Abdullah bin Mes’ud (Radiyallah-u Anhu)- 9

01 Mayıs 2009 Cuma

Navala Reş sonu (DÖNÜŞ) Nusaybin

Abdullah bin Mes’ud (Radiyallah-u Anhu)- 9

Peygamber Efendimiz (Sallallahu aleyhi ve sellem) den bizzat işiterek bildirdiği Hadis-i şeriflerden bazıları şunlardır;

-“İktisada riayet eden fakir olmaz.”

-“Said olan kimse başkalarından nasihat alandır.”

-“Günahlardan tevbe eden hiç günah işlememiş gibidir.”

-“Dünyayı ahrette tercih eden kimseye, Allah-u Teâlâ üç tane belâ verir;

-“1-Kalbinde hiç çıkmayan sıkıntı,
-“2-Hiç kurtulmayacağı fakirlik,
-“3-Doymak bilmeyen hırs.”

-“Her derdin bir dermanı vardır. Yalnız ölümün çaresi yoktur.”

-“Kişi sevdiği ile beraberdır.”

-“Allah-u Teâlâ dünyayı sevdiğine de sevmediğine de verir. ahreti ise ancak sevdiğine verir.”

-“Siz üç kişi olunca içinizden ikisi, öbür arkadaşları yanında gizlice konuşmamalıdır. Çünkü bu konuşma onu mahzun eder.”

Şeyh Muhyid-din en Nevevi hazretleri (r.a.) nin rivayetlerine göre Abdullah bin Mes’ud (r.a.) 848 hadis-i şerif rivayet eylemiştir. Başka bir rivayette; Resul-i Ekrm (Sallallahu aleyhi ve selem) den 840 hadis rivayet etmiştir. 120’sini Buhari ile Müslim müştereken naklederler. Bundan başka bunların 21’i yalnız Buhari, 35’i de Sahihi Müslimdedir.

Eshab-i Kiram (r.anhüm) in en fakihi olup, yüksek ictihad makamını elde etmiştir.

Birgün İbn-i Mes’ud (r.a.) a;

-“Sizce hangi ilim makbuldur?” diye sual ettiler.

İbn-i Mes’ud (r.a.);

-“Kur’an ilmi ile Sünnet ilmini çok severim.” Diye cevap verdi.

Kendisi fevkalade hafıza kuvvetine ve akli melekelere sahib idi.

İbn-i Mes’ud (r.a.) buyurdular ki;

-“Hamil-i Kur’an-i Kerim olanlar (hafızlar) halim ve cesur olmalı ve daima mahzun bir halde bulunmalıdırlar.”

Yine İbn-i Mes’ud (r.a.) buyurdular ki;

-“İnsana helaldan olan fakirlik hali, haramdan gelen zenginlikten hayırlı olmadıkça, imanın hakikatına vâsıl olamaz.”

Yine İbn-i Mes’ud (r.a.) buyurdular ki;

-“Hayır eken büyük mahsul alır. Şer eken Nedamet biçer.”

Devam Edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Abdullah bin Mes’ud (Radiyallah-u anhu) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

“Abdullah bin Mes’ud (Radiyallah-u Anhu)- 9” için 1 Yorum

  1. Abdullah bin Mes’ud (Radiyallah-u Anhu)- 8 « بسم الله الرحمن الرحيم diyor ki:

    [...] Devam Edecek… [...]

Yorum Yapın