Hüseyin bin Ali (Radiyallah-u anh)- 6

29 Temmuz 2009 Çarşamba

Bab-üs-Selam kapısı Mescid-i nebevvi (Sallallahu aleyhi ve Sellem)

Hüseyin bin Ali (Radiyallah-u anh)- 6

Hikmet-i İlahi;

Hazret-i Hasan (r.a.) a Ba’büs-Selam kapısı önünen geçerken rastladılar. Hasan (r.a.) kadını ve kocasını huzuruna çağırttı.

Kadına;

-“Beni tanıdın mı?” dedi.

Kadın;

-“Hayır.” Dedi.

Hasan (r.a.);

-“Bir zamanlar senin evine üç kişi gelmiştik. Bize süt ikram etmiştin. Bir de keçini kesmiştik. Onlardan biri benim.” Dedi.

Bunlara çok ikramda bulundu. Yanında fazla bir şeyi olmadığından, Beytül Mal eminine adam gönderip, bin dirhem gümüş ve yüz koyun borç istedi.

Getirdiler.

Bunların hepsini kadına bağışladı.

-“Bizi mazur görün.” Buyurdu.

Bu karı ve kocanın yanlarına adam vererek, Hüseyin (r.a.) e gönderdi.

Hazret-i Hüseyin (r.a.) de bunları iyi karşılayıp, yanına bulunduğu kadar ikram etti. Fazla olmadığından Beytül Mal emininden bin dirhem gümüş ve ikiyüz koyun borç istedi. Hepsini kadına verip özür diledi.

Yanlarına adam verip, Abdullah bin Ca’fer (r.a.) e gönderdi.

Abdullah bin Ca’fer (r.a.);

-“İki imâm’a uğradınız mı? Buyurdu.

Kadın ile kocası;

-“Evet.” Dediler.

Hazret-i Abdullah bin Ca’fer (r.a.);

-“Keşke daha önce bana uğrasaydınız. onarın yanında dünya malı bulunmaz. Belki sıkıntı çekmişlerdir.” Dedi.

Bunlar da imâmlar’ın (r.anhüm) yaptıkları ikramları söylediler.

Abdullah bin Ca’fer (r.a.) da ikibin dirhem gümüş ve dörtyüz koyun verdi

Mezkür karı-koca dörtyüz koyun ve dörtbin gümüş dirhemi alıp sevinerek evlerine döndüler.

Devam edecek….

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Hüseyin bin Ali (Radiyallah-u anhu) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

Yorum Yapın