‘dünya hayatı’ olarak etiketlenmiş yazılar

Çağ-Çağ Barajı (SONBAHER MEVSİMİ) Nusaybin

Hâtim-i Esâm (r.a.) dedi ki;

-Ey Hocam! Dördüncü faydam;”

-”İnsanlara baktım, herkesin başkalarını beğenmediğini gördüm. Buna sebep, birbirlerine hased etmeleri, birbirlerinin mevkilerine, mallarına ve ilimlerine göz dikmeleri olduğunu anladım.”

-”Ve şu ayet-i kerimeye dikkat ettim;”

-“Dünyadaki maddi, ma’nevi bütün rızıklarını aralarında taksim ettik.”

-“Herkesin ilim, mal, rütbe, evlad gibi rızıklarının dünya yaratılmadan evvel, ezelde taksim edildiğini, kimsenin elinde bir şey olmadığını ve çalışmağı, sebeplere yapışmağı emrettiğinden, O’na itaat etmiş olmak için, çalışmak lazım geldiğini ve haset etmenin büyük zararlarından başka, zâten lüzümsüz olduğunu anladım.”

-“Ve Allah-u Teâlâ’nın ezelde yaptığı taksime ve çalışınca Rabbimin gönderdiğine râzi oldum.”

-“Bütün Müslümanlarla sülh üzere olup, herkesi sevdim ve sevildim.”

Hocasi şakik-i Belhi (r.a.) bunları işitince ;

-“Ne iyi yapmışsın ve ne iyi söyliyorsun Ya Hâtim! beşinci faydayı da söyle dinliyeyim” dedi.

Devam Edecek…

İslam âlimleri Ansiklopedisi

Alla-u Teâlâ hazretleri (c.c.) bizleri ve sizleri tasavvuf ehli veli Kullarının yüzü suyu hürmetine Günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

Dara Harabeleri (Mardin)

İbrahim Bin Edhem (Radiyallah-u Anhu)- 11

İbrahim-i Edhem (r.a.) Dünya malına ehemmiyet vermez, mubarek kalbi hep Allah-u Teâlâ ile meşgül idi.

Zenginlerden birisi, kendisine 1000 (bin) altın getirdi ve;

-“Efendim! Bunu kabul buyurunuz.” Dedi.

İbrahim Bin Edhem hazretleri (r.a.);

-“Ben fakirlerden bir şey almam.” Buyurdu.

O zat;

-“Efendim! Ben fakir değilim.”Deyince

İbrahim Bin Edhem hazretleri (r.a.);

-“Bu sahip olduğun maldan daha ziyadesini ister misin?” diye sordu.

O zat;

-“Evet.” Deyince

İbrahim Bin Edhem (r.a.);

-“Bu altınları al götür, zira fakirler içinde en fakir sensin. Bu halin fakirlik değil midir?” Cevabını verdi.

İbrahim Bin Edhem (r.a.) bir gün deniz kenarında oturmuş, elbisesini dikiyordu. Memleketin valisi yanındakilerle birlikte oradan geçerken İbrahim Bin Edhem hazretlerinin başında durdu.

Vali onu seyrederken içinden şöyle düşündü.

-“Bak şu dünün hükümdarına! Böyle yapmakla eline ne geçti?”

İbrahim Bin Edhem (r.a.) vali’nin aklından geçenleri anlamıştı. Başını kaldırıp iğnesini DENİZE FIRLATTI.

Sonra;

-“BALIKLAR İĞNEMİ GETİRİN.” Deyince,

Aradan uzun bir süre geçti;

Bir balık, ağzında İbrahim Bin Edhem (r.a.) in denize attığı iğneyi getirdi.

Allah’ın izniyle balık dile gelip;

-“Bütün denizdeki balıklar senin mübarek iğneyi teberrük için ziyaret ettiklerinden ancak gelebildim.” Dedi.

İbrahim Bin Edhem (r.a.) iğneyi balığın ağzından aldıktan sonra valiye döndü;

-“ELİME BU İĞNE GEÇTİ.” Buyurdu.

Ya’ni;

-“Ben Allah-u Teâlâ’dan gayrı olanları bırakıp, bütün varlığımla O’na döndüğüm için, bu balıkları bana hizmetçi (müsehhar) etti. Ve bana bu kerameti verdi.” Demek istedi.

Evliye Çelebi (r.a.) Meşhür seyahetnamesinde şöyle bir rivayet geçer…

Bir gün İbrahim bin Edhem Hazretleri (r.a.) ın validesi gelip;

-“Ey Oğul, kül oldun, bu riyazet nedir? Gel terk eyle.” Deyince

İbrahim bin Edhem (r.a.), hırkasından iğnesini çıkarıp denize atar ve balıklara hitaben;

-“Benim iğnemi getirin.” Der.

Bir müddet sonra bir balık iğne ağzında olarak gelir

-“Niçin geç getirdin?” Diye sorar.

Balık Allahın izniyle dile gelip;

-“Ya İbrahim teberrüken ağızdan ağza ziyaret için geç getirdik.” Der.

O vakit İbrahim bin Edhem hazretleri (r.a.,);

-“İlahi balık, sen benim iğnemi ağzınla getirdin ve aziz döndün. Allah seni avcılar elinden kurtara. Senin neslini yiyenler hasta olsun.” Diye dua ederler.

Bu menkıbeyi nakl eden Evliya Çelebi hazretleri (r.a.)  buyururyor ki;

-“ Ben o balıkları gördüm. Ağızlarında iğne gibi püskülleri vardı. Kimse avlamaz, ağa gelirse denize bırakılır. Validesi bu hali görünce oğlunu bırakıp gider. (Seyahetname Sayfa 552)

Devam edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri İbrâhim Bin Edhem (Radiyallah-u anhu) hurmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu