Abdullah bin Ebi Bekr-i Sıddık (Radiyallah-u anhu)- 2

09 Ağustos 2009 Pazar

Sevr dağı ve mağarası (Mekke-i Mükerreme)

Abdullah bin Ebi Bekr-i Sıddık (Radiyallah-u anhu)- 2

Abdullah bin Ebi Bekr-i Sıddık (r.a.) Peygamber Efendimiz (Sallallahu aleyhi ve Sellem) için hazırlanan hulleyi (elbise) yedi altına satın almıştı. Sonra Resulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem) ın tekfinine uygun görülmeyince, teberrüken kendine kefen için saklamıştı.

Ruhunu teslim edeceği sırada;

-“Bunda, hayır ve bereket olsa idi, Resulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem) tekfin olunurdu.” Deyip, kendisine bunu kefen yaptırmadı.

Hazret-i Ebû Bekir (r.a.) in hilafetinin başlarında hicretin onbirinci senenin şevval ayında Taif’te aldığı yaranın iyileşmemesi sebebiyle vefat etti.

Cenaza namazını Hazret-i Ebû Bekir (r.a.) kıldırdı. Kabrine ise Hazret-i Ömer (r.a.), Talha (r.a.) ve kardeşi Abdurrahman bin Ebû Bekir (r.a.) indirmişlerdir.

Taif şehidlerinden sayılır.

O’nun vefatından bir müdeet sonra Hazret-i Ebû Bekir (r.a.) e, Sakif heyeti geldi. O sırada Hazret-i Abdullah (r.a.) ın ölümüne sebep olan ok, Hazret-i Ebû Bekir (r.a.) in yanındaydı.

Hazret-i Ebû Bekir (r.a.) oku, heyettekilere göstererek;

-“İçinizde bu oku tanıyanınız var mı?” diye sordu.

Aclân oğullarının kardeşi Hazret-i Sa’d bin Ubeyd;

-“Bu oku ben yontum. Ucunu ben sivrilttim; tüyünü ben taktım; bunu atan da benim.” Dedi.

Bunun üzerine Hazret-i Ebû Bekir (r.a.);

-“Bu ok, Abdullah bin Ebi Bekr-i şehid eden oktur. Senin elinle ona şehidlik şerbetini içiren, onun eliyle seni öldürtmeyen Allah’a Hamd olsun. Allah’ın himayesi geniştir. Buyurdu.

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Abdullah bin Ebi Bekr-i Sıddık (Radiyallah-u anhu) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

“Abdullah bin Ebi Bekr-i Sıddık (Radiyallah-u anhu)- 2” için 1 Yorum

  1. Abdullah bin Ebi Bekr-i Sıddık (Radiyallah-u anhu); « بسم الله الرحمن الرحيم diyor ki:

    [...] 50Ca’fer-i Tayyar (Radiyallahu anhu)- 6 « Abdullah bin Cahş (Radiyallah-u anhu)- 4 Abdullah bin Ebi Bekr-i Sıddık (Radiyallah-u anhu)- 2 [...]

Yorum Yapın