İbn-i Cezeri (Radiyallah-u anhu) – 14

17 Temmuz 2012 Salı

Zeynelâbidin Cami-i minaresi

İbn-i Cezeri (Radiyallah-u anhu) – 14

-”Bu gece Resulullah (s.a.v.) dünyaya gelince, Süveybe ismindeki cariyem bunu bana müjdelemişti. Ben de sevincimden bunu azâd etmiş ve ona süt annelik yapmasını emretmiştim. Bunun için bu gecelerde azabım hafifliyor.” Dedi.

-“Ayet-i kerime ile kötülenmiş olan Ebû Leheb gibi azgın bir kafirin azabı hafifleyince, O büyük peygamberin ümmetinden olan bir mü’min, bu gece sevinir, malını dağıtır, böylece Peygamber efendimiz (s.a.v.) e olan sevgisini gösterse, Allah-ü teâlâ ihsan ederek onu cennetine sokar.”

-“Üstadım fetvelerinde diyor ki;

-“Mevlid cemi’iyyeti yaparak, kur’an-i kerim ve mevlid-in Nebi okumak, sonra yiyecek ikram etmek, sonra dağılmak, sünneti hasenedir. Bunu yapana ve orada bulunanlara sevab verilir.”

Yine Hafız İbn-i Cezeri (r.a.), Beyheki (r.a.) den alarak diyor ki;

-“Resulullah (s.a.v.) a peygamber olduğu bildirildikten sonra, kendisi için akika kurbanı kesti. Halbuki, dünyaya geldiğinin yedinci günü, dedesi Abdulmuttalib’in, kendisi için akika kesmiş olduğunu biliyordu. Akikayı tekrar kesmek de caiz değildir. İkincisini, kendisinin âlemlere rahmet olarak yaratılmış olduğuna şükür olarak kestiği ve böyle yapmaları için, ümmetine örnek olmak istediği anlaşılmaktadır.”

-“Nitekim, ümmetini teşvik için, kendine salevat okuduğu çok görüldü. Bunun için, Müslümanların, mevlid gecelerinde toplanarak, mevlid kasidesi okumaları, tatlı şeyler yedirmeleri, hayrât ve hasenat yapmaları böylece o gecenin şükrünü yerine getirmeleri müstehab oldu. “Sünen-i İbn-i Mâce” şerhinde, haram, yasak şeyler karıştırmadan mevlid cem’iyyeti yapmanın sünnet-i hasene ve müstehab olduğu bildirildi.”

İslam âlimleri ansiklopedisi

(Kaynaklar)

1-Mu’cem-ül-müellifin cild 11 sah.291
2-Şezerat-üz-zheb ciild 7 sah. 204, 206
3-Şakayık-ı Nu’maniyye tercümesi (Mecdi Efendi) sah. 59
4-Esmâ-ül-müellifin cild 2 sah 187, 188
5-Tam ilmihal Seâdet-i Ebediyyye sah. 401, 408, 1017
6-Kıyamet ve ahret sah. 289, 290
7-Keşf-üz-zünun sah;53,114,128,150,,152,,200,211,,277,,290,295,389,421,484,,520,,621,,699,743,,1105i, 1118, 1132, 1150, 1179, 1194, 1323,1497, 1617, 1699, 1799, 1803, 1859, 1910, 1952, 2028, 2042.
8-Miftah-üs-se’âde cild 1 sah. 88, 394, 399,. 2 sah. 55.Cild

Allah-u Teâlâ hazretleri bizleri ve sizleri Fıkıh âlimi veli olan İbn-i Çezeri (Radiyallah-u anhu) yüzü suyu hürmetine günahlarımızı aff eylesin. Amin.

Fuad Yusufoğlu

“İbn-i Cezeri (Radiyallah-u anhu) – 14” için 1 Yorum

  1. İbn-i Cezeri (Radiyallah-u anhu) – 13 « بسم الله الرحمن الرحيم diyor ki:

    [...] 11Berâ bin Âzib (Radiyallah-u anhu)- 2 « İbn-i Cezeri (Radiyallah-u anhu) – 12 İbn-i Cezeri (Radiyallah-u anhu) – 14 [...]

Yorum Yapın