Ca’fer-i Tayyar (Radiyallahu anhu);

26 Ekim 2009 Pazartesi

Cafer-i Tayyar (r.a.) Mu’te’deki makamı

Ca’fer-i Tayyar (Radiyallahu anhu);

Hazret-i Peygamberimiz (Sallallahu aleyhi ve selem) in;

-“Ca’fer-i Cennette uçları kana boyanmış iki kanatlı bir halde gördüm.” Hadisiyle müjdelenen Kahraman.

Ebû Tâlib’in oğludur. Nesebi, Ca’fer bin ebi Tâlib bin Abdulmuttalib bin Haşim bin abd-i menaf bin Kusey’dır.

Künyesi Ebû Abdullah, Lakabi Tayyar ve Zülcenahayn’dır.

Hazret-i Ali (r.a.) den on yaş küçük idi. Habeş’e hicret edip, Hayber günü geri dönmüştür. Hicretin (M. 629) yılında, üçbin askerle, Şam civarında (Mû’te) denilen yerde Rumlarla harb ederken 41 yaşında şehid oldu.

O gün yetmişten fazla yara almıştı. Resulullah (Sallallahu aleyhi ve Selem) a ÇOK BENZİYEN YEDİ KİŞİDEN BİRİ BU İDİ.

Peygamber Efendimiz (Sallallahu aleyhi ve Selem), 36 yaşlarında bulundukları sırada Hicaz topraklarında şiddetli bir kuraklık ve açlık hüküm sürüyordu.

Hemen herkes her geçen gün bunun ağırlığını daha çok, daha derinden hisediyordu. Peygamber Efendimiz (Sallallahu aleyhi ve selem) in amcası Ebû Talib, kalabalık bir ailenin reisiydi. Ailesini geçindirecek bir servete sahip değildi. Bunun için geçinmekte herkesten daha çok sıkıntı çekiyordu.

Peygamber Efendimiz (Sallallahu aleyhi vesellem), küçük yaşından beri yanında büyüdüğü ve iyiliğini gördüğü amcasına bu sıkıntılı zamanında bir yardım yapmak, onun geçim yükünü hafifletmek istiyordu.

Bu sebeple, amcalarının en zengini olan Hazret-i Abbas (r.a.) a bir gün;

-“Ey Amcam biliyorsun ki, kardeşin Ebû talib’ın çok çocuğu vardır. İnsanların uğradığı şu kıtlık ve açlığı da görüyorsun. Haydi, Ebû Talib’e gidelim, onun aile yükünü biraz hafifletelim. Bakıp, büyütmek üzere oğullarından birini ben yanıma alayım, birisini de sen yanına alırsın. Evlatlarından iki tanesini onun üzerinden almak kâfi gelir.” Diye buyurdu.

Hazret-i Abbas (r.a.);

-“Olur.” Deyince

Kalktılar, Ebû talib’ın yanına vardılar.

O’na;

-“Halkın, içinde bulunduğu kıtlık ve darlık kalkıncaya kadar, senin çocuklarından bir kısmını yanımıza alıp yükünü hafifletmek istiyoruz.” Buyurdular.

Ebû Talib;

-“Oğullarımdan Akil (r.a.) i ve Talib (r.a.) i bana bırakıp, istediğinizi alabılırsınız.” Dedi.

Böylece Peygamber efendimiz (Sallallahu aleyhi ve selem) Hazret-i Ali (r.a.) yi, Hazret-i Abbas (r.a.) da Hazret-i Cafer’i yanına aldı.

Devam Edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Ca’fer-i Tayyar (Radiyallah-u anhu) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

Yorum Yapın