Molla Câmi (Radiyallah-u anhu) – 6

17 Temmuz 2012 Salı

Molla Câmi (r.a.) nin mübarek kabirleri

Molla Câmi (Radiyallah-u anhu) – 6

A’rabi, Mevlânâ Câmi (r.a.) ye gelip;

-“Bana hasta bir deveyi sattın.” Diyerek, küstahça sözlerde bulubdu. Haddından fazla edepsizlik etti.

Molla Câmi (r.a.) adama parasını geri vererek;

-“Deve nerede öldü?” buyurdu.

O da;

-“Falan yerde istersen gidip görelim.” Dedi.

Mola Câmi hazretleri (r.a.) devenin öldüğü yere gitmeyi kabul kabul etti. Yola çıkmadan evvel, yakınlarından bir kimseye buyurdu ki;

-“Bu A’rabi’nin ölümü yaklaştı.”

A’rabi Mevlânâ Câmi (r.a.) yi tam devenin kum fırtınasına tutulmuş olduğu yere getirmişti ki, o anda yere düşüp can verdi.

Hac vazifesini yaptıktan sonra Haleb’e geldiler. Orada da bütün halk onu saygıyla karşladı. Pekçok ikramlarda bulundular. Oradan Tebriz, Horasan ve Hirat’a gitti.

Mollâ Câmi (r.a.) hacdan dönünce Hüseyin Baykara’nın kendisine tahsis ettiği bir medresede ders vermeye başladı. Arab diline ve edebiyatına büyük ilgi duyan Câmi (r.a.), bu dilde birçok eser yazmıştır.

Oğlu Ziyaüddin Yusuf için yazmış olduğu (El-fevaid-üzZiyâiyye fi- şerh-il-Kafiye) adlı Arabca gramer kitabı, Müslüman Türkler arasında “Molla Câmi” adıyla çok tanınmıştır. Ve medreselerde ders kitabı olarak okutulmuştur.

Mevlânâ Abdurrahman Câmi (r.a.), Sa’düddin-i Kaşgâri (r.a.) nin halifesi, vekili olduğu halde, önceleri tasavvuf edeblerini başkalarına bildirmekten çekinirdi.

Buyurdu ki;

-“Hocalık yükü çok ağırdır. Bu yüke tahammül edemem.”

Ancak bu ilmi öğrenmekte çok ısrar edenlere yardımcı oldu.

-“Talib çok fakat hakiki sâdık olanlar çok az…” buyururdu

Molla Câmi hazretleri (r.a.) nin sohbetinde bulunanlar, gam ve kederelerini unuturlar, neş’e ve ferahlık duyarlardı.

Sultanlara, vezirlere, vâlilere ve devlet büyüklerine yazdığı mektuplarda; onlara iyiliği, hayrı, adâleti, halka şefkatle muâmeleyi tavisye ederdi.

Devam edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri bizleri ve sizleri büyük âlim ve veli olan Molla CÂmi (Radiyallah-u anhu) yüzü suyu hürmetine günahlarımızı aff eylesin. Amin.

Fuad Yusufoğlu

“Molla Câmi (Radiyallah-u anhu) – 6” için 1 Yorum

  1. Molla Câmi (Radiyallah-u anhu) – 5 « بسم الله الرحمن الرحيم diyor ki:

    [...] 51Sa’d bin Ebi Vakkas (Radiyallahu anhu)- 9 « Molla Câmi (Radiyallah-u anhu) – 4 Molla Câmi (Radiyallah-u anhu) – 6 [...]

Yorum Yapın