Molla Câmi (Radiyallah-u anhu) – 5

17 Temmuz 2012 Salı

Mevlân Câmi (r..) nin eliyle yazmış olduğu “Kafiye” risale’sinin ilk sahifesi

Molla Câmi (Radiyallah-u anhu) – 5

Ubeydullah-i Ahrâr hazretleri (r.a.) murâkabeye vararak, başını göğsüne eğip tefekküre daldı.

Sonra;

-“Şimdi kitabı açınız!” buyurdu.

Kitabı açtılar ve okumaya başladılar. Bu defa, okudukça yazılanlar anlaşılmaya başlandı.

Daha önce niçin anlayamadıklarına hayret ettiler. Ubeydullah-i Ahrar (r.a.) ın bir nazarı, himmeti ve duaları bereketiyle, anlaşılmayan mevzu, bir defa daha okununca anlaşılır hale geldi.

Nitekim Mevlânâ Abdurrahman Câmi;

-“Hâce Ubeydullah-i Ahrâr (r.a.) öyle bir kimse idi ki, bir bakışları ile hasta olan kalbleri ıslah eder, kalbi havatırdan (kötü düşüncelerden) o derece çabuk temizlerdi.” Buyurdu.

Ali bin Hüseyn anlattı;

-“Mâverâünnehr’de iken, bir gece rüyamda Hâce Ubeydullah-i Ahrâr (r.a.) ı gördüm.

Buyurdu ki;

-“Hirât’da Mevlânâ Abdurrahman Câmi’ görenlerin, bize kadar zahmet edip gelmelerine lüzüm yoktur. Hirat’da nur deryası dalgalanırken, küçük bir ateş yakmak için Mâverâünnehr’e geliyorlar.”

Mevlânâ Abdürrahman Câmi (r.a.) 877 (M. 1472) senesinde Hicaz’a gitmek için yola çıktı. Her geçtiği şehirdeki âlimler onu karşılayarak, ziyaret edip, hayr duâsını aldılar. Bilmedikleri müşkillerini sorarak, verdiği cevaplara hayran kaldılar.

Bağdad’da Eshâb-i kirâm düşmanları ile yaptığı münazaralarda hep galip geldi. Bazı insaflı olanların tövbe ertmesine sebep oldu. Uğradığı yerlerde, sultanlardan, emirlerden ve halktan pek çok hürmet, izzet ve ikram gördü. Daha sonra vefat etmiş büyüklerin kabirlerini ziyaret etti.

Medine-i münevvere’ye geldiğinde, Peygamber efendimiz (s.a.v.) e olan muhabbetini dile getiren kasideler söyledi. Bu kasideler, okuyup anlayabilenleri hayran bırakmaktadır.

Mevlânâ Abdurrahman Câmi (r.a.) Hicaz seferi esnasında bir A’rabi ile karşılaştı. Molla Câmi (r.a.) nin güzel bir devesi vardı. O deve A’rabi’nın hoşuna gitti. A’rabi, kendi kafasına göre bir fiyat biçerek o deveyi satın almak istedi. Câmi (r.a.) A’rabi’nin ısrarına dayanamıyarak onun istediği fiyata devesini sattı. A’rabi kendi yükünü yükledi ve deveyi alıp gitti. Aradan on gün kadar bir zaman geçtikten sonra, o deve çölde kum fırtınasına tututlup öldü.

Devam edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri bizleri ve sizleri büyük âlim ve veli olan Molla CÂmi (Radiyallah-u anhu) yüzü suyu hürmetine günahlarımızı aff eylesin. Amin.

Fuad Yusufoğlu

“Molla Câmi (Radiyallah-u anhu) – 5” için 1 Yorum

  1. Molla Câmi (Radiyallah-u anhu) – 4 « بسم الله الرحمن الرحيم diyor ki:

    [...] 4 Seyyid Emir Külâl (Radiyallah-u anhu)- 16 « Molla Câmi (Radiyallah-u anhu) – 3 Molla Câmi (Radiyallah-u anhu) – 5 [...]

Yorum Yapın