Abdullah bin Mes’ud (Radiyallah-u Anhu)- 8

01 Mayıs 2009 Cuma

Navala Reş yolu (Dönüş) Nusaybin

Abdullah bin Mes’ud (Radiyallah-u Anhu)- 8

İbn-i Mes’ud (r.a.) Kur’an-i Kerim’i, Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem) zamanında ezberleyen bahtiyarlardandı.

Ebül-Ahves (r.a.) demiştir ki;

-“Bir gün Ebû Mûsel Eş’ari (r.a.) nin evinde bulunuyorduk. Mecliste İbn-i Mes’ud (r.a.) un arkadaşlarından bazıları da bulunuyordu.”

Bunlar bir mushaf’a bakıyorlardı.

Abdullah (r.a.);

-“Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem) ın İbn-i Mes’ud (r.a.) dan fazla vahyi bilen bir kimse bırakmadığına inanıyor musun?” dedi.

Bunun üzerine Ebû Musel Eş’ari (r.a.);

-“Biz bulunmadığımız zaman O Resulullah (Sallallahu aleyhi ve selem) ın yanında bulunur, biz kabul olunmadığımız zaman O huzuruna kabul olunurdu.” Buyurmuştur.

Abdullah bin mes’ud (r.a.) Hadis ilminde en büyük âlimlerdendi. Hadis rivayetinde çok büyük hassasiyet gözterirdi. Bildirdiği hadislerin tamamı Ahmed bin Hanbel (r.a.) in Müsned’ adlı kitabında 82 sahifede toplanmıştır.

Abdullah bin Mes’ud (r.a.), fıkıh ve tefsir ilimlerinde de Eshab-i Kiram (r.anhüm) in illeri gelenlerdendi.

Bizzat kendisi diyor ki;

-“Kendisinden başka hak ma’bûd olmayan Zat’a yemin ederim ki, Kitabullah’dan bir ayet yoktur ki, ben onun, kim hakkında ve nerede nazil olduğunu bilmiyeyim. Eğer Kitabullah’ı benden daha iyi bilen bir kimsenin bulunduğu yeri haber alsam ve beni oraya râhibeler götürecek olsa, mutlaka oraya çıkar giderim.”

Kufe’de yaptığı vazifelerden biri de herkese dinini öğtermekti. Hanefi mezhebinin temeli İbn-i Mes’ud (r.a.) a dayanır.

İbn-i Mes’ud (r.a.), Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem) ın sünnetine tamamen uyardı. Son derece misafirperverdi. Çok namaz kılardı.

-“Ben nafile oruç tutunca namaza zayıf kalıyorum. Halbuki namaz benim için nafile oruçtan daha kıymetlidir.” Derdi.

Adalet’e çok dikkat ederdi. Buyururdu ki;

-“Zalimi seven kimse, Kabe’de 70 yıl ibadet etse, yine de kıyamet günü Allah-u Teâlâ onu o zalim ile beraber bulunduracaktır.”

Devam Edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Abdullah bin Mes’ud (Radiyallah-u anhu) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

“Abdullah bin Mes’ud (Radiyallah-u Anhu)- 8” için 1 Yorum

  1. Abdullah bin Mes’ud (Radiyallah-u Anhu)- 7 « بسم الله الرحمن الرحيم diyor ki:

    [...] Devam Edecek… [...]

Yorum Yapın