Selâhaddin Feridün Konevi (Radiyallah-u anhu);

28 Ocak 2013 Pazartesi

Revda-i şerifin (dışardan) görünüşü

Selâhaddin Feridün Konevi (Radiyallah-u anhu);

Konya’da yetişen evliyânın büyüklerinden, Mevlânâ Celâleddin-i Rûmi hazretleri (r.a.) nin önde gelen talebelerindendir. Önceleri Mevlânâ (r.a.) nin hocası olan Seyyid Burhâneddin hazretleri (r.a.) in tâlebesi idi. Kuyumculuk yapardı.

Mevlânâ Celâleddin-i Rûmi hazretleri (r.a.) bir gün Konya’nın “kuyumcular çarşısında” geçerken, bir kuyumcu dükkanından gelen çekic seslerinden çok etkilendi.

Her çekicin vuruluşunda çıkan seslerin “Allah! Allah!” dediğini müşâhede etti. Bu sesler, eşi bulunmaz bir haz ve dükkânın sahibine karşı kalbinde büyük bir muhabbet hasıl etti. Kapının önünden Mevlânâ hazretleri (r.a.) nin geçmekte olduğunu gören kuyumcu Selâhaddin ve çırakları, onu hürmetle selâmladılar.

Mevlânâ hazretleri (r.a.), dükkâna “merhametle” teveccüh ettiğinde, dükkândaki bütün eşyalar “altın” oldu.

Bu durumu hayretle gören Selâhaddin, dükkânındaki bütün malzemeyi, âletleri çıraklarına ve fakirlere dağıtıp Mevlânâ hazretleri (r.a.) nin peşinden gitti. Ona talebe olmayı, dünya servetlerinden üstün gördü. Huzura vardığında Mevlânâ hazretleri (r.a.) onu talebeliğe kabul etti. Selâhaddin’deki istidâd ve kabiliyeti görünce, üzerinde oldukça durdu. Selâhaddin de hocasına karşı hizmette kusûr etmiyerek, on sene çalıştı.

Mevlânâ (r.a.), hocası Şemz-i Tebrizi hazretleri (r.a.) ne gösterdiği hürmet ve saygı kadar, bu talebesine de şefkat ve merhametle muâmelede bulundu. O’nu kendisinden sonra yerine, vekil olabilecek şekilde yetiştirdi.

Mevlânâ Celâleddin-i Rûmi hazretleri (r.a.) Selâhaddin (r.a.) i o kadar severdi ki, onunla akraba olmak istemiş ve oğlu Sultan Veled (r.a.) e, Selâhaddin (r.a.) in kerimesini nikâh etmişti.

Selâhaddin-i Konevi (r.a.) birgün dedi ki;

-“Gönlümde bulunan nûr çeşmeleri, bende gizli ve örtülü olduğu halde, hocam Mevlânâ hazretleri (r.a.) nin mübarek vücûdlarına, nurların nehir gibi aktığını gördüm.”

Kayınpederinden bu sözleri işiten Sultan Veled (r.a.), babası Mevlânâ (r.a.) ya;

-“Efendim! Selâhaddin-i hazretlerini sevmeniz, ona aşırı muhabbet beslemeniz, nurunuzu müşahede ettiği için midir?” diye sordu.

Babası Mevlânâ Celâleddin-i Rûmi hazretleri (r.a.) da;

-“Kıymetli evlâdım! Mıknatısın demiri çektiği gibi, insan oğlu da kendisini sevene karşı muhabbet etmektedir. Çocuğun annesine olan muhabbeti, dünya zevklerinden, onu yedirip içirmesinden, giydirip kuşatmasından dolayı değildir. Aralarındaki bu bağ, Allah-u Teâlâ’nın kalbe yerleştiği akrabalık, annelik muhabbetinden dolayıdır.” Diyerek, Selâhaddin (r.a.) in derecesini açkıladı.

Devam edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri bizleri ve sizleri Selâhaddin Feridun Konevi (Radiyallah-u anhu) nin yüzü suyu hürmetine günahlarımızı af eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

Yorum Yapın