Abdullah bin Selâm (Radiyallah-u anh)- 3

16 Temmuz 2009 Perşembe

Revda-i Mutahhara (Medine-i Münevvere)

Abdullah bin Selâm (Radiyallah-u anh)- 3

-“Burada Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem) ten işitiğim İLK HADİS-İ ŞERİF şudur.”

Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem) buyurdular ki;

-“Selamı aranızda yayınız, aç kimseleri doyurunuz, sıla-i Rahim yapınız (yakın akrabaları ziyaret ediniz), İnsanlar uykuda iken namaz kılınız, Böylece Cennet’ selametle girersiniz.”

Diğer bir rivayette;

Fahr-i Âlem (Sallallahu aleyhi ve Sellem) Hazret-i Abdullah bin Selâm’ı nübüvet nûru ile tanıyıp;

-“Sen Medine Âlimi İbni Selâm değil misin?” buyurdu

O’da;

-“Evet.” Deyince

Peygambrimiz (Sallallahu aleyhi ve Sellem);

-“Yaklaş.” Buyurarak,

Şu sualı sordu;

-“Ey Abdullah, Allah için söyle! Tevrat’ta benim vasıflarımı okuyup öğrenmedin mi?”

Abdullah bin Selâm (r.a.) dedi ki;

-“Allah’ın sıfatları nelerdir söyler misin?”

Bu suale karşılık Resulullah (s.a.v.) biraz bekledi ve Cebrail aleyhis selam İhlas suresini indirdi.

-“De ki; O Allah birdir, Hiçbir şey O’nun dengi (ve benzeri) değildir.”

Abdullah bin Selâm (r.a.) bu ayet-i Kerimeleri işitince Peygamberimiz (Sallallahu aleyhi ve sellem) e hemen;

-“Evet YÂ RESULALLAH! DOĞRU SÖYLİYORSUN, Şehadet ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur. Sen O’nun kulu ve Resulüsün.” Diyerek kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu.

Hazret-i Abdullah bin Selâm (r.a.) sözlerine devam ederek;

Resulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem) bana;

-“İsmimi sordu.”

Ben de;

-“Husayn bin Selam.” Dedim.

Devam edecek….

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Abdullah bin Selâm (Radiyallah-u anhu) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

“Abdullah bin Selâm (Radiyallah-u anh)- 3” için 1 Yorum

  1. Abdullah bin Selâm (Radiyallah-u anh)- 2 « بسم الله الرحمن الرحيم diyor ki:

    [...] Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem)- 29 « Abdullah bin Selâm (Radiyallah-u anh); Abdullah bin Selâm (Radiyallah-u anh)- 3 [...]

Yorum Yapın