‘Öldükten sonra da tasarrufu devam eden veli kullar’ olarak etiketlenmiş yazılar

Çağ-çağ barajı (Nusaybin)

Ma’rûf-i kerhi (Radiyallahu anh)- 9

Âmir bin Abdullah Ma’rûf-i Kerhi (r.a.) yi anlatır;

Benim hiristiyan bir komşum vardl. Bir gün bana geldi ve;

-“Ey Eba Âmir, benim senin üzerinde komşuluk hakkım vardır. Senden bir ricam var. Beni Allah’ın sevgili bir kuluna, bir veli’ye götürmedin ki, O veli zat Allah-u teâlâ’nın bana bir evlat vermesi için dua etsin.” Dedi.

Bunun üzerine bu hiristiyan komşumu, ma’rûf-i Kerhi (r.a.) ye götürdüm. Onun işini ve ricasını anlattım.

Ma’rûf-i Kerhi (r.a.) onu islam’a davet etti. Müslüman olmasını istedi.

Komşum;

-“Ya Ma’rûf, benim hidayetim senin elinde değildir. Ancak Allah-u Teâlâ hidayet eder. Bir kimseyi doğru yola kavuşturur. Ben senden dua istemeğe geldim. Müslüman olmağa gelmedim.”dedi.

Bunun üzerine Ma’rûf-i Kerhi (r.a.) ellerini kaldırdı;

-“Allahım senden bu kimseye anna ve babasına itaatkar bir evlat vermeni istiyorum ki, anne ve babası onun elinde Müslüman olsun.” Diye dua etti.

Allah-u teâlâ duasını kabul etti ve bu kimsenin bir oğlu oldu. Bu çocuk zamanındaki çocuklardan ve akranlarından çok akıllı ve zeki oldu.

Büyüdüğü zaman babası onu bir rahibe götürdü. Ona hiristiyanlığı ve incili öğretmesini istedi. Rahib onu önüne oturdu. Kendisine bir yazı tahtası verdi;

Ve;

-“Benim okuduğumu, söylediğim şeyleri söyle.” Dedi.

Bu çocuk;

-“Hayır söylemem. Dilim teslisi söylemeye (Allah’ın üçtür demeye) kapalıdır. Kalbim ise Allah-u Teâlâ’nın sevgisiyle meşgüldür.”dedi.

Rahib;

-“Ey oğlum ben sana bunu sormadım.” Dedi

Çocuk;

-“Peki neyi sordun?” dedi.

Rahib;

-“Ben sana, benden sorup öğrenmek ve anlamak istediğin şeyi sordum.” Dedi.

Bunun üzerine çocuk;

-“AKLIMIN KABUL EDECEĞİ, ZİHNİMİN VE KALBİMİN İDRAK EDECEĞİ ŞEYİ BANA ÖĞRET.” DEDİ.

Rahib;

-“Ey Oğlum (elif) de” diyerek alfabenin ilk harfını söyledi.

Çocuk şiirle şöyle dedi;

Devam edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Ma’rûf-i Kerhi hazretleri (Radiyallah-u anh) hurmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

Çağ-Çağ barajı (Nusaybin)

Ma’rûf-i kerhi (Radiyallahu anh)- 10

Rahib;

-“Ey Oğlum (elif) de” diyerek alfabenin ilk harfını söyledi.

Çocuk şiirle şöyle dedi;

-“Lafza-i celâlın başındaki) vasıl elifi her kalbi ezeli ve ebedi sıfatlar sahibi olan sevgiliye (Allah-u teâlâ’ya) vasletti. Kavuşturdu.

Rahib;

-“Oğlum BE de.” Diye söyledi.

Çocuk yine şiirle;

-“BE, Allah-u Teâlâ’nın BEKA (sonu olmamak) sıfatının harfıdır.” Dedi.

Rahib;

-“SÂ, CİM, HÂ ve bütün harfleri söyledi. Çocuk da hepsine manzum ve o harflerle ilgili Allah-u teâlâ’nın sıfatlarını anlatan şiirlerle cevap verdi.

Bu cevabları duyunca Rahib şaşırıp kaldı. Kalbinde bir ürperti duydu, ve kendisini bir titreme aldı. İslam dininin dışındaki bütün dinlerin batıl olduğunu anladı.

Rahipteki bu değişikliği görünce genç;

-“Ağlatan, güldüren, öldüren, dirilten bir Allah’a yemin ederim ki,”
-“O’NUN KAPISINDAN BAŞKA BİR KAPIYA GİDEN, MUTLAK ZARAR ETMİŞTİR.”
-“Allah’ın rızasından başka bir şeyi maksud edinenler yolunu şaşırmıştır.”
-“Hakiki MAKSUD Allah-u Teâlâ’nın rızasıdır. Ondan başkasına gidenlere yazıklar olsun.”
-“Affeden, ihsan eden Allah-u Teâlâ, O’ndan başkasından ne zarar gelir ne fayda.”
-“Halık-ı âlem Allah’ım ne a’ladır. Ne âlâ kul isyan eder de yine örter o aliyy-ül a’lâ.”
-“Âlemde kendsinden başka Rab olmayan Allah, noksanlıktan münezzeh.”
-“Sever kendisinin emirlerine nehiylerine uyanları ol münezzeh.”
Beyitlerini söyledi.

Rahip işittiği sözler karşısında aklı başından gitti. Bu çocuğun kendisinden konuşmadığını ve buna bu hikmetli sözleri söyletenin Allah-u Teâlâ olduğunu anladı.;

-“Eşhedü enla ilahe ilah ve eşhedü enne Muhammedeen abdühü ve resûlüh.” Diyerek iman etti.

Sonra çocuğun elinden tutarak babasına getirdi. Babası oğlunun rahible beraber geldiğini görünce, ona doğru yöneldiler. Rahib’e bakınca yüzünden bir nur parladığını gördü.

Rahib’e;

Devam edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Ma’rûf-i Kerhi hazretleri (Radiyallah-u anh) hurmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

Termik santral bahçesi (Nusaybin)

Ma’rûf-i kerhi (Radiyallahu anh)- 11

Sonra çocuğun elinden tutarak babasına getirdi. Babası oğlunun rahible beraber geldiğini görünce, ona doğru yöneldiler. Rahibe bakınca yüzünden bir nur parladığını gördü.

Rahib’e;

-“Oğlumun zekasını nasıl buldun?” diye sordu.

Rahib

-“O’nun sözlerine kulak ver.” Dedi.

Sonra söylediklerini babasına anlattı.

Babası;

-“Muhtaçlara yardım eden Allah-u Teâlâ’ya yemin ederim ki, bunlar ondan değildir. Bunlar Ma’rûf-i Kerhi (r.a.) nin duası bereketiyledir. O’NUN KERAMETİDİR.” Dedi.

Sonra;

-”Ey Oğlum! Senin vasıtanla bizi cehennemden kurtaran ALLAH-U TEÂLÂ HAMD EDERİM. MUHAKKAK Kİ BİZ ÇOK KÖTÜ BİR HALE İDİK, İMANSIZ İDİK.” Dedi ve kelime-i şehadet getirip, iman etti.

Daha sonra bütün ailesi de Müslüman oldu. Evlerindeki haç işaretlerini kırdılar.

Allah-u Teâlâ, ma’rûf-i Kerhi (r.a.) nin vasitesiyle bunlara hidayet nasıb etti. Ve cehennem ateşinden kurtardı.

Sırrı-yi Sekati (r.a.) anlatır;

Ma’rûf-i Kerhi (r.a.) yi rü’yamda gördüm. Arşın altında durmuş, gözü açık halde kalmış hayran haraketsiz, kendinden geçmiş bir halde idi.

Allah-u Teâlâ meleklere;

-“Bu kimdir? Buyurdu.

Melekler;

-“Ya Rabbi! Sen daha iyi bilirsin.” Dediler.

Allah-u Teâlâ (c.c.);

-“Bu Ma’rûf’dur. Benim muhabbetimden mest ve hayran olmuştur. Beni görmeyince kendine gelmez.” Buyudu.

Devam edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Ma’rûf-i Kerhi hazretleri (Radiyallah-u anh) hurmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

Bor-e Veysike (Nusaybin)

Ma’rûf-i kerhi (Radiyallahu anh)- 12

Ma’rûf-i Kerhi (r.a.), Ramazan ayından başka bir ayda, nafile oruç tutarken Bağdad çarşısından geçiyordu. İkindi vakti bir sebil su dağıtıcısı (Benim suyundan içene Allah-u Teâlâ rahmet etsin) diye bağırıyordu.

Hazreti Ma’rûf-i Kerhi (r.a.), Sucunun elindeki bardağı alıp içti. Talabeleri dedi ki;

-“Efendim siz oruçlu değil miydiniz?”

Ma’rûf-i Kerhi (r.a.);

-“Evet oruçlu idim. Fakat bu su dağıtıcınsın dua’sı üzerine nafile orucumu bozdum.”

Ma’rûf-i Kerhi vefat edince, kendisi rü’yada gördüler.

Dediler ki;

-“Allah-u teâlâ sana ne muamele eyledi?”

Ma’rûf-i Kerhi (r.a.);

-“O su dağıtıcı’nın duası ile daha fazla ihsana kavuştum.” Dedi.

Sırrı-yi Sekati (r.a.) anlatıyor;

Bir bayram günü Hazreti Ma’rûf (r.a.) u hurma çekirdeklerini toplarkan gördüm ve sordum;

-“Efendim bunları ne yapacaksın?

Ma’rûf-i Kerhi (r.a.);

-“Şu çocuğu ağlarken gördüm ve niçin ağladığını sordum.”

Bana;

-“Yetim olup anne ve babsının olmadığını, arkadaşlarının yeni elbiseleri ve oyuncakları olup kendisinin olmadığını söyledi.”

Ma’rûf-i Kerhi (r.a.) devam etti.;

-“Şimdi bunları toplayıp satacağım, ağlamayıp oynaması için O’na oyuncak ve elbise satın alacağım.”Dedi.

Bunun üzerine;

-“Efendim bu işi bana bırakın.”Deyip çocuğu alıp götürdüm.

-“Yeni güzel elbiseler ve oynaması için bir oyuncak aldım. Çocuk o zaman memnun oldu. Bundan sonra kalbime bir nur geldi. Kalbim parladı ve hâlim bambaşka oldu.”

Ma’rûf-i Kerhi (r.a.) hastalanıp yatağa düştüğü zaman Sırrı-yi Sekati (r.a.) vasiyetini sordu;

Ma’rûf-i Kerhi (r.a.);

-“Vefat ettiğimde şu gömleğimi sadaka olarak ver. Çünkü dünyaya geldiğim gibi gitmek isterim.” Buyurdular.

Devam edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Ma’rûf-i Kerhi hazretleri (Radiyallah-u anh) hurmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

Bor-e veysike (Nusaybin)

Ma’rûf-i kerhi (Radiyallahu anh)- 13

Ma’rûf-i Kerhi (r.a.) herkese hüsn-i muamelede bulunduğundan vefat ettikten sonra hiristiyanlar ve Yahudiler O’nun kendilerinden olduğunu iddia ettiler.

Müslümanlar ise;

-“O bizdendir.” Dediler.

Bu iddialar olurken hizmetçilerinden biri gelip;

-“Efendimizin bize şöyle vasiyeti var.”

-“Benim cenazemi yerden kim kaldırırsa ben o zümredenim.” Buyurdu diye haber verdiler.

Hiristiyan ve Yahudiler geldiler. Mübarek cenazesini yerden kaldıramadılar. Müslümanlar cenazesini kaldırdılar ve oraya defn ettiler.

Ma’rûf-i Kerhi (r.a.) ne cennet arzusundan, ne de Cehennem korkusundan dolayı ibadet etti. O Yalnız Allah-u Teâlâ’ya olan aşkından ve muhabbetinden dolayı ibadet etti. Allah-u teâlâ da onu en yüksek makamlara yükseltti ve aradaki perdeleri kaldırdı. Hem Hak Teâlâ’nın hem de halkın sevgilisi oldu.

Ma’rûf-i Kerhi (r.a.), Enes bin Malik (r.a.) ve İbn-i ömer (r.a.) den şu hadis-i şerifi rivayet etti;

-“Peygamber Efendimiz (Sallallahu aleyhi vesellem) e eshab-i kiramdan birisi geldi;

-“Ya Resulallah beni cennete götürecek ameli göster.” Diye sordu

Peygamber Efendimiz (Sallallahu aleyhi vesellem);

-“Gazablanma, kızma.” Buyurdu.

O zat;

-“Bunu yapamazsam Ya Resulallah” diye sorunca

Peygamberimiz (sallallahu aleyhi vesellem);

-“Her gün ikindi namazından sonra yetmiş kere istiğfar et. Allah-u teâlâ senin yetmiş senelik günahını affeder.” Buyurdu.

O zat;

-“Ya Resulallah yetmiş senelik günah işlememişsem.” Diye sorunca

Peygamberimiz (sallallahu aleyhi vesellem);

-“O zaman Annenin yetmiş yıllık günahı affolur.” Buyurdu.

O zat;

-“Peki annem ölmüş ve de yetmiş yıllık günah işlememişse ne olur” diye
sorunca,

Peygamberimiz (Sallallahu aleyhi vesellem);

-“Akrabalarının yetmiş yıllık günahı affolur.” Buyurdu.

Devam edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Ma’rûf-i Kerhi hazretleri (Radiyallah-u anh) hurmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

Bor-e veysike (Nusaybin)

Ma’rûf-i kerhi (Radiyallahu anh)- 14

Yine Ma’rûf-i Kerhi (r.a.) Enes bin Malik (r.a.) den rivayetle Peygamberimiz (Sallallahu aleyhi ve selem) şöyle buyurdu;

-“Kim Müslüman kardeşinin bir ihtiyacını giderirse; (nafile bir) Hac ve Umre yapmış gibi sevab kazanır.”

Amr bin Dinar ve İbn-i Abbas (r.a.) rivayetle Peygamberimiz (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu;

-“Kim uyurken; “Allahım bizi mekrinden (aldatmandan, azablarını ni’met şeklinde göstermekten) emin kıl. Bize zikrini unutturma ve bizi gafiller zümresinden eyleme. Allahım bizi en sevdiğin zamanlarda (Seher vakitlerinde) bizim seni hatırlamamızı nasıb eyle ki, o vakitler de sen, sana ibadet eden, seni zikreden kullarından razı olursun. O vakitte senden bir şey isteyip sonra ihsanına kavuşmayı, dua edip kabulunu nasıb eyle, mağfiret dileyip affımızı nasıb eyle”

Diye dua ettiği zaman

-“Allah-u Teâlâ o sevdiği saatte (seher vaktinde) bir melek yaratır. O melek o kimseyi seher vektinde uyandırır. Eğer uyanmazsa bu melek göğe çıkar. Allah-u Teâlâ başka bir melek gönderir. ONU UYANDIRIR. Eğer uyanmazsa bu iki melek o vakti ihya ederler. Eğer uyanır ve dua ederse duası kabul olunur. Eğer uyandıktan sonra kalkıp ibadet etmezse, Allah-u Teâlâ o meleklerin sevabını ona verir.”

Ma’rûf-i Kerhi (r.a.), Abdullah bin Musi (r.a.), Abdul a’lâ (r.a.), Yahya bin Ebi Kesir (r.a.), Urve (r.a.), Hazreti Aişe (r.anha) den Resulullah (Sallallahu aleyhi ve selem) ın şöyle buyurduğunu rivayet etti;

-“Din Allah için sevmek ve Allah için buğzetmekten (Hubb-u Fillah ve Buğd-u Fillah) ibarettir.”

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Ma’rûf-i Kerhi hazretleri (Radiyallah-u anh) hurmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu