‘Fıkh’ olarak etiketlenmiş yazılar

Zeynelâbidin Cami-i nin nkülliyatı restor halı (Nusaybin)

İbn-i Cezeri (Radiyallah-u anhu) – 8

Resul-i Ekrem (Sallallahu aleyhi ve selem);

-“Ademoğlunu, Allah-ü teâlâ’yı anmaktan daha çok, Allah-ü teâlâ’nın azabından kurtaran bir amel yoktur.” Buyurunca

Eshâb-i kiram (r.a.);

-“Allah yolunda cihad damı, Allah-ü teâlâ’nın azabından ondan daha kurtarıcı değildir” diye sordular.

Resululllah efendimiz (Sallallahu aleyhi ve selem);

-“Evet, Allah yolunda cihad da… Fakat parçalanıncaya kadar kılıç ile dinsizlere karşı cihad ederse müstesnâ.”

-“Ademoğlundan herkesin kalbinde iki mekân vardır. Birisinde melek, diğerinde şeytan vardır. Allah-ü teâlâ’yı andığı zaman, bu şeytanın hoşuna gitmez ve bir tarafa çekilir. O kimsenin kalbine bir şey yapamaz. Allah-ü teâlâ’yı anmadığı zaman gagasını onun kalbine koyar ve ona vesvese verir.”

-“Gâfil (alışveriş ile ve başka işlerle meşgül olmak suretiyle Allah-ü teâlâ’yı anmaktan uzak kalan) kimseler arasında Allah-ü teâlâ’yı ananlar, dinsizlerle muharebeden kaçan kimseler arasında sabredip muharebe eden kimseler mesâbesindedir.”

-“Bir kimse Allah-ü teâlâ’yı anmadan yürürse, üzerinde noksanlık olarak yürümüştür. Bir kimse Allah-ü teâlâ’yı anmadan yatağa girerse, üzerinde bir noksanlık olarak yatağına girmiştir.”

-“Bir dağ (diğer) bir dağa (o mahalda bilinen) ismi ile (hitabederek) –“Ey falan! Sana Allah-ü teâlâ’yı zikreden (anan) birisi uğradı mı?” diye seslenir. –“Evet uğradı” derse, (Soru soran dağ, arkadaşı olan dağa böyle birisinin uğrayıp, onun için böyle bir hayırlı halın hasıl olmasından) sevinir. (Hatta ona hasıl olan faidelerden, kendisine de birazcık ulaşmasını ümid eder. Böyle bir halin kendisinde hasıl olmamasından dolayı da üzülür.)”

-“Cennet ehl-i, sadece dünyada iken Allah-ü teâlâ’yı anmadan geçirdikleri vakitlerine hasret çekerler. (niçin Allah-ü teâlâ’yı anmadan o vakit geçirdik, diye) pişman olup, üzülürler.”

Duâ âdâbı;

Duâ âdâbında bir kısmı rükndür. Unlar; Ehl-i sünnet i’tikâdında ve ihlâs sahibi olmaktır. Bir kısmı, haramlardan sakınmak gibi şartlardır. Bunların dışında kalanların bir kısmı müstehablar ve mekruhlardır. Diğer bir kısmı da; yapılması, terkinden evlâ olanlardır.

Bu edebler ve şartlardan bazıları şunlardır.

1-Yemede, içmede giyimde ve kazançta haramdan sakınmak.

Devam edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri bizleri ve sizleri Fıkıh âlimi veli olan İbn-i Çezeri (Radiyallah-u anhu) yüzü suyu hürmetine günahlarımızı aff eylesin. Amin.

Fuad Yusufoğlu

Zeynelâbidin Cami-i avlusu

İbn-i Cezeri (Radiyallah-u anhu) – 12

(Ebû Hüreyre (r.a.) den rivayet ettiği hadis-i şerifte, Resul-i Ekrem Sallallahu aleyhi ve selem) buyurdu ki;

-“Kulun Allah-ü teâlâ’ya en yakın olduğu vakit, secde ettiği vakittir. O halde secdede iken çok duâ ediniz.” Kur’an-i kerim okuduktan sonra (bilhassa hatim ettikten sonra)

Zemze suyu içildiğinde,

İbn-i Abbas (r.a.) rivayet ettiği hadis-i şerifte, Resulullah (Sallallahu aleyhi ve selem) buyurdu ki;

-“Zemzem suyu ne için içildi ise, onun için olur. Eğer şifa bulmak için içersen, Allah-ü teâlâ sana şifa verir. Korunmak istiyerek onu içersen, Allah-ü teâlâ seni korur, Susuzluğunu gidermek için içersen, Allah-ü teâlâ senin susuzluğunu giderir.”

İbn-i Abbas (r.a.) Zemzem suyunu içerken;

-“Allahım senden fâideli ilim, bol rızık ve her hastalıktan şifa dilerim.” Derdi.

Meyyitin yanına gelindiği zaman,

Resulullah (Sallallahu aleyhi ve selem) buyurdu ki;

-“Hastaya veya meyyitin yanına gittiğiniz zaman hayır söyleyiniz. Çünkü melekler, sizin söylediklerinize amin derler.”

Horoz öttüğü vakit;

Ebû Hüreyre (r.a.) nin rivayet ettiği hadis-i şerifte;

-“Horoz sesini duyduğunuz zaman, Allah-ü teâlâ’nın fadlından isteğiniz. Şüphesiz horoz, meleği görmüştür. Merkep sesini işittiğinizde, Allah-ü teâlâ’ya sığınınız. Şüphesiz o, şeytanı görmüştür.” Buyuruldu.

Duâ’nın kabul olduğu yerler;

Bunlar şerefli yerlerdir. Hasen-i Basri (r.a.), Mekke-i mükerreme ehline gönderdiği mektupte, Mekke-i mükrreme’de duâ’nın kabul olduğu yerleri şöyle bildirdi;

1-Tavafta,

2-Multezemde (Hacer-i esved’in bulunduğu köşe ile Kâ’be-i muazzama’nın kapısı arasında

3-Mizab’ın altında (altın oluk)

4-Kâbe-i muazzama’da ve onun içinde,

5-Zemzem kuyusunun yanında otururken veya Zemzem suyunu içerken,

6-Safâ ve Merve’de,

Devam edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri bizleri ve sizleri Fıkıh âlimi veli olan İbn-i Çezeri (Radiyallah-u anhu) yüzü suyu hürmetine günahlarımızı aff eylesin. Amin.

Fuad Yusufoğlu

Zeynelâbidin Cami bahçesi ile minaresi

İbn-i Cezeri (Radiyallah-u anhu) – 13

7-Safâ ile Merve arasında,

8-Tavaf edip iki rekat tavaf namazı kıldıktan sonra, Mmakam-ı İbrahim (a.s.) in arkasında,

9-Arafe günü Arafat’ta,

10-Bayram gecesi güneş doğuncaya kadar Müzdelifede,

11-Minâ’da,

12-Şeytan taşlama anında.

Duâları kabul olanlar;

Duâları kabul olanlar şunlardır;

1-Çaresiz ve muhtaç olan,
2-Mazlumun duâsı,
3-Babanın duâsı,

Ebû Hüreyre (r.a.) nin rivayet ettiği hadis-i şerfite;

-“Üç duâ kabul olunur. Bunların kabul olmamasından şüphe yoktur. Bunlar; Babanın duâsı, yolcunun duâsı ve mazlumun duâ’sıdır.” Buyuruldu.

4-Âdaletli devlet reisinin duâsı,

Ebü Hureyre (r.a.) nin rivayet ettiği hadis-i şerifte;

-“Üç kimsenin duâsı red olunmaz. (1-Adaletli devlet reisinin duâsı, 2-İftar vakti oruçlunun duâsı, 3-Mazlumun duâsı),” buyuruldu.

5-Salih kimsenin duâsı,

6- İtâatkâr evlâdın ana-babasına duâsı,

7-Yolcunun duâsı,

8-İftar vakti oruçlunun duâsı,

9-Müslüman mü’min kardeşine gıyabında yaptığı duâ (Böyle bir duâ, riyadan uzak ve ihlasa daha yakındır.)

10-Başkasına zülmü kastederek veya akrabası ile alâkayı kesmeye götüren bir şey ile duâ edilmediği veya (Duâ ettim de kabul olmadı” demediği müddetçe, bir kimsenin yaptığı duâ kabul olur.”

İbn-i Cezeri (r.a.) “Mevlid” kitabında buyurdu ki;

-“Ebü Leheb rüyada görülüp, ne halde olduğu soruldukta, kabir azabı çekiyorum. Ancak, her sene, Rabi’ul-evvel ayının onikinci geceleri, azabım hafifliyor. İki parmağım arasından çıkan serin suyu emerek ferahliyorum.

Devam edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri bizleri ve sizleri Fıkıh âlimi veli olan İbn-i Çezeri (Radiyallah-u anhu) yüzü suyu hürmetine günahlarımızı aff eylesin. Amin.

Fuad Yusufoğlu

Zeynelâbidin Cami-i minaresi

İbn-i Cezeri (Radiyallah-u anhu) – 14

-”Bu gece Resulullah (s.a.v.) dünyaya gelince, Süveybe ismindeki cariyem bunu bana müjdelemişti. Ben de sevincimden bunu azâd etmiş ve ona süt annelik yapmasını emretmiştim. Bunun için bu gecelerde azabım hafifliyor.” Dedi.

-“Ayet-i kerime ile kötülenmiş olan Ebû Leheb gibi azgın bir kafirin azabı hafifleyince, O büyük peygamberin ümmetinden olan bir mü’min, bu gece sevinir, malını dağıtır, böylece Peygamber efendimiz (s.a.v.) e olan sevgisini gösterse, Allah-ü teâlâ ihsan ederek onu cennetine sokar.”

-“Üstadım fetvelerinde diyor ki;

-“Mevlid cemi’iyyeti yaparak, kur’an-i kerim ve mevlid-in Nebi okumak, sonra yiyecek ikram etmek, sonra dağılmak, sünneti hasenedir. Bunu yapana ve orada bulunanlara sevab verilir.”

Yine Hafız İbn-i Cezeri (r.a.), Beyheki (r.a.) den alarak diyor ki;

-“Resulullah (s.a.v.) a peygamber olduğu bildirildikten sonra, kendisi için akika kurbanı kesti. Halbuki, dünyaya geldiğinin yedinci günü, dedesi Abdulmuttalib’in, kendisi için akika kesmiş olduğunu biliyordu. Akikayı tekrar kesmek de caiz değildir. İkincisini, kendisinin âlemlere rahmet olarak yaratılmış olduğuna şükür olarak kestiği ve böyle yapmaları için, ümmetine örnek olmak istediği anlaşılmaktadır.”

-“Nitekim, ümmetini teşvik için, kendine salevat okuduğu çok görüldü. Bunun için, Müslümanların, mevlid gecelerinde toplanarak, mevlid kasidesi okumaları, tatlı şeyler yedirmeleri, hayrât ve hasenat yapmaları böylece o gecenin şükrünü yerine getirmeleri müstehab oldu. “Sünen-i İbn-i Mâce” şerhinde, haram, yasak şeyler karıştırmadan mevlid cem’iyyeti yapmanın sünnet-i hasene ve müstehab olduğu bildirildi.”

İslam âlimleri ansiklopedisi

(Kaynaklar)

1-Mu’cem-ül-müellifin cild 11 sah.291
2-Şezerat-üz-zheb ciild 7 sah. 204, 206
3-Şakayık-ı Nu’maniyye tercümesi (Mecdi Efendi) sah. 59
4-Esmâ-ül-müellifin cild 2 sah 187, 188
5-Tam ilmihal Seâdet-i Ebediyyye sah. 401, 408, 1017
6-Kıyamet ve ahret sah. 289, 290
7-Keşf-üz-zünun sah;53,114,128,150,,152,,200,211,,277,,290,295,389,421,484,,520,,621,,699,743,,1105i, 1118, 1132, 1150, 1179, 1194, 1323,1497, 1617, 1699, 1799, 1803, 1859, 1910, 1952, 2028, 2042.
8-Miftah-üs-se’âde cild 1 sah. 88, 394, 399,. 2 sah. 55.Cild

Allah-u Teâlâ hazretleri bizleri ve sizleri Fıkıh âlimi veli olan İbn-i Çezeri (Radiyallah-u anhu) yüzü suyu hürmetine günahlarımızı aff eylesin. Amin.

Fuad Yusufoğlu