Selâhaddin Feridün Konevi (Radiyallah-u anhu)- 2

28 Ocak 2013 Pazartesi

Cennet-ül Baki’den Revda-i Muttahara’nın görünüşü

Selâhaddin Feridün Konevi (Radiyallah-u anhu)- 2

Birgün Mevlânâ Celâleddin-i Rûmi (r.a.) ye;

-“Ârif kimdir?” diye sordular.

O da;

-“Daha bir şey sormadan, onun sonundan haber verendir. O da bizim Selâhaddin’e mahsustur.” Buyurdu.

Tekrar sordular ki;

Selâhaddin önceleri, hocanızın nûrunu şöyle şöyle gödüm diye anlatırdı. Şimdi bu gibi hâllerini hiç anlatmıyor. Acaba kalb gözlerine bir perde mi çekildi de söylemiyor?”

Mevlânâ hazretleri (r.a.);

Selâhaddin şimdi nûr deryasına gark olmuştur. Nûrun içinde olduğu için dışarıdaki nûr ona görünmez. Hatta kendisi nûr olmuştur.” Buyurarak

Selâhaddin Konevi hazretleri (r.a.) nin ne kadar kıymetli, mübarek bir zât olduğunu talebelerine izah etti.

Selâhaddin Konevi hazretleri (r.a.) validesi vefat ettiğinde, kabre koyduktan sonra herkes ayrılıp giderken, mevlânâ hazretleri de;

-“Ey Selâhaddin! Bize düşen vazifeyi yaptık. Artık gidebiliriz.” Buyurunca

O da;

-“Efendim! Benim burada bir miktar daha kalmama musâade eder misiniz? Zira Münker ve Nekir melekleri geldiler. Vâlideme yardım edeyim.” Dedi ve mezarın başında kaldı. Bir müddet sonra tebessüm ederek hocasına yetişti;

Sultan Rükneddin, Mevlânâ hazretleri (r.a.) nin evliyâlıktaki üstünlüğünü anlıyamamıştı.

Bir gün Şemseddin İsfehâni’ye;

-“Senin, Mevlânâ’ya bu kadar bağlı olmanın sebebi nedir ki, ondan başkasına bu kadar izzet ikrâmda ve hürmette bulunmazsın?” diye sordu.

O da Sultana, Mevlânâ (r.a.) nın üstünlüğünü anlatmaya başladı ve sonunda da;

-“O’nun büyüklüğünü anlayabilmek için, tâlebesi Selâhaddin (r.a.) e bakmak lazımdır. Selâhaddin (r.a.) in kemâletini, olgunluğunu, derece ve mertebelerini bilseydiniz böyle söylemezdiniz. Zirâ Selâhaddin (r.a.) e Allah-u Teâlâ öyle ihsanlarda bulunup ni’metler vermiştir ki, kalblerdeki bütün gizli sırlara vâkiftır, bilmektedir.” Dedi.

Devam edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri bizleri ve sizleri Selâhaddin Feridun Konevi (Radiyallah-u anhu) nin yüzü suyu hürmetine günahlarımızı af eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

“Selâhaddin Feridün Konevi (Radiyallah-u anhu)- 2” için 1 Yorum

  1. Selâhaddin Feridün Konevi (Radiyallah-u anhu); « بسم الله الرحمن الرحيم diyor ki:

    [...] ? 10Zikir « Muhammed Behâüddin-i Veled –Sultan-ül-ulemâ- (Radiyallah-u anhu)- 9 Selâhaddin Feridün Konevi (Radiyallah-u anhu)- 2 [...]

Yorum Yapın