Seyyid Emir Külâl (Radiyallah-u anhu)- 10

23 Haziran 2008 Pazartesi

14- Seyyid Emir Külâl hazretleri radiyallah-u anhu'nın mübarek kabirleri

Seyyid Emir Külâl hazretleri (r.a.) mübarek markadları

Seyyid Emir Külâl (Radiyallah-u anhu)- 10

Meşhurdur ki;

Bâyezid-i Bistâmi Hazretleri (Kuddise sirruh);

Kadınlara benzemeye özenen bir adamın süslenmekte olduğunu görünce, ondan yüz çevirdi.

O adam, Bâyezid-i Bistâmi (k.s.) nin kendisinden yüz çevirdiğini görünce.

Dedi ki;

-“Ey büyük zât ve Hak yolunun seçilmişi, ben gördüğüm gibiyim, siz de gördüğünüz gibisiniz.”

Büyüklerden birine;

-“Ârif kimdir?” diye soruldu.

Cevaben;

-“Âlimler o kimselerdir ki, ilimleri amellerinden çoktur, Ârifler ise, o kimselerdir ki, amelleri çoktur, ilimlerini aşmıştır. Bütün ilimlerden maksad, Allah-u Teâlâ’yı tanımaktır. Bu da ilim ile, amel etmekle olur. Âlim ilmiyle amel edip, ilmini Allah-u Teâlâ’yı tanımaya sarf eder. Allah-u Teâlâ’yı tanımanın alâmeti, zahiren ve batınen Allah-u Teâlâ’dan korkmaktır. Her işin başı Allah korkusudur.”

Allah-u Teâlâ hazretleri meâlen buyurdu ki;

-“Allah’tan ancak âlim olan kulları korkar.” (Fatır suresi 28.ayeti kerime)

-“Allah’tan korkan, cennete kavuşur. Cennet Allah-u Teâlâ’dan korkup, Salih amel işleyenler içindir. Korkup çekinen, kurtulmuştur. Her kim ki korkup, “temkinli” davranırsa, her maksadına ulaşmıştır. Bütün kitabları okuyup ezberlemiş olsan, fakat ilminle amel etmezsen, ilmin sana mahcubiyetten başka bir şey kazandırmaz.”

-“Faydalı ilim odur ki; İnsanı Allah-u Teâlâ’ya bağlayıp, her şeyi bıraktıran ve nefsin hevâ ve hevesinden uzak tutandır.”

Abdulhalık Goncdüvan-i hazretleri (r.a.) şöyle vasiyet etmiştir;

-“Cahil tarikatçılardan uzak durunuz. Onlar, din düşmanı ve Müslümanların yollarını kesicidirler. Bunun için, Salih kimselerle görüşüp, yol kesicilerden uzak durmak lazımdır.”

Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem);

-“Önce arkadaş sonra yol.” Buyurdu.

Devam edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri bizleri ve sizleri Silsile-i Âliye’nin ondördüncüsü olan Seyyid Emir Külâl (Radiyallah-u anhu) nin yüzü suyu hürmetine günahlarımızı aff eylesin. Amin.

Fuad Yusufoğlu

“Seyyid Emir Külâl (Radiyallah-u anhu)- 10” için 1 Yorum

  1. Seyyid Emir Külâl (Radiayallah-u anhu)- 9 | Allahın veli kulları diyor ki:

    [...] Hadis: – (01) Ana baba hakkı… « Seyyid Emir Külâl (Radiayallah-u anhu)- 8 Seyyid Emir Külâl (Radiayallah-u anhu)- 10 [...]

Yorum Yapın