle nakleder;

-“Safa ve Merve arasında dolaşırken, elleri boynuna bağlı ve kalabalık bir gurup tarafından takib edilen bir delikanlı gördüm. Etrafındakilere bu gencin suçunun ne olduğunu sorduğumda”

Bana;

-“Bu Talha bin Ubeydullah (r.a.) dır. Atalarının yolundan saptı.” Diye cevab verdiler.

Gencin peşi sıra çirkin sözler söyleyerek onu takibeden bir de kadın vardı. O kadının kim olduğunu sordum;

-“Bu gencin annesidir.” Dediler.

Fakat Hazret-i Talha (r.a.) bütün bu akıl almaz işkencelere göğüs geriyor;

-“Beni öldürseniz de dinimden dönmem.” Diye karşılık veriyordu.

Peygamber Efendimiz (Sallallahu aleyhi ve selem), Hazret-i Ebû Bekir (r.a.) le Medine-i Münevvere’ye hicret buyurduğu zaman Hazret-i Talha (r.a.) ticaret için Şam’a gitmişti. Dönerken Medine’ye uğramıştı.

Hazret-i Peygamber Efendimiz (s.a.v.) in orada olduğunu öğrenince kervandeki mallarından vazgeçip Mekke’ye gitmedi ve Medine-i Münevvere’de kaldı.

Es’ad bin Zürare (r.a.) nin misafiri oldu. Bir müddet sonra Es’ad bin Zürare (r.a.) yi Mekke’ye gönderip ailesini Medine’ye getirtti.

Medine’de Muhacirin ile Ensar (r.anhüm) arasında kardeşlik tesis olunduğundan Peygamber Efendimiz (s.a.v.), Hazret-i Talha (r.a.) yı Hazret-i Übeyy bin Ka’b ile kardeş yapmıştı.

Hazret-i Talha (r.a.) Bedir’den başka bütün gazâlarda Peygamberimiz (s.a.v.) ile baraber bulunmuştur.

Çok cesur idi. Bütün gazalarda Allah-u teâlâ’nın dinine hizmet ve şehidlik mertebesine ulaşmak için kahramanca savaşmış, pek çok defalar Peygamberimiz (s.a.v.) in mehdine kavuşmuş ve Cennet ile müjdelenmiştir.

Kureyş müşrikleri Resulullah ve Müslümanları ortadan kaldırmak için güçlenmek ve para temin etmek maksadiyle Ebû Süfyan (r.a.) başkanlığında Suriye’ye (Şam’a) büyük bir kervan çıkardılar. Yanlarında otuz-kırk kadar muhafızları da vardı.

Hazret-i Peygamber efendimiz (s.a.v.) önce keşif ve araştırma yapmak üzere Talha ve Said bin Zeyd (r.anhüm) i Medine dışına göndermişti. Bu sebeple onlar Medine’den uzak kalıp Bedir Gaâsından haberdar olmayıp, Bedir’e katılmadılar.

Fakat Gazâ ile vazifeli olarak Resulullah (s.a.v.) tarafından gönderildikleri için Bedir ehlinden sayılmışlar. Ganimetlerden de kendilerine hisse verilmiştir. Bedir’de bulunanlar gibi kendilerine sevab verildiği Peygamberimiz (s.a.v.) tarafından bildirilmiştir.

Devam edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Talha bin Ubeydullah (Radiyallah-u anhu) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

“Talha bin Ubeydullah (Radiyallah-u anhu)- 3” için 1 Yorum

  1. Talha bin Ubeydullah (Radiyallah-u anhu)- 2 « بسم الله الرحمن الرحيم diyor ki:

    [...] (Radiyallahu anhu)- 2Muhabbet'in alâmetleri « Talha bin Ubeydullah (Radiyallah-u anhu); Talha bin Ubeydullah (Radiyallah-u anhu)- 3 [...]

Yorum Yapın