Molla Câmi (Radiyallah-u anhu) – 4

17 Temmuz 2012 Salı

Mevlân Câmi (r.a.) nin eliyle yazmış olduğu “kafiye” kitabın ilk sahifesi

Molla Câmi (Radiyallah-u anhu) – 4

-“Bu “Ahrariyye” yolunun büyüklerine olan sevgimin meydana gelmesine sebep olanlardan biri de Fahreddin-i Luristani (r.a.) dir. Ben küçükken, bize teşrif etmişti. Kur’an-i kerim harflerini yeni öğrnmiştim. Beni kucaklarına oturtup, mübarek parmağıyla işaret ederek havada; Ebû Bekr, Ömer, Osman, Ali (r.anhüm) gibi muhterem isimleri yazardı.”

Ben onları okudukça hayret eder;

-“Bu çocuğun ileride bu yolun büyüklerinden olacağı umulur.” Der idi.

-“Bana iltifat eder, şefkat gösterirdi. Onun bu merhameti, ona ve onun gibi olan büyüklere muhabbet etmeme sebep olmuştur. O zamandan beri bütün arzum, o büyüklerin muhabbetleriyle yanmak ve son nefesimde o muhabbet ile ölmektir.”

Mevlânâ Abdurrahman Câmi hazretleri (r.a.), Sa’düddin-i Kaşgâri (r.a.) nin yıllarca sohbetinde bulunarak, onun teveccühleri altında yetişti. Onun halifesi, vekili oldu. Hocası 860 (M.1456) senesinde Hirat’da vefat etti.

Mevlânâ Abdurrahman-i Câmi hazretleri (r.a.) zamanındeki âlim ve evliyâ ile görüşür, onlarla sohbet ederdi. Bunlardan biri de Muhammed Esed, biri Ubeydüllah-i Ahrâr hazretleridir. Ubeydullah-i Ahrâr ile dört defa buluşmuştur. İlk görüşmelerinde Ubeydüllah-i Ahrâr (r.a.) ın büyüklüğünü kabul edip, ona bağlandı.

Onun feyz ve bereketlerinden istifade etmeye çalıştı. Ayrı oldukları zamanlarda, mektüb ile haberleşirlerdi. Birbirlerini ziyaret ettiklerinde, sohbetlerinin ekserisi süküt içinde geçirdi. Fakat kalbden çok şeyler konuşulur, dışarıdan seyredenler hiç konuşmuyor sanırlardı.

Bir defasında Molla Câmi hazretleri (r.a.), Taşkend’e Ubeydullah-i Ahrâr hazretleri (r.a.) ni ziyrete gitti. Orada onbeş gün kaldı. Umumi olarak sohbetleri konuşmasız geçiyordu. Arada sırada Ubeydüllah-i Ahrâr ( r.a.) bazı şeyler anlatıyordu. Fakat bu konuşmaları orada bulunanlar anlayamıyorlardı.

Bir ara Mollâ Câmi hazretleri (r.a.);

-“Efendim, Şeyh-i kebir Muhyiddin-i Arabi (r.a.) nin Fütuhatında bazı mevzularda müşkilimiz vardır, bunların izahini istirham diyorum.” Dedi.

Hace Ubeydullah-i Ahrâr emir buyurup “Fütuhat” kitabı getirildi.Anlaşılmayan yerler gösterildiğinde;

-“Okuyun dinliyelim!” buyurdu.

Kitaptaki o mevzu, tane tane okundu. Sonra Ubeydullah-i Ahrâr hazretleri (r.a.) izah etti. Fakat bu izahı oradaolanlar anlıyamadılar.

Bu izahın anlaşılmadığını gören Hâce Ubeydullah-ı Ahrâr hazretleri (r.a.);

-“Kitabı kapatınız!” buyurdu.

Kitabı kapattılar. Bir müddet sesizlik hakim oldu.

Devam edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri bizleri ve sizleri büyük âlim ve veli olan Molla CÂmi (Radiyallah-u anhu) yüzü suyu hürmetine günahlarımızı aff eylesin. Amin.

Fuad Yusufoğlu

“Molla Câmi (Radiyallah-u anhu) – 4” için 1 Yorum

  1. Molla Câmi (Radiyallah-u anhu) – 3 « بسم الله الرحمن الرحيم diyor ki:

    [...] (Radiyallah-u anh)- 2Tefekkür- 10 « Molla Câmi (Radiyallah-u anhu) – 2 Molla Câmi (Radiyallah-u anhu) – 4 [...]

Yorum Yapın