Selâhaddin Feridün Konevi (Radiyallah-u anhu)- 3

28 Ocak 2013 Pazartesi

Mescid-i Nebevvi avlusunun geörünüşü

Selâhaddin Feridün Konevi (Radiyallah-u anhu)- 3

Sultan Rükneddin bu sözlerin doğruluğunu tahkik etmek için, gizlice bir hokkanın içine küçük bir yılan yavrusu koydurdu. Bu işi yapana da tenbih ederek, bu durumu kimseye söylememesini bildirdi. Sonra Konya’da bulunan bütün âlimleri ve velileri saraya da’vet etti. Da’vetliler geldiğinde hokayı çıkarıp;

-“Bu hokkanın ağzını açmadan içindekinin ne olduğu sorulmaktadır.” Dedi.

Oradakilerin hepsi hiçbirisi cevap vermedi, sustular.

Sultan Rükneddin tekrar;

-“Bu hokkanın içindekinin mutlaka anlaşılması lazım” diyerek, tekrar tekrar sordu.

Oradakilerden hiçbirisi buna cevap vermediler.

Ancak Mevlânâ Celâleddin hazretleri (r.a.) nin işaret ederek izin vermesi ile, Selâhaddin Konevi (r.a.) söze başladı ve;

-Ey Sultan! Allah-u Teâlâ’nın sevdiği kulları olan veliler, kerâmet göstermekten hayâ ederler. Onun için hiçbirimiz bu hokkanın içinde ne olduğunu söylemek istemedik. Evliyâya Cenâb-i Hak öyle ni’metler ihsan etmiştir ki, onlara, değil bu gözle görünen hokkaların içindekini, yedi kat göklerde ve yerlerde mahrem olan gizli sırlar dâhi bildirir. Doğuda ve batıda olan her şey onlara ma’lumdur. Bunu kısa olan akıllar elbette anlıyamaz. Bizi bu basit şey için imtihan etmeniz uygun mudur? Ve bu hokkanın içine zavallı yılan yavrusunu hapsedip, havasız ve yiyeceksiz bırakmanız doğru mudur?” dedi.

Bu sözleri hayretle dinleyen Sultan Rükneddin, yaptığı hatanın büyüklüğünü anlayıp, Mevlânâ (r.a.) den özür diledi.

Orada bulunan Şemseddin İsfehâni, Sultan’a;

-“Gördüğünüz gibi, talebesi böyle olursa hocası kim bilir nasıl olur?” dedi.

Bunun üzerine Sultan Rükneddin, Mevlâna (r.a.) ya candan bağlayanlar arasına katıldı ve onun tâlebesi oldu.

Selâhaddin Feriddün Konevi (r.a.) buyurdu ki;

-“Şunu iyi bilmek lazımdır ki, Allah-u Teâlâ’nın evliya kulları, insanlara ve diğer mahlukata karşı büyük bir rahmet-i İlâhidir. Çünkü onların mübarek vucutlarının varlığı sebebiyle, bütün mahlukat, huzur ve büyük bir rahatlık içindedir. Gelen feyz ve bereketler, yiyecek ve içecekler, rızıklar, hep o evliyâ kulları sebebiyledir.”

Selâhaddin Konevi, 657 (m. 1258) senesi, Muharrem’in yedinci günü, hocası Mevlânâ (r.a.) nın sağlığında vefât etti. Cenaze namazını hocası Mevlânâ Celâleddin-i Rûmi hazretleri (r.a.) kıldırdı.

İslam âlimleri ansiklopedisi

Kaynaklar;

(1-Menakib-ül-ârifin Cild 1 sahife 109)
(2-Velednâme sahife 64)
(3-Nefehât-ül üns sahife 523)

Allah-u Teâlâ hazretleri bizleri ve sizleri Selâhaddin Feridun Konevi (Radiyallah-u anhu) nin yüzü suyu hürmetine günahlarımızı af eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

“Selâhaddin Feridün Konevi (Radiyallah-u anhu)- 3” için 1 Yorum

  1. Selâhaddin Feridün Konevi (Radiyallah-u anhu)- 2 « بسم الله الرحمن الرحيم diyor ki:

    [...] Sahabe-i Kiram (Radiyallah-u anhüm) « Selâhaddin Feridün Konevi (Radiyallah-u anhu); Selâhaddin Feridün Konevi (Radiyallah-u anhu)- 3 [...]

Yorum Yapın