Ahmed-i Bedevi (Radiyallah-u anhu) – 19

13 Mart 2013 Çarşamba

Mescid-i nebi avlusu

Ahmed-i Bedevi (Radiyallah-u anhu) – 19

Yine İmâm-i Şa’rani hazretleri (r.a.) “Minen” isimli eserinde şöyle anlatıyor.

-”Seyyid-i Bedevi (r.a.) nın doğumunun sene-i devriyesinin birgün evveli idi. Kendisini ruyamda gördüm.”

-“Eğer ziyaretimize gelirsen, “Melûhiye” yemeğini ikram ederiz.” Buyurdu.

-“Bu rü’ya üzerine Tanta’ya gittim. Beni tanıyanlar karşıladılar. Üç gün misafir kaldım. Her gitiğim yerde, “Melühiye” yemeği ikram ediyoralrdı. Bunun Seyyid hazaretleri (r.a.) nin bir kerameti olduğunu anladım.”

Evliyanın meşhurlerinden Muhammed es-Sevri bir sene Seyyid-i Bedevi (r.a.) nin kabrine düzenlenen mevlid cemiyetine gitmedi.

Rü’yasında Seyyid-i Bedevi hazretleri (r.a.) ni gördü.

Kendisine;

-“Resulullah efendimiz’ın ve diğer peygamberlerin (aleyhi ve aleyhimüssalatu vesselem), Eshab-i kiram (r.anhüm) ın ve bilcümle evliyanın (r.alayhim) bulundukları bir cemiyette bulunmaktan itiraz mı ediyorsun? (sakınıyor ve çekiniyor musun?)” buyurdu.

Bunun üzerine sabah erkenden yola çıkıp Tanta’ya gitti.

İmâm-i Şa’rani (r.a.) nin bidirdiğine göre, evliyadan Muhammed Şenevi hazretleri (r.a.) nin kardeşinin bir merkebi vardı. Birgün bu merkeb kayıboldu. Merkebin sahibi çok aradı ise de bulamadı.

Nihayet Seyyid-i Bedevi hazretleri (r.a.) nin türbesine gitti. Oturdu. Onun ruhaniyetinden yardım istedi ve kendi kendine;

-“Merkebim gelmedikçe buradan kalkmıyacağım.” Dedi.

Biraz sonra merkebin gelip, türbenin dışında kendisini eklediğini gördü. Çok sevinip Allah-u teâlâ’ya şükretti.”

Ahmed-i Bedevi hazretleri (r.a.) nin Salevâti Vesâyâ, el-İhbar fi halli elfaz-ı gayet-ül-ihtisar ve başka eserleri vardır.

İslam âlimleri ansiklopedisi

Kaynaklar;
(1-Camiu keramat-ül-evliya cild-1 sahife-309)
(2-Tabakat-ul-kübra cild- 1 sahife- 183)
(3-Şerazat-üz-zeheb cild- 5 sahife- 345)
(4-Mu’cem-ül-müellifin cild- 2 sahife- 314)
(5-El-A’lem cild- 1 sahife- 175)
(6-İzah-ül-meknün cild- 2 sahife- 644)
(7-Hüsn-ül-öüdahara cild- 1 sahife 521)
(8-Kamuü-ül-âlem cild-1 sahife 787, cild-2 sahife1257)
(9-Hadikat-ül-evliya son kısım, sahife 1)
(10-Tabakat-ül-evliya sahife 422)
(11-Tühfet-ür-Ragib sahife 65)
(12-Tam ilmihal eadet-i Ebediye sahife- 980)
(13-Rehber ansiklopedisi cild-1 sahife 120)
(14-Mir’at-ül-harameyn (mir’at-i Medine) sahife- 1049)
(15-Kıyamet ve ahiret sahife- 128)
(16-Menakıb-ı Ahemd-i Bedevi)

Allah-u Teâlâ hazretleri bizleri ve sizleri Seyyid Ahmed-i Bedevi (Radiyallah-u anhu) nin yüzü suyu hürmetine günahlarımızı af eylesin. Amin
Fuad Yusufoğlu

“Ahmed-i Bedevi (Radiyallah-u anhu) – 19” için 1 Yorum

  1. Ahmed-i Bedevi (Radiyallah-u anhu) – 18 « بسم الله الرحمن الرحيم diyor ki:

    [...] Berâ bin Âzib (Radiyallah-u anhu)- 5 « Ahmed-i Bedevi (Radiyallah-u anhu) – 17 Ahmed-i Bedevi (Radiyallah-u anhu) – 19 [...]

Yorum Yapın