Ahmed-i Bedevi (Radiyallah-u anhu) – 3

03 Mart 2013 Pazar

Osmanlılar zamanında Ka’be etrafında dikilen amudlar

Ahmed-i Bedevi (Radiyallah-u anhu) – 3

Mısır’ın Tanta şehrinde bulunan birçok âlim ve evliya arasında en meşhürlarından olan Haen Saiğ ve Seyyid Sâlim Mağribi hazretleri (r.anhüm), Seyyid Ahmedi Bedevi hazretleri (r.a.) nin tanta şehrine teşrif edeceğini, gelmekte olduğunu haber alınca, Tanta’dan ayrılıp başka bir beldeye yerleştiler.

Sebebi sual edildiğinde;

-“Kasabanın asıl sahibi geliyor. Onun bulunduğu yerde bulunmak bizlere yakışmaz. Bizim yapacağımız, olsa olsa ona talebe olmaktır. Ona yakın bulunmakla, ona karşı edebde ve hizmette kusur etmekten korkuyoruz.” Dediler.

Seyyid Ahmed Bedevi hazretleri (r.a.), zamanla herkes tarafından tanındı. Her tarafta meşhur oldu. Tanınan, büyük bilinen âlimler bile gelip kendisine talebe oldular.

İslamiyete ve âlimlere çok bağlı olan Sultan Baybars da bu kıymetli talebeler arasında idi. Devamlı zikir ve murakabe halinde idi. Her an Allah-ü Teâlâ’yı düşünür, bir an hatırında çıkarmazdı. Hiç evlenemdi.

Evlenmesini teklif edenlere;

-“Lütfen beni kendi halime bırakınız. Cennet hurilerinden başka biri ile evlenmemeğe azmettim.”derdi.

Dünya ile alakasını kesti. Yani dünya malının, onun kalbind yeri yoktu. Üzerine giydiği elbise ve başına sardığı sarık, eskiyip kullanılmayacak hâle gelmedikçe yenisini almazdı.

Zamanın âlimleri, kendisini övmüş ve ona tabi olmuşlardı.

Kendisi hakkında;

-“Seyyid Ahmed-i Bedevi (r.a.), sahili görünmeyen bir hakikat ve irfan denizidir.” Demişlerdi.

Son devir Osmanlı ülemâsından Haci Muhammed Zihni efendi, Tuhfet-ür-Rağib isimli kıymetli eserinde şöyle anlatır;

-“Büyük hadis ve fıkıh âlimi İbn-i Hacer-i Askalanı hazretlerine, Seyyid Ahmed-i Bedevi hakkında ne buyurursunuz? Diye sual edildi.

İbn-i Hacer-i Askalanı hazretleri (r.a.) şöyle cevap verdi;

-“O Ebü’l-Fityan Ahmed bin Ali’dir. Çok heybetli bir zât idi. (Bu heybetinden kimse yüzüne bakmağa cesaret edemezdi. Bunun için yüzüne iki kat peçe (nikâb), örter öyle gezerdi. Bu sebeple “Bedevi” denilmiştir.”

Devam edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri bizleri ve sizleri Seyyid Ahmed-i Bedevi (Radiyallah-u anhu) nin yüzü suyu hürmetine günahlarımızı af eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

“Ahmed-i Bedevi (Radiyallah-u anhu) – 3” için 1 Yorum

  1. Ahmed-i Bedevi (Radiyallah-u anhu) – 2 « بسم الله الرحمن الرحيم diyor ki:

    [...] 6Muhammed bin Mesleme (Radiyallah-u anhu)- 16 « Ahmed-i Bedevi (Radiyallah-u anhu); Ahmed-i Bedevi (Radiyallah-u anhu) – 3 [...]

Yorum Yapın