Öfke ve şehevi istekler- 2

04 Temmuz 2008 Cuma

dsc00991-navala-sipinusaybin.JPG

Çağ-Çağ barajı (Nusaybin)

3-Doyasıya yemek yemek:

Yenen gıdalar, tertemiz, helal olsa da, tokluk daima şehevi istekleri kuvvetlendirir. Bu ise şeytan (Aleyhilla’net) ın silahıdır.

Rivayet edilir ki, Şeytan, Yahya (aleyhisselam) a görünür. Yahya (a.s.) şeytan’da, her şeyden yapılmış ucu çengelli şeyler görür ve sorar:

-“Bu çengeller nedir?”

Şeytan:

-“Adem oğlunu, sapıttığım şehevi istekleridir.” Der.

Yahya Aaleyhisselam;

-“Onların içinde bana ait bir şey var mıdır?

Şeytan;

-“Bazı kere çok yemek yedin de, sana namazda ve zikirde ağırlık verdik.”

Yahya (Aleyhisselam);

-“Başka bir şey var mıdır?”

Şeytan;

-“Hayır.” Der.

Yahya Aleyhisselam;

-“Allah (c.c.) a yemin ederim ki, bir daha midemi yemekle ebediyen doldurmam.” Der.

Bunu üzerine Şeytan, Yahya (Aleyhisselam) a şöyle der;

-“Allah (c.c.) a yemin ederim ki, ben de bunu bir daha ebediyen kimseye söylemem.”

4-Ev eşyası ve giyim sevgisi;

Şeytan (aleyhilla’net), bir kimsenin kalbina ev, eşya ve giyim sevgisinin galebe çaldığını gördüğü zaman, çok sevinir. Sevincinden dört köşe olur.

Devamlı olarak onu, ev yapmaya, tavanlarını güzelleştirmeye, duvarlarını süslemeye, odalarını genişletmeye çağırır. Gene onu elbiselerini, binitlerini süslemeye çağırır.

Şeytan bu kimseyi ömrü boyunca bunlara ram kılar. Şeytan onu bu raddaye getirip düşürdü mü, artık onun yakasını bırakır, bir daha ona yaklaşmaz. Çünkü bunların biri diğerini çeker.

Bu hal, kişinin eceli gelip ölünceye kadar devam eder. O böylece daima şeytanın yolunda ve heva ve hevese tabi olarak yağar. Böyle olan kimsenin sonunun kötü olmasından, imansız gitmesinden korkulur. Bu hususlardan Allah (c.c.) a sığınırız.

5-Tama;

Safvan bin Süleyman (r.a.) şöyle nakleder:

Bir gün Şeytan (aleyhilla’net) Abdullah bin Hanzala (r.a.) ya Adem şeklinde görünüp der ki;

-“Ey ibni Hanzala, benden bir şey al ki, onunla seni bileyim.”

İbni Hanzala (r.a.):

-“Benim ona ihtiyacım yoktur “ der.

Şeytan (aleyhilla’net) der ki;

-“Bak, eğer hayır ise alırsın, şer ise rededersin. Devamla şöyle der: Ey ibni Hanzale Allah (c.c.) tan başka hiçbir kimseden bir şey isteme, sen öfkelendiğin zaman ne hal oluyorsun bak. Öfkelendiğin zaman ben sana malik oluyorum.”

6-İşlerde teenniyi terk etmek, acelecilik..

Devam edecek…

Envar-ül Aşikin (İmam-i Ğazali)

Allah-u Teala (c.c.) hazretleri: bizleri ve sizleri Şeytan’in oyuncağı halına düşmeyen kullarından eylesin. AMİN…

Fuad Yusufoğlu

“Öfke ve şehevi istekler- 2” için 4 Yorum

 1. Fuad Yusufoğlu diyor ki:

  3/6/2007 – Selamun Aleyküm
  Yazan: hakkdostu
  Allahım, Muhammed ve aline salat eyle ve

  bizim imanımızı en kamil iman, yakinimizi en üstün yakin kıl;

  niyetimizi niyetlerin, amelimizi amellerin en güzeline ulaştır.

  Allahım, lütfunla niyetimizi halis kıl;

  katındakine (rahmetine) yakinimizi doğrult;

  kudretinle bozulan durumumuzu düzelt.

  Allahım, Muhammed ve aline salat eyle ve

  bizi meşgul edecek sorunların çözümünde bize yet;

  yarın hesabını soracağın şeylerle uğraştır bizi;

  günlerimizi yaratılışımızın amacı olan ibadetle geçirmemizi sağla;

  bizi zenginleştir; rızkımızı bol eyle;

  rızkı beklemekle bizi imtihan etme;

  bizi aziz kıl; kibre duçar eyleme; sana kul olmaya muvaffak eyle;

  kulluğumuzu, ibadetimizi ucb (kendinden ve yaptığından hoşlanmak) ile fasit etme;

  bizim elimizle insanlara hayır ulaştır; minnet edip de onu batıl etmemize engel ol;

  yüce huyları bize ihsan et ve övünmekten bizi koru.

  Allahım, Muhammed ve aline salat eyle ve

  bizi insanların gözünde bir derece yükselttiğinde

  kendi gözümüzde bir derece düşür;

  bize insanlar arasında açık bir izzet verdiğinde

  kendi yanımızda aynı ölçüde gizli bir zillet ver.

  Allahım, Muhammed ve al-i Muhammede salat eyle ve

  bizi (başka hiçbir şeyle) değiştirmeyeceğim güzel bir hidayet,

  asla vazgeçmeyeceğimiz hak bir yöntem ve

  şüphe etmeyeceğimiz doğru bir niyet ile faydalandır.

  Ömrümüz sana itaatle geçtiği sürece bizi yaşat.

  Ömrümüz şeytanın otlağı olduğunda,

  öfkene yakalanmadan, gazabın kesinleşmeden ruhumuzu kabzet.

  Allahım, ayıplandığımız kötü hasletimizi ıslah et;

  kınandığım çirkin huyumuzu güzelleştir ve

  eksik olan güzel sıfatımızı tamamla.

  Allahım, Muhammed ve al-i Muhammede salat eyle ve

  düşmanların bize olan buğzunu muhabbete,

  zulüm ehlinin hasedini sevgiye,

  iyilerin kötü zanlarını güvene, yakınlarımızın düşmanlığını dostluğa,

  akrabalarımızın kötü davranışlarını iyiliğe, dostların ilgisizliğini yardıma,

  müdafa edenlerin zahir dostluklarını gerçek dostluğa,

  muaşeret edenlerin yüz ekşitmelerini güler yüzlülüğe ve

  zalimlerden korkmanın acılığını emniyet tatlılığına dönüştür.

  Allahım, Muhammed ve aline salat eyle

  ve bize zulmedene karşı kendimizi müdafaa edecek

  bir el; bize husumet edene karşı kendimizi savunacak bir dil,

  bize inat edene karşı bir zafer,

  bize hile yapana karşı bir hile,

  bizi ezene karşı bir güç, bizi yerene karşı yalanlama cesareti,

  bizi tehdit edene karşı bir esenlik ver bize;

  ve bizi doğru yola davet edene itaat etmeye,

  gerçeği gösterene uymaya muvaffak eyle.

  Allahım, Muhammed ve aline salat eyle ve bizi;

  bizi aldatana karşı dürüst ve samimi davranmaya;

  bizi terkedene iyilikle karşılık vermeye;

  bizden esirgeyeni bağışla ödüllendirmeye; bizimle ilişkisini keseni,

  ilişkide bulunmakla mükafatlandırmaya;

  gıybetimizi edene, güzellikle anmakla muhalefet etmeye

  ve iyiliğe teşekkür edip kötülüğe göz yummaya muvaffak eyle.

  Allahım, Muhammed ve aline salat eyle ve adaleti yaymada, öfkeyi yutmada,

  kin ve adaveti söndürmede, ayrılıkçıları birleştirmede, kırgınların arasını bulmada,

  iyilikleri ortaya çıkarmada, kötülükleri gizlemede, yumuşak huylulukta, alçakgönüllülükte,

  güzel muaşerette, ağırbaşlılıkta, insanlarla iyi geçinmede, erdemlere doğru koşmada,

  (her halükarda) iyilik etmeyi yeğlemede, insanların kabahatini yüzlerine vurmamakta,

  müstahak olmayana bağışta bulunmamakta, güç de olsa hakkı söylemede,

  çok da olsa iyi söz ve fiillerimizi az bulmada, az da olsa kötü söz ve

  işlerimizi çok bulmada salihler gibi olmaya, onların süsüyle süslenmeye,

  muttakilerin ziynetini kuşanmaya muvaffak eyle bizi

  İtaatimizin devamlılığı, cemaattan ayrılmayışımızın

  ve kendi uydurdukları görüşlerle amel eden

  bidat ehlinden uzak duruşumuzla da bu sıfatları bende kamil eyle.

  Allahım, Muhammed ve aline salat eyle ve bize en bol rızkı yaşlandığımız zaman ve

  en kuvvetli gücü bitkin düştüğümüz zaman ver.

  Bizi, sana kullukta tembelliğe, yolunu bulmakta körlüğe,

  sevginden başka bir şeyi talep etmeye,

  senden uzaklaşanla bir arada olmaya

  ve seninle birlikte olandan ayrılmaya müptela etme.

  Allahım, bizi zor durumda kaldığımızda senin (gücün)le hamle eder,

  ihtiyacımız olduğunda senden ister ve düşkünlüğümüzde sana yalvarır kıl.

  Bizi, zor durumda kaldığımız zaman senden başkasından yardım dilemekle,

  ihtiyacımız olduğu zaman senden başkasından istemeye tenezzül etmekle ve

  korktuğumuz zaman senden başkasına yalvarmakla sınama.

  Yoksa, bizi yardımsız bırakmanla,

  ihsanını bizden esirgemenle ve bizden yüz çevirmenle karşı karşıya kalırız;

  ey merhametlilerin en merhametlisi.

  Allahım, şeytanın kalbimize attığı arzu,

  zan ve hasedi; büyüklüğünü anmaya, kudretin hakkında düşünmeye,

  düşmanlarına karşı tedbir almaya dönüştür.

  Onun (şeytanın) dilimize akıttığı çirkin ve saçma lafları,

  ırz sövüşünü, haksız tanıklığı, bir müminin arkasından ettiğimiz gıybeti,

  birinin yüzüne karşı ettiğimiz küfrü

  ve bunlara benzer şeyleri senin hamdini dile getirmeye,

  seni çokça övmeye, seni yüceltme çabasına,

  nimetlerine şükretme gayretine,

  ihsanını itiraf etmeye, nimetlerini saymaya çevir.

  Allahım, Muhammed ve aline salat eyle. (Allahım,)

  Bize yönelik zulmü defetmeye kadir olduğundan asla zulme uğramayalım!

  Bizden intikam almaya gücün yettiğinden asla zulmetmeyelim!

  Bizi kolayca hidayet edebileceğin için asla sapmayalım!

  Rızkımızın bolluğu senin katında olduğundan hiçbir zaman fakir olmayalım!

  Gücümüz senden olduğundan asla haddimi aşmayalım!

  Allahım, mağfiretine yönelmiş, affını umarak yola koyulmuşuz.

  Lütuf ve keremine güvenerek günahlarımızı bağışlamanı istiyoruz.

  Ancak mağfiretini gerektirecek bir şeyimiz,

  affını hakkedeceğimiz bir amelimiz yoktur.

  Dolayısıyla sadece senin fazl u keremine güvenebiliriz.

  O halde, Muhammed ve aline salat eyle ve fazl u keremini benden esirgeme.

  Allahım, dilimize, kullarının hidayetine vesile olacak sözleri cari kıl;

  bize takvayı ilham et; bizi en temiz şeye muvaffak et ve en beğenilen işe ata.

  Allahım, bizi örnek yola sevket; dinin üzere ölüp,

  dinin üzere dirilmeyi hakkımızda kararlaştır.

  Allahım, Muhammed ve aline salat eyle ve bizi ifrat ve tefrite düşmekten koru,

  itidalli olmaya muvaffak et. Bizi dürüstlük ehlinden, doğruluk kılavuzlarından ve

  salih kullarından kıl. Kıyamette felahı ve cehennemden kurtuluşu bize nasip et.

  Allahım, kurtuluşuma sebep olacak şeyi kendin için bizden al;

  ıslah olmamıza vesile olacak şeyi de bırak bize kalsın.

  Senin koruman olmazsa, hiç şüphesiz biz helak oluruz.

  Allahım, üzüldüğüm zaman hazırlığımız sensin;

  mahrum edildiğimiz zaman ihsanını umacağımız sensin;

  gamlanıp kederlendiğim zaman imdada çağıracağımız sensin.

  Kaybedilenin yerini dolduracak; bozulanı düzeltecek ve hoşlanmadığını değiştirecek olan,

  senin yanındadır. O halde, beladan önce afiyet, istemeden önce zenginlik,

  sapıklıktan önce hidayet nimetiyle minnet et bize.

  Kulların eziyetlerine karşı bize yet; dönüş (kıyamet) gününün emniyetini bize ihsan et ve

  irşad (doğruya ve kemale iletme) görevini iyice yerine getirmeye muvaffak et bizi.

  Allahım, Muhammed ve aline salat eyle ve lütfunla tüm kötülükleri bizden uzaklaştır;

  nimetinle bizi besle; kereminle bizi ıslah et; ihsanınla bizi tedavi et;

  rahmetinin gölgesine al bizi; rızanla kuşat bizi; işler karıştığı zaman en doğrusunu,

  ameller benzeştiği zaman en temizini yapmaya, yollar çeliştiği zaman en beğenilmişini

  seçmeye muvaffak et bizi.

  Allahım, Muhammed ve aline salat eyle ve bize ihtiyaçsızlık tacını giydir;

  bizi üstlendiğimiz görevleri layıkıyla yerine getirmeye muvaffak et;

  bize gerçek hidayeti merhamet et; zenginlikle azdırma bizi; güzel bir yaşantı nasip et bize;

  yaşantımızı zorluklarla dolu bir yaşantı kılma ve duamızı geri çevirme.

  Çünkü biz senin karşında birini tanımıyor, seninle birlikte birini çağırmıyoruz.

  Allahım, Muhammed ve aline salat eyle ve israf etmemize engel ol;

  rızkımızı zayi olmaktan koru; malımızı bereketlendirerek çoğalt ve

  ondan infak ettiklerimiz hususunda iyilik etmenin yolunu göster bize.

  Allahım, Muhammed ve aline salat eyle

  ve para kazanmanın zorluklarına karşı bize yet;

  hesaba katmadığımız, sanmadığımız yollardan rızkımızı ver; rızk peşinde koşarak

  ibadetinden geri kalmayalım, geçimimizi sağlamak için vebal altına girmeyelim.

  Allahım, kudretinle aradığımı bana ver ve izzetinle korktuğumu başıma getirme.

  Allahım, Muhammed ve aline salat eyle ve rızkımızı bol ederek haysiyetimizi koru;

  rızkımızı daraltarak rızklarını senden alan kimselerden rızk isteme,

  kötü insanlardan bağış talebinde bulunma bayağılığına düşürüp verenleri övme,

  esirgeyenleri yerme durumunda bırakma bizi.

  Çünkü gerçekte veren de, esirgeyen de sensin, onlar değil.

  Allahım, Muhammed ve aline salat eyle ve sana ibadette yararlanacağımız sıhhat,

  dünyaya meyilsizlikte faydalanacağımız boş vakit,

  amele dönüştüreceğimiz ilim ve itidalli olmamızı sağlayacak takva ver bize.

  Allahım, ömrümüzü affınla sona erdir; emelimizi rahmetini ummaya yönelik kıl;

  rızana ulaşma yollarını bizim için kolaylaştır ve bütün hallerimizde amelimizi güzelleştir.

  Allahım, Muhammed ve aline salat eyle

  ve gaflet ettiğimiz zamanlarda seni anmak için bizi uyar;

  mühlet verdiğin günlerde (dünya hayatında) bizi,

  sana itaatte kullan; sevgine doğru düz bir yol

  göster bize; o yolda yürümekle dünya ve ahiret hayrını tastamam ver bize.

  Allahım, Muhammed ve aline, ondan önce yaratıklarından herhangi birine ettiğin ve

  ondan sonra herhangi birine edeceğin en üstün salat ile salat eyle.

  Dünyada bize güzellik ver, ahirette de güzellik ver ve

  rahmetinle bizi cehennem azabından koru.

  amin

 2. Fuad Yusufoğlu diyor ki:

  3/6/2007 – s.a
  Yazan: igra
  Nasılsın fuad amca iyimisin. Allah’ın selamına kavuşmak yolculuğunda, Dünyadada Rabbim ; Selametinin üzerine olanlardan Eylesin Cümlemizi. RABBİM sizleri korusun gönlü güzel amcam RABBİM dert acı vermesin .Sizleri engüzel sahibimize emanet ediyorum.Ellerinizden öptüm.ailenize selamlar.
  Selamun Aleykum

 3. Fuad Yusufoğlu diyor ki:

  5/6/2007 – s.a.
  Yazan: isimsiz
  s.a. enazından davet metnini yayınlasaydınız çok sevinirdik..O insanlar yüzünden bayrağa küsmüyoruz değilmi ..O bize kimlertden hatıra kimlerin yadigari biz biliyoruz onlara saygı için lütfen…LÜTFEN DİKKAT SİZDE KATILIN !..

 4. Fuad Yusufoğlu diyor ki:

  5/6/2007 – s.a.
  Yazan: isimsiz
  s.a. enazından davet metnini yayınlasaydınız çok sevinirdik..O insanlar yüzünden bayrağa küsmüyoruz değilmi ..O bize kimlertden hatıra kimlerin yadigari biz biliyoruz onlara saygı için lütfen…LÜTFEN DİKKAT SİZDE KATILIN !..

  http://bulaniksu.blogcu.com/

Yorum Yapın