Adülhâlık Goncdüvâni (Radiyallah-u anhu)- 4

23 Haziran 2008 Pazartesi

09- Fuad YusufoğluAbdülhalık-ı Goncdüvan-i (r.a.) nin mübarek kabirleri

Abdülhalık-ı Goncdüvan-i Hazretleri (r.a.) nin mübarek kabirleri

Adülhâlık Goncdüvâni (Radiyallah-u anhu)- 4

Misafir hayret etti ve;

-“Efendim! Son nefeste iman selâmeti ile gidebilmemiz için bize de duâ buyurur musunuz?” diye arzuda bulundu.

Abdülhâlık Goncdüvân hazretleri (r.a.);

-“Her kim farzları edâ ettikten sonra duâ ederse, duâ’sı kabul olur. Sen, farz olan ibadeti yaptıktan sonra duâ ederken bizi hatırlarsan, biz de seni hatırlarız. Bu durum hem senin, hem de bizim için duâ’nın kabûl olmasına vesile olur.” Buyurdu.

(-“Allah-u Teâlâ, Resulullah (s.a.v.) ın ve evliyasının duâsını kabul edeceğini Kur’an-i kerim’de bildirmektedir;”

Nitekim hadis-i şerifte;

-“Saçları dağınık ve kapılardan kovulan öyle kimseler vardır ki, bir şey için yemin etseler, Allah-u Teâlâ, onları doğrulamak için o şeyi yaratır.” Buyurdu.

(-“Allah-u Teâlâ sevdiği kullarını yalancı çıkarmamak için, yemin ettikleri şeyleri bile yaratınca, duâlarını elbette kabul buyurur.)

Allah-u Teâlâ Mü’min suresinin altmışıncı ayetinin meâlinde;

-“Bana duâ ediniz! Duânızı kabul ederim.” Buyurdu.

(-“Duâların kabul olması için şartlar vardır. Bu şartlari taşıyan duâ elbet kabul olunur. Herkes bu şartları bir araya getiremediği için, duâlar kabul olmuyor. Bu şartları yaptıklarına güvenilen âlimlerin, velilerin duâ etmeleri için onlara yalvarmak şirk olmaz. Allah-u Teâlâ, sevdiklerinin ruhlarına işittirir. Onların hatırı için istenileni yaratır. Onların ruhları diri iken de, öldükten sonra da, Allah-u Teâlâ’nın verdiği kuvvet ile ve izin ile dirilere yardım ederler. Böyle inanarak evliya’dan yardım istemek, Allah-u Teâlâ’dan başkasına tapınmak olmaz. Allah-u Teâlâ’ya tapınmak, O’na inanmak, Ondan istemek olur.”)

Abdülhâlık Goncdüvâni hazretleri (r.a.) vasiyetnâme risâlesinde ma’nevi oğulları Hâce Evliyâyı Kebir’e buyurdular ki;

-“Sana vasiyet ederim ki, ey oğul;”

-“Her halinde ilim, edeb ve takva üzere ol!

İslam âlimlerinin kitablarını oku! Fıkıh ve hadis öğren! Câhil tarikatçılardan sakın!

Şöhret yapma! Şöhret’te âfet vardır.

Arslandan kaçar gibi cahillerden kaç!

Bid’at sahibi sapıklar ile ve dünyaya düşkün olanla ile arkadaşlık etme!

Helâl’dan ye!

Çok gülme! Kahkaha ile gülmek gönlü öldürür.

Herhese şefkat ve merhamet et! Kimseyi hakir görme!

Kimse ile münakaşa, mücâdele etme!

Kimseden bir şey isteme!

Tasavvuf büyüklerine dil uzatma! Onları inkar eden felakete düşer,

Mayan fıkıh, evin mescid olsun!”

Tasavvuf’ta meşhur olan (onbir temel kelime) Abdülhâlık Goncdüvânı hazretlerin’nin sözleridir.

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri bizleri ve sizleri Silsile-i Âliye’nin dokuzuncusu olan Abdulhâlık Goncdüvâni (Radiyallah-u anhu) nin yüzü suyu hürmetine günahlarımızı aff eylesin. Amin.

Fuad Yusufoğlu

“Adülhâlık Goncdüvâni (Radiyallah-u anhu)- 4” için 1 Yorum

  1. Adülhâlık Goncdüvâni (Radiyallah-u anhu)- 3 | Allahın veli kulları diyor ki:

    [...] – (01) Ana baba hakkı… « Adülhâlık Goncdüvâni (Radiyallah-u anhu)- 2 Adülhâlık Goncdüvâni (Radiyallah-u anhu)- 4 [...]

Yorum Yapın