Suheyb-i Rum-i (Radiyallah-u Anhu);

30 Temmuz 2009 Perşembe

Kabe-i Muazzama

Suheyb-i Rum-i (Radiyallah-u Anhu);

Resulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem) in;

-“Bir kimse Allah’a ve ahiret gününe inanıyorsa, bir ananın evladını sevmesi gibi Suheyb’i sevsin.” Hadis-i şerifiyle medholunan, büyük Sahabi.

İsmi; Suheyb-i Rumi;

Künyesi; Ebû Yahya;

Mesebi; Suheyb bin Sinan bin mâlik bin Abd-i Amr bin Akil bin Amir bin cendele bin Cüzeyme bin Ka’b bin Saad bin Elsem bin Evs Menûd bin en-Nemri bin Kaasit bin Rebia bin Nezâr Er Reb’i en-Nemri’dir.

Annesinin ismi, Selma binti Kuayd, basının veya dedesinin vazifesi dolayısıyla bulunduğu Basra’da Übülle denilen yerde doğdu.

Übülle, fevkalâde güzel, bağlık-bahçelik bir yerdi. Bizanslılar buraya baskın yapıp, her tarafı yağma yaptılar. Bu sırada, çocuk yaşta bulunan Hazret-i Süheyb bin Sinan’da, Bizanslıların ellerine esir düşenler arasında idi.

Ailesi kendisini çok aradıysa da bulamadı. Uzun müddet Bizanslıların elinde kaldıktan sonra, beni Kelb’in eline geçti.

Köle olarak satıldığından Mekke’de Abdullah bin Ced’nın eline düştü. Bu zat daha sonra kendisni azâd etti.

Bu hadisler olurken, İslamiyet henüz açıklanmamıştı. kendisine “Rumi” denilmesinin sebebi, uzun müddet Bizanslıların elinde kalmasından dolayıdır. Bu sebeple, Rumca’yı arabçadan daha iyi bilirdi.

Kâbe-i Muazzama’nın güneyinde, yüksekçe bir yerde, Hazret-i Erkam (r.a.) ın evi bulunuyordu. Kâbe’ye güney tarafından gelmek isteyen bu evin önünden geçmek durumunda idi.

Ev yüksekte olduğundan Kâbe rahat olarak görünürdü. Ayrıca Hazret-i Ekram (r.a.), Mekke’nin ileri gelenlerinden, itibarı çok olan bir zat idi ki, herkes kendisine hürmet ve ikram ederdi.

Bu gibi sebeplerden dolayı, peygamberimiz Efendimiz (Sallallahu aleyhi ve Sellem) ve diğer Müslümanlar burada toplanırlar, emniyetli bir yer olduğu için ibadetlerini rahatça yaparlardı.

Yeni Müslüman olmak isteyenler de bu eve gelir, Müslüman olmakla şereflenirdi. Bunun içini bu eve DAR’ÜL-İSLÂM’ ve ‘DÂRÜL-ERKÂM’ gibi isimler verilmişti.

Bir gün Hazret-i Ammar bin Yaser (r.a.) Hazret-i Erkan (r.a.) ın evinin önünde Hazret-i Suheyb bin Sinan (r.a.) a rastladı.

O’na;

-“Burada ne yapıyorsun?” diye sorunca

Devam edecek….

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Suheyb-i Rumi (Radiyallah-u anhu) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

Yorum Yapın