Ali bin Fudayl bin İyâd (Radiyallah-u anh);

12 Ocak 2009 Pazartesi

Kasyan göletinde balıklar (Nusaybin)

Ali bin Fudayl bin İyâd (Radiayallah-u anh);

Hadis âlimi. Künyesi, Ali bin Fudayl bin iyâd bin Mes’ûd bin Bişr-et-Temimi. Abbad bin Mansur (r.a.), Abdülaziz bin Ebi Revvad (r.a.), Leys bin Ebi Süleym (r.a.). Zeyd bin Bkir ve Muhammed bin Sevr es-San’ânı (r.a.) den ilim öğrenip rivayette bulundu.

Kendisinden, babası, İbn-i Uyeyna (r.a.), Ebû Bekir bin Iyaş (r.a.), Şihab bin Abbad (r.a.), EBÛ Süleyman ed-Darimi (r.a.), Ahmed bin Abdullah bin Yunus (r.a.) ve başkaları ilim öğrenip hadis-i şerif rivayet ettiler.

İmâm-i Nesâi (r.a.);

-“O sika (Hadis iliminde güvenilir bir zat’dır)” buyurdu.

Hatib el Bağdadi (r.a.) diyor ki;

-“Verâ’ı (şübhelilerden sakınması) çok idi.”

Birgün ağlıyordu. Babası Fudayl bin İyad (r.a.);

-“Yavrucuğum, niçin ağlıyorsun?” diye sordu.

Buyurdu ki;

-“Ey babacığım! Eğer, kıyamet günü bir araya gelemezsek, halimiz nice olur? Onun için ağlıyorum.”

Bunun üzerine Hazreti Fudayl bin iyad (r.a.) buyurdu ki;

-“Yavrucuğum Abdullah bin Mübarek (r.a.) buyuruyor ki; (-“Allah-u teâlâ için dünyadan kesilen kimsenin hali ne güzeldir.”

Ali bin Fudayl (r.a.) bu sözleri duyunca düşüp bayıldı.

Süfyan bin Uyeyne (r.a.) buyuruyor ki;

-“Fudayl bin İyad (r.a.) ve oğlu Ali bin İyad (r.a.) kadar Allah’dan korkması çok olan kimse görmedim.”

Fudayl bin İyad hazretleri (r.a.) buyuruyor ki;

-“Bir gün oğlum Ali’yi, evin avlusunda şöyle söylerken gördüm; (-“Ya Ali, ateşten kurtuluş ne zaman?”

Fudayl bin İyad (r.a.) buyuruyor ki;

-“Küfe’de bir keçimiz vardı. Birgün başkalarının arpalarından yemişti. Bundan sonra o keçinin sütünden içmedik.”

İbn-i Mübarek (r.a.) buyuruyor ki;

-“Zamanımızda insanların en üstünü, Fudayl (r.a.) ve oğlu Ali (r.a.)dir.”

Havf (Allah-u Teâlâ’nın azabından korkmak) ve Reca (Allah-u Teâlâ’nın rahmetinden ümidli olmak) ve faziletleri hakkında anlatılan kıssalar çoktur.

Devam edecek…

<<Bakınız Fudayl bin iyad (r.a.)>>

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Ali bin Fudayl bin İyâd (Radiyallah-u anhu) hurmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

Yorum Yapın