Büreyde bin Hasib (Radiyallah-u anhu);

26 Ağustos 2009 Çarşamba

Kâ’be-i Muazzama (Rahmet oluğu)

Büreyde bin Hasib (Radiyallah-u anhu);

Eshab-i Kiram (r.anhüm) in büyüklerinden. Horasan taraflarında vefat eden SON SAHABİ.

İsmi Bureyde bin Eslem’dir. Meşhur olan, künyesinin Ebû Abdullah olduğudur. 63 (M. 683) tarihinde, Yezid zamanında vefat etti. Abdullah ve Süleyman isminde iki oğlu vardır. Bedir savaşından önce Müslüman oldu.

Resulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem), beraberinde Ebû Bekr-i Sıddık (r.a.) ve onun azaldı kölesi Âmir bin Fuheyre (r.a.) olduğu halde, Medine-i Münevvere’ye doğru gidiyorlardı.

Bu sırada Mekke Müşrikleri, onları yakalamak için harakete geçtiler. Her tarafı aramaya başladılar. Yaklayıp getirene büyük mükafatlar vad ediyorlardı.

Hicret yolu üzerinde bulunan kabileler, bu iş için tam seferber olmuşlardı. Bureyde bin Elsem (r.a.) de kendi kabilesinden yetmiş kişiyle beraber bu işin peşine düşmüştü.

Karşılaştıkları zaman, Resulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem) ona;

-“Sen kimsin?” diye sordular.

Karşıdan;

-“Büreyde.” Cevabını alınca

Resulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem) Hazret-i Ebû Bekir (r.a.) e dönüp;

-“Ya Ebû Bekir içimiz serinledi ve iyi oldu.” Buyurdular.

Sonra Resulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem);

-“Kimlerdensin?” diye sual ettiler.

Karşıdan;

-“Eslam kabilesindenim.” Deyince

Resulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem);

-“Selametteyiz.” Buyurdular.

Resulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem) Tekrar;

-“Eslem’in hangi kolundan?” diye sordular.

Karşıdan;

-“Sehm kolundan.” Diye cevap alınca;

Devam edecek….

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Büreyde bin Hasib (Radiyallah-u anhu) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

Yorum Yapın