‘duanın kabul olduğu yerler’ olarak etiketlenmiş yazılar

Zeynelâbidin Cami-i avlusu

İbn-i Cezeri (Radiyallah-u anhu) – 12

(Ebû Hüreyre (r.a.) den rivayet ettiği hadis-i şerifte, Resul-i Ekrem Sallallahu aleyhi ve selem) buyurdu ki;

-“Kulun Allah-ü teâlâ’ya en yakın olduğu vakit, secde ettiği vakittir. O halde secdede iken çok duâ ediniz.” Kur’an-i kerim okuduktan sonra (bilhassa hatim ettikten sonra)

Zemze suyu içildiğinde,

İbn-i Abbas (r.a.) rivayet ettiği hadis-i şerifte, Resulullah (Sallallahu aleyhi ve selem) buyurdu ki;

-“Zemzem suyu ne için içildi ise, onun için olur. Eğer şifa bulmak için içersen, Allah-ü teâlâ sana şifa verir. Korunmak istiyerek onu içersen, Allah-ü teâlâ seni korur, Susuzluğunu gidermek için içersen, Allah-ü teâlâ senin susuzluğunu giderir.”

İbn-i Abbas (r.a.) Zemzem suyunu içerken;

-“Allahım senden fâideli ilim, bol rızık ve her hastalıktan şifa dilerim.” Derdi.

Meyyitin yanına gelindiği zaman,

Resulullah (Sallallahu aleyhi ve selem) buyurdu ki;

-“Hastaya veya meyyitin yanına gittiğiniz zaman hayır söyleyiniz. Çünkü melekler, sizin söylediklerinize amin derler.”

Horoz öttüğü vakit;

Ebû Hüreyre (r.a.) nin rivayet ettiği hadis-i şerifte;

-“Horoz sesini duyduğunuz zaman, Allah-ü teâlâ’nın fadlından isteğiniz. Şüphesiz horoz, meleği görmüştür. Merkep sesini işittiğinizde, Allah-ü teâlâ’ya sığınınız. Şüphesiz o, şeytanı görmüştür.” Buyuruldu.

Duâ’nın kabul olduğu yerler;

Bunlar şerefli yerlerdir. Hasen-i Basri (r.a.), Mekke-i mükerreme ehline gönderdiği mektupte, Mekke-i mükrreme’de duâ’nın kabul olduğu yerleri şöyle bildirdi;

1-Tavafta,

2-Multezemde (Hacer-i esved’in bulunduğu köşe ile Kâ’be-i muazzama’nın kapısı arasında

3-Mizab’ın altında (altın oluk)

4-Kâbe-i muazzama’da ve onun içinde,

5-Zemzem kuyusunun yanında otururken veya Zemzem suyunu içerken,

6-Safâ ve Merve’de,

Devam edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri bizleri ve sizleri Fıkıh âlimi veli olan İbn-i Çezeri (Radiyallah-u anhu) yüzü suyu hürmetine günahlarımızı aff eylesin. Amin.

Fuad Yusufoğlu

Zeynelâbidin Cami bahçesi ile minaresi

İbn-i Cezeri (Radiyallah-u anhu) – 13

7-Safâ ile Merve arasında,

8-Tavaf edip iki rekat tavaf namazı kıldıktan sonra, Mmakam-ı İbrahim (a.s.) in arkasında,

9-Arafe günü Arafat’ta,

10-Bayram gecesi güneş doğuncaya kadar Müzdelifede,

11-Minâ’da,

12-Şeytan taşlama anında.

Duâları kabul olanlar;

Duâları kabul olanlar şunlardır;

1-Çaresiz ve muhtaç olan,
2-Mazlumun duâsı,
3-Babanın duâsı,

Ebû Hüreyre (r.a.) nin rivayet ettiği hadis-i şerfite;

-“Üç duâ kabul olunur. Bunların kabul olmamasından şüphe yoktur. Bunlar; Babanın duâsı, yolcunun duâsı ve mazlumun duâ’sıdır.” Buyuruldu.

4-Âdaletli devlet reisinin duâsı,

Ebü Hureyre (r.a.) nin rivayet ettiği hadis-i şerifte;

-“Üç kimsenin duâsı red olunmaz. (1-Adaletli devlet reisinin duâsı, 2-İftar vakti oruçlunun duâsı, 3-Mazlumun duâsı),” buyuruldu.

5-Salih kimsenin duâsı,

6- İtâatkâr evlâdın ana-babasına duâsı,

7-Yolcunun duâsı,

8-İftar vakti oruçlunun duâsı,

9-Müslüman mü’min kardeşine gıyabında yaptığı duâ (Böyle bir duâ, riyadan uzak ve ihlasa daha yakındır.)

10-Başkasına zülmü kastederek veya akrabası ile alâkayı kesmeye götüren bir şey ile duâ edilmediği veya (Duâ ettim de kabul olmadı” demediği müddetçe, bir kimsenin yaptığı duâ kabul olur.”

İbn-i Cezeri (r.a.) “Mevlid” kitabında buyurdu ki;

-“Ebü Leheb rüyada görülüp, ne halde olduğu soruldukta, kabir azabı çekiyorum. Ancak, her sene, Rabi’ul-evvel ayının onikinci geceleri, azabım hafifliyor. İki parmağım arasından çıkan serin suyu emerek ferahliyorum.

Devam edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri bizleri ve sizleri Fıkıh âlimi veli olan İbn-i Çezeri (Radiyallah-u anhu) yüzü suyu hürmetine günahlarımızı aff eylesin. Amin.

Fuad Yusufoğlu