Feridüddin-i Attâr (r.a.) nın“Tezkiret-ül-evliyâ” kitabından bazı bölümler -12

13 Şubat 2013 Çarşamba

Osmanlılar zamanında yapılan Tren Garı bahçesi (Medine-i Münevvere)

Feridüddin-i Attâr (r.a.) nınTezkiret-ül-evliyâ” kitabından bazı bölümler -12

Muhammed Bakır (r.a.) gece geç vakte kadar ibâdet eder, sonra Allahû Teâlâ’ya şöyle yalvararak ağlardı.

-”Ya İlâhi! Ya Rabbi, gece oldu. Gökte yıldızlar var. Herkes uyuyor. Kimsenin sesi çıkmıyor. Yâ Rabbi! Sen dirisin. Her şeyi biliyor, yapılan her şeyi görüyorsun. Uyuman uyuklaman olmaz. Seni böyle bilmiyen ihsanına kavuşamaz.

-”Sen öyle kuvvet ve kudret sahibisin ki, hiçbir şey senin olmasını dilediğin bir şeyin olmasına mâni olamaz. Senin bâki ve ebedi oluşunda, gündüzün bitip gecenin başlaması ve gecenin bitip gündüzün başlaması gibi sebeplerle eksiklik, aksaklık olmaz.

-”Rahmetin o kadar çoktur ki, rahmet kapılarını herkese açmışsın. Sana duâ edenlerin, yalvaranların duâlarını kabul edersin. İhsan ettiğin ni’metler verirsin. İnanarak ve güvenerek sana duâ edenler, eli boş dönmezler. Sana güvenen, kapına gelen kimseyi döndürmeye kimsenin gücü yetmez.”

-”Ey Rabbim! Ölümü, kabri ve sana hesap vereceğimi düşünükçe, önümde bunlar olduğunu bildikçe nasıl olur da senden sevinç ve neşe isteyebilirim.

-”Âmel defterlerimin, sağımdan mı, solumdan mı verileceğini bilmediğim aklıma geldikçe, nasıl olur da senden dünyalık birşey istiyebilirim? Can alıcı meleğin geleceğini ve canımı alacağını bildiğim halde dünya lezzetlerinden nasıl tat alabilirim?”

-”Yâ Rabbi! Sana yalvarıyor, senden istiyor, rahmetinden ümid ediyor ve istiyorum ki, Ölümümü, hesabımı kolay ve rahat eyle ve sonra azâbı olmayan rahat bir hayat ihsan eyle Amin. Ya Rabbel Âlemin.”

Abdullah bin Hubeyk (r.a.), birgün Feth bin Şehraf ile karşılaşınca, ona şu nasihatte bulundu;

-”Ey Horasanlı! Şunlara dikkat et. İnsana zarar bunlardan gelir.

-”Gözünle harama bakma.”

-”Dilinle yalan söyleme.”

-”Kalbinde müslüman kardeşine hased ve kin tutma.”

-”İyi şeyleri arzu et ve iste, şer ve kötü oaln şeyleri arzu etme.”

Eğer bu dört şeye sahip olmazsan, sonunda “bedbaht” bir insan olursun.”

Ahmed bin Hadraveyh (r.a.) buyuruyor ki;

-”Gaflet uykusundan daha ağır bir uyku yoktur. Şehvetten kuvvetli esâret yoktur. Gaflet ağırlığı olmasaydı, şehvet gâlip gelmezdi.” Kalb, bir takım “kaplarden” ibarettir. Allah-u Teâlâ’nın sevgisiyle dolduğu zaman, nûrun fazlası diğer uzuvlara yansır. Bâtıla dolduğu zaman da, ondaki karanlık diğer organlara geçer.”

Devam edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

(Kaynaklar)

Feridüddin-i Attâr (r.a.) nınTezkiret-ül-evliyâ” kitabından alınmıştır

Allah-u Teâlâ hazretleri bizleri ve sizleri Feridüddin-i Attâr (Radiyallah-u anhu) nin yüzü suyu hürmetine günahlarımızı af eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

“Feridüddin-i Attâr (r.a.) nın“Tezkiret-ül-evliyâ” kitabından bazı bölümler -12” için 1 Yorum

  1. Feridüddin-i Attâr (Radiyallah-u anhu) – 14 « بسم الله الرحمن الرحيم diyor ki:

    [...] 2İbret- 3Dinde kırk esas: (Akaid)- 9 « Feridüddin-i Attâr (Radiyallah-u anhu) – 13 Feridüddin-i Attâr (Radiyallah-u anhu) – 15 [...]

Yorum Yapın